De Bijzondere Belastinginspectie (BBI) heeft vandaag bot gevangen bij de fiscale rechter in Antwerpen. De fiscus wil zicht krijgen op alle betalingen met buitenlandse kaarten in België en had de drie grootste betaaloperatoren van ons land voor de rechtbank gedaagd om hen zo te dwingen miljoenen betaalgegevens vrij te geven. De eis van de BBI werd echter afgewezen.

De BBI wilde via de betaalgegevens van betaaloperatoren Worldline, Alpha Card Merchant Services en Ingenico Financial Solutions achterhalen welke Belgen hun zwart geld uit belastingparadijzen als Luxemburg, Zwitserland of Monaco aanspreken om hier hun aankopen mee te doen. De transactiegegevens zouden een belangrijk wapen kunnen zijn in de strijd tegen fiscale fraude.

De betaaloperatoren hadden daar geen gevolg aan gegeven, met een dagvaarding tot gevolg.

De rechtbank oordeelde dat een vraag om inlichtingen de BBI nog niet toelaat om quasi onbeperkt gegevens te verzamelen. Er moet een zekere fiscale relevantie zijn en daar wringt nu net het schoentje. Want van de miljoenen gegevens die de BBI hoopte te verkrijgen, zal slechts een zeer beperkt deel betrekking hebben op Belgische belastingplichtigen. Toeristen en diplomaten betalen hier immers ook met buitenlandse kaarten. De rechtbank was voorts ook van mening dat de privacywetgeving een onderzoek op zo’n grote schaal evenmin toelaat.

Alles bij de bron; HLN [Thnx-2-Luc]