De CM wil niet dat ziekenhuizen anonieme patiëntengegevens doorverkopen aan een Amerikaanse multinational. Dat bedrijf, QuintilesIMS, probeert momenteel overeenkomsten te sluiten met de Belgische ziekenhuizen om zulke gegevens te verkrijgen. Het gaat dan bijvoorbeeld over de ziektes waaraan patiënten lijden en welke medicatie er gebruikt wordt. 

QuintilesIMS is een Amerikaans bedrijf en wereldwijd een van de grootste dienstverleners in de medische sector, zowel aan ziekenhuizen als aan de farmaceutische sector. "De firma verwerkt die gegevens dan en stelt ze ter beschikking van derden (de farmaceutische bedrijven, red.)", zegt Tom Joos, nationaal secretaris van de CM. "Het ziekenhuis krijgt een benchmark, zodat ze zich bijvoorbeeld qua geneesmiddelengebruik kunnen vergelijken ten opzichte van de anderen. Ze kunnen ook andere gratis diensten krijgen, zoals vorming of software."

Voor de farmaceutische bedrijven zijn dergelijke gegevens van goudwaarde: welke medicatie wordt waar gebruikt, hoe groot is de markt, waar kunnen ze meer verkopen, enzovoort. De CM vreest dat de farmabedrijven nog meer grip zullen krijgen op de gezondheidszorg. De gegevens zijn geanonimiseerd en dus niet gelinkt aan namen, maar toch stelt de CM zich ook vragen bij de privacy van de patiënten. "De privacycommissie is hier heel licht overgegaan", stelt Joos.

Het ziekenfonds is niet per se tegen het uitwisselen van gegevens, maar dat moet wel in een strikt wettelijk kader gebeuren, luidt het. De ziekenfondsen delen zelf trouwens ook gegevens maar volgens Joos gaat het om een heel andere kwestie. "We hebben samen een gezamenlijk agentschap en we leggen al onze data daar bijeen. Maar wij verkopen geen gegevens, we stellen die alleen ter beschikking, mits een kleine behandelingskost. Dat gaat voor 99 procent ook om overheden en universiteiten. De bedoeling is om het gezondheidsbeleid mee te ondersteunen."

Alles bij de bron; VRTNieuws