De Privacycommissie geeft minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) de toelating om de gegevens te verzamelen van vliegtuigpassagiers. Op basis van die gegevens zullen de veiligheidsdiensten 48 uur voor elke geplande vlucht al weten wie aan boord gaat zitten.

Het parlement keurde in december al een algemene wet goed die de overheid toelaat om gegevens van passagiers op internationaal trein-, tram-, bus-, scheepvaart- en vliegverkeer bij te houden. Maar die wet verplicht de regering om per vervoerssector toestemming te vragen aan de Privacycommissie. Dat is nu gebeurd voor de luchtvaart. Het systeem zou tegen het voorjaar van 2018 operationeel moeten zijn.

Concreet zullen de maatschappijen 48 uur voor elke vlucht gegevens over de passagiers doorspelen aan de Belgische overheid. Om het risico op fouten te verkleinen moeten ze dat nog een tweede keer doen, op het moment dat iedereen al in het vliegtuig zit en niemand nog kan uitstappen. Het is de bedoeling om specifiek mensen te volgen van wie de naam al opduikt in databanken van de veiligheidsdiensten in de strijd tegen terrorisme, zware criminaliteit en ook illegale migratie. 

Om welke informatie gaat het dan wel? Uw naam, adres, geboortedatum, contactgegevens, nationaliteit, bagage en zitplaatsnummer zullen in de toekomst bijgehouden worden als u het vliegtuig neem. Net zoals het tijdstip waarop u reserveerde, hoe u voor de vlucht betaald heeft, wie uw reisagent is, wat uw reisroute is, wie de kinderen zijn die u meeneemt. De overheid mag uw passagiersgegevens maximaal vijf jaar bijhouden, daarna worden ze vernietigd. Na een half jaar worden uw naam, adres en betaalgegevens echter al verwijderd. Bovendien moet de luchtvaartmaatschappij de gegevens die ze hebben doorgestuurd binnen de 24 uur verwijderen.

Alle info komt terecht in een nieuwe beveiligde passagiersdatabank met eigen personeel. Zij krijgen hulp van Staatsveiligheid, politie, douane en de militaire inlichtingendienst. Uw gegevens worden ook gedeeld met andere Europese lidstaten.

Alles bij de bronnen; deRedactie  & Nieuwsblad [Thnx-2-Luc]