De gemeente Arnhem wil geen anonieme pasjes voor de afvalverwerking invoeren, ondanks een uitspraak van de Raad van State. Dat meldt stichting Privacy First dat zich met deze zaak bezighoudt. De ondergrondse containers in Arnhem beschikken sinds 1 juli 2014 over een scannersysteem, dat alleen met een elektronische afvalpas met de adresgegevens van de pashouder kan worden geopend. De verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt in een centraal datasysteem van de gemeente.

Michiel Jonker, een inwoner van Arnhem, stapte vanwege deze werkwijze naar de rechter. Hij stelt dat de noodzaak van deze maatregel niet is aangetoond en dat er ook andere systemen mogelijk zijn, bijvoorbeeld met anonieme pasjes zonder uniek nummer. Het College van B&W wil nu de persoonsgegevens, nadat ze zijn verzameld, achteraf alsnog anonimiseren door middel van het aanbrengen van een ontkoppeling in combinatie met een soort 'plakband' in de vorm van een fictief pasnummer, 99999, dat op elk willekeurig moment ook weer kan worden verwijderd.

"Zo’n 'quick-fix' biedt geen stevige oplossing, het is niet goed controleerbaar of het in de praktijk ook consequent wordt gebruikt, en het is nog steeds in strijd met de wet, omdat de betreffende gegevens helemaal niet mogen worden verzameld", zegt Jonker. Hij heeft de Autoriteit Persoonsgegevens gisteren gevraagd om de opgeschorte behandeling van zijn handhavingsverzoek weer voort te zetten en nu voortvarend te gaan handhaven.

Alles bij de bron; SecuritySchrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!