Wouter Moraal raakte met enkele medewerkers van de AIVD in gesprek over de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (WIV). Hij verbaasde zich er over dat zij de schadelijke gevolgen van de massale gegevensverzameling, het ‘sleepnet’, zo licht opnamen. Aan de hand van enkele van hun reacties legt hij uit wat de bezwaren zijn van de verruiming van de bevoegdheden die de nieuwe wet moet bieden. ...

....Stel dat we op een dag een ander kabinet krijgen met een stuk extremere en minder vooruitstrevende idealen. De AIVD staat dan in dienst van die status quo. Als ze toch kritisch blijven op hun eigen organisatie, wat zijn dan hun mogelijkheden? Ze zouden een interne klacht kunnen indienen of vervolgens proberen om de klok te luiden. Vooral de klok luiden is makkelijker gezegd dan gedaan. Daarvoor is vertrouwen nodig in het klokkenluidersorgaan. En dat vertrouwen is er nu door toedoen van de AIVD niet. Ze zouden natuurlijk ook hun ontslag kunnen indienen als ze herhaaldelijk achter dingen zouden komen die de AIVD doet waarvan ze vinden dat die écht niet door de beugel kunnen. Deze AIVDers kunnen in dat geval simpelweg vervangen worden door mensen met een ethisch kompas dat het nieuwe kabinet meer zint. Zo kunnen ethisch discutabele praktijken blijven voortbestaan.

Begin dit jaar stemde de Tweede Kamer al in met de nieuwe Wiv. De Eerste Kamer zal het voorstel op 11 juli plenair gaan behandelen voor een laatste keuring. Spreek je uit tegen het sleepnet, mocht je hebben ingezien wat voor destructieve gevolgen het heeft voor onze democratische samenleving. Ben je lid van de Eerste Kamer en heb je meegelezen? Ik kan je dan nog één advies meegeven: kies verstandig.

Alles bij de bron; Sargasso [Thnx-2-Jaap]