OneWorld pakte samen met VPRO-programma Argos vorige maand groot uit: IT-securitybedrijf FOX IT — onder meer verantwoordelijk voor het beveiligen van Nederlandse staatsgeheimen — is eind vorig jaar overgenomen door het Britse bedrijf NCC Group, dat nauwe banden onderhoudt met de Britse afluisterdienst GCHQ.  

De warme banden baseerden de journalisten in kwestie op een Ctrl/F-exercitie op LinkedIn, waaruit bleek dat werknemers van NCC Group oorspronkelijk uit de overheidsdienst (GCHQ en aanverwanten) komen. Dat is blijkbaar genoeg reden om direct alle grondrechtenschendende praktijken van GCHQ, onder meer blootgelegd door Edward Snowden, te koppelen aan NCC Group — en hiermee indirect aan FOX IT. Hoewel diepgeworteld wantrouwen ten aanzien van de inlichtingenwereld in het post-Snowdentijdperk begrijpelijk is, evenals wantrouwen jegens private militaire bedrijven in het post-Blackwatertijdperk, kan gezond wantrouwen ook doorslaan in ongefundeerde paniekzaaierij. Dat lijkt hier het geval...

...Dit wil niet zeggen dat de privatisering van inlichtingenwerk geen maatschappelijke discussie waard is. Integendeel. Het probleem is dat die discussie momenteel wordt gevoerd over de verkeerde onderwerpen. Het werkelijke risico zit eerder in de gedeelde belangen tussen data-verzamelende bedrijven en regeringen. Want hoewel Facebook, in tegenstelling tot een inlichtingendienst, de boel vooral zo ‘gezellig’ mogelijk wil houden (dito Twitter of date-apps als Grindr) wordt het bedrijf precies hierdoor — in een poging ook de autocratische markten tevreden te houden — in toenemende mate gepolitiseerd. Resultaat: steeds grotere vermenging tussen de commerciële belangen van sociale-mediabedrijven en beleidsbelangen van regeringen. Beide zijn voor hun overleven (hetzij financieel, hetzij politiek) immers afhankelijk van het verzamelen en zo snel mogelijk analyseren van zoveel mogelijk data. 

Doordat zij genoeg over ons weten om op de juiste knopjes te drukken (ook wel nudging genoemd), wordt het makkelijker plannen door te voeren waarbij een minimaal maatschappelijk belang slechts een bijwerking is van private financiële belangen...

...Een tweede risico van het privatiseren van inlichtingen is het verliezen van het overzicht door gebrek aan interne controlemiddelen. In hun drang om zo veel mogelijk data zo goed mogelijk te verwerken en te analyseren, worden de diensten (en de daarbij behorende democratische verantwoording) gehinderd door een haast religieus vertrouwen in algoritmes. Gezien het feit dat de massale gegevensverzameling in elk geval in de Verenigde Staten nog geen enkele terrorist heeft tegengehouden, dringt de vraag zich op wat de burger nu eigenlijk terugkrijgt voor het verliezen van het grondwettelijke recht op privacy (met name ex-geliefden, codenaam LOVEINT, zijn een favoriet doel van NSA-medewerkers)...

...De discussie omtrent privatisering van inlichtingen dient te gaan om de mogelijkheden voor de burger om de data-stofzuigers ter politieke verantwoording te roepen en de belangenafwegingen inzichtelijk te maken. Wanneer het gaat om de FOX IT overname hoeven we niet verder te zoeken dan Zoetermeer, waar de AIVD zit. 

Alles bij de bron; FTMAbonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha