De FBI was meerdere malen gewaarschuwd voor Nikolas Cruz. De beste waarschuwing geeft in detail hoe, wanneer en welke wapens zijn gekocht, op welke Instagram accounts hij ermee poseert en wat voor figuur het is. Het transcript van het gesprek staat hier. ...Ook zonder de directe waarschuwingen had de Amerikaanse staat voldoende informatie.

Wetten tegen vuurwapenbezit door geestelijk gestoorden, het meest geavanceerde afluisterapparaat, de grootste budgetten, legaal via forse bevoegdheden, maar ook illegaal zonder bevoegdheid, de meest uitgebreide inlichtingendiensten en nog gaat het bij een psychopaat waar in detail over gewaarschuwd is, totaal mis. En als dit laaghangende fruit al te hoog gegrepen is, wat lukt dan wel? De vraag wordt waar dat sleepnet wel voor gebruikt wordt.

De zittende macht beschikt over steeds meer informatie. Niet alleen handig om terroristen te stoppen, maar ook om de oppositie of journalisten minutieus in kaart te brengen. Dissidenten en klokkenluiders zijn nooit echt anoniem. Klokkenluiders hoeven niet gevangen genomen te worden, of te worden gedood, maar op tijd voor gek worden verklaard is genoeg. Journalisten die hun scoop kapot zien gaan door een snelle en gunstigere publicatie bij de concurrent. Of tijdig wegstoppen bij een notaris. Juist omdat de staat over alle informatie beschikt, kan het allemaal subtiel. 

Nederland was voor de oorlog zo onhandig om in het bevolkingsregister op te nemen welk geloof iemand aanhing. Destijds zag niemand in wat daar erg aan kon zijn. Mede daardoor heeft de bezetter hier gemakkelijk onze Joden kunnen deporteren. 71% werd vermoord. Twee keer hoger dan in België, drie keer hoger dan in Duitsland.

De veiligste manier om gevoelige informatie te beschermen, is om deze op geen enkele manier te zichtbaar te maken, te verzamelen of op te slaan. Helaas is dit een tijdperk dat overheden meer weten over hun burgers en bedrijven meer weten over hun klanten, dan die mensen over zichzelf zouden kunnen vertellen.

De beperkingen die de Amerikaanse wetgeving oplegt aan hun sleepnet, gelden alleen voor Amerikaanse staatsburgers. Wij zijn slechts vee dat onbeperkt gemonitord mag én moet worden door de cowboys & cowgirls. De EU sputtert voor de vorm nog tegen, maar handhaaft de intensieve samenwerking, zelfs nadat ze is teruggefloten door het Hof van Justitie van de EU.

Misschien vertrouwt u de huidige politici nog wel met deze sleutels naar absolute macht, maar vertrouwt u ook al hun opvolgers?

Alles bij de bron; GeenStijl