Het DBC-informatiesysteem (hierna: DIS) is Nederlands grootste medische databank, en wordt sinds haar oprichting in 2006 gevuld met behandelinformatie van bij verzekeraars gedeclareerde zorg, die declarerende zorgverleners verplicht dienen aan te leveren. Het Platform Bescherming Burgerrechten houdt al sinds haar oprichting een dossier bij van het DIS, één van de vroegste grootschalige en tevens meest omstreden Big Data projecten in ons land.

Weliswaar zijn de gegevens in het DIS gepseudonimiseerd, maar in de afgelopen jaren bleek dat geen effectieve wijze om medische persoonsgegevens te anonimiseren. Gekoppeld aan andere bestanden is het vrij eenvoudig om de gepseudonimiseerde gegevens te herleiden naar personen van vlees en bloed.

De Autoriteit Persoonsgegevens deed na jaren kritiek eindelijk onderzoek naar de dataleveringen uit Nederlands grootste medische databank, het DIS. Daarbij liet ze echter bijna alle leveringen van de afgelopen tien jaar buiten beschouwing. Burgerrechtenorganisaties spannen een rechtszaak aan tegen de toezichthouder om alsnog volledige openheid te krijgen.

Alles bij de bron; PlatformBurgerrechtenAbonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha