De Europese Commissie heeft voorstellen gedaan om grote EU-informatiesystemen aan elkaar te kunnen koppelen. De Europese databeschermingsautoriteit EDPS maakt zich zorgen over de privacygevolgen van het koppelen en roept op tot een debat. 

De EU beheert verschillende grootschalige it-databases die door autoriteiten in de lidstaten voor zaken als migratie, asiel en veiligheid worden gebruikt. De Europese Commissie heeft voorstellen voor interoperabiliteit gedaan, zodat deze systemen met elkaar kunnen samenwerken en informatie uitwisselen. Volgen EDPS Giovanni Buttarelli heeft de EU een slimmere aanpak nodig om informatie op het gebied van veiligheid en grensbeleid uit te wisselen.

Het voorstel van de Europese Commissie gaat echter veel verder, zo merkt hij op. Zo krijgen publieke autoriteiten de bevoegdheid om de data in EU-it-systemen voor onderzoek naar identiteitsfraude en identiteitscontrole te gebruiken. Ook wordt de toegang van opsporingsdiensten tot databases die geen informatie van opsporingsdiensten bevatten gestroomlijnd. Het geven van politie en andere diensten toegang tot informatie die niet voor politiewerkzaamheden is verzameld heeft gevolgen voor de bescherming van fundamentele mensenrechten, aldus de EDPS in een opinie (pdf).

De privacywaakhond maakt zich met name zorgen over het aanleggen van een gecentraliseerde database die onder andere biometrische gegevens bevat. De omvang van de database en aard van de opgeslagen data houdt in dat een datalek een groot aantal mensen raakt. 

Alles bij de bron; Secutity