De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) mag gegevens van alle ggz-patiënten verzamelen, maar alleen over de periode van één jaar, zo heeft de Autoriteit Persoonsgegevens bepaald. De NZa wil zorgverleners in de geestelijke gezondheidszorg verplichten om informatie over hun patiënten te verstrekken. Met deze informatie kan de Zorgautoriteit naar eigen zeggen de zorgkosten nauwkeuriger berekenen.

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens heeft de Zorgautoriteit aangegeven dat zij ontvangen informatie niet zal koppelen aan informatie waarmee individuele personen tot zijn te herleiden. Daarnaast mag de NZa gegevens van alle ggz-patiënten over de periode van één jaar opvragen. "Steeds zal dan ook voor een daarop volgend jaar opnieuw, zorgvuldig bezien moeten worden welke uitvraag van welke gegevens in welke omvang in aanvulling nog noodzakelijk is", aldus de AP in een brief aan de NZa.

Mocht de NZa op een later moment opnieuw gegevens nodig hebben voor het nieuwe systeem, dan moet daarvoor eerst een nieuwe wettelijke regeling komen met een onderbouwing van de noodzaak. Die regel moet eerst worden voorgelegd aan de de AP. Verder heeft de Zorgautoriteit aan de AP de garantie gegeven dat het de gegevens alleen gebruikt voor de ontwikkeling van het nieuwe systeem in de ggz.

Onlangs nam de Tweede Kamer nog een motie aan waarin werd gesteld dat de NZa moet stoppen met het verzamelen van persoonsgegevens van ggz-patiënten. "Dat lijkt een enorme winst voor critici van de NZa-activiteiten met het zorgprestatiemodel. Forse kanttekeningen zijn er echter te maken na het aannemen van de motie", reageerde huisarts Wim J. Jongejan.

Alles bij de bron; Security