Je wilt iets bestellen bij een webwinkel, maar moet ineens vooraf al betalen. Of je wilt een abonnement afsluiten bij een telecomprovider, maar die weigert je. Waarom? Je hebt immers nog nooit iets fout gedaan en altijd keurig alles betaald. Grote kans dat je slachtoffer bent geworden van gesnuffel in je persoonlijke gegevens. Er zijn namelijk speciale instanties die voor bedrijven deze gegevens verzamelen. Dat willen steeds meer bedrijven, onder andere om de kredietwaardigheid van klanten te checken. Die gegevens worden dus ook gebruikt om mensen uit te sluiten. En hierbij gaat het vaak mis.

Omdat ze in een wijk wonen met relatief veel wanbetalers, omdat een vorige bewoner van hun huis betalingsproblemen had of omdat ze jaren geleden een keer een rekening die niet klopte niet hebben betaald. Uit de meldingen blijkt ook dat gedupeerden vaak helemaal geen duidelijkheid krijgen of van het kastje naar de muur worden gestuurd als ze uitleg vragen over een afwijzing of een hoge borgsom.

Op het meldpunt De dupe van je data van de Consumentenbond hebben zich in korte tijd tientallen mensen gemeld die in de problemen zijn gekomen doordat er gegevens boven water zijn gekomen die vaak helemaal geen betrekking hebben op de koopkracht van de gedupeerden, maar wel in hun nadeel worden uitgelegd. Deze mensen worden geweigerd bij bepaalde instanties omdat ze volgens hen in een 'risicoprofiel' vallen. Of ze moeten ineens honderden euro's vooruit betalen bij het afsluiten van een energiecontract omdat hun adres een verdachte postcode heeft, terwijl ze toch echt altijd netjes de rekeningen betalen. Bedrijven baseren een lage kredietscore grotendeels op het oordeel van zogenoemde externe handelsinformatiebureaus. Om beter inzicht te krijgen in hun werkwijze gaat de Consumentenbond deze bureaus om uitleg vragen.

Alles bij de bron; Metro