De Belgische Privacycommissie heeft ziekenhuizen in een rapport gewaarschuwd voor de opslag van patiëntgegevens in de cloud, aangezien dit "inherent risico's" met zich meebrengt. Het gaat onder andere om buitenlandse inlichtingendiensten die toegang tot de extern opgeslagen gegevens kunnen krijgen. 

Sinds 10 april vorig jaar is het extern opslaan van patiëntgegevens door een wetswijziging in België mogelijk, maar gezien de gevoeligheid van medische dossiers wilde de Commissie bepalen welke gegevens buiten het ziekenhuis mogen worden opgeslagen en hoe dat moet gebeuren. Ook werd er gekeken naar de risico's die hierbij komen, zoals het afluisteren en onderscheppen van gegevens. Daarbij geeft de Privacycommissie verschillende spionageprogramma's van de NSA als voorbeeld.

Een ander risico waar de Privacycommissie op wijst is dat de verwerking van gegevens in de cloud tot een fysieke fragmentering kan leiden van de gegevens op verschillende servers en gegevenscentra die zich in verschillende landen kunnen bevinden. "Hierdoor verliest de cloudklant als verantwoordelijke voor de verwerking potentieel een stuk de controle over zijn gegevens en kan de bescherming van die gegevens in gevaar komen."

Alles bij de bron; Security