Een Duitse rechtszaak uit 2016 waarbij een online modewinkel veroordeeld werd omdat ze met het plaatsen van een facebook like button op hun site de EU Data Protection Directive, vorig jaar vervangen door de AVG, geschonden hadden leidt nu tot een Europees debat over mogelijke privacy schending door social media widgets. De modewinkel is met hulp van facebook in beroep gegaan tegen de uitspraak en de behandelende Duitse rechtbank heeft nu advies gevraagd aan het Europese Hof van Justitie in deze zaak. Daar wordt nu gedebatteerd of het verzamelen van gegevens als IP-adres en type browser door widgets als de like button in strijd is met de huidige AVG.

De vraag die daarbij met name beantwoord moet worden is wie er verantwoordelijk is voor het verzamelen van de betreffende data...

...De zaak heeft betrekking op de DPD van 1995 in de EU en niet op de AVG (GDPR), die er eerder dit jaar van kracht ging als opvolger van de wet uit 1995. De nieuwe AVG is wel gebaseerd op een aantal elementen van de DPD. De verwachting is dan ook dat de uitspraak of aanbevelingen van het Europese Hof van Justitie in deze Duitse beroepszaak van grote invloed zullen zijn op toekomstige uitspraken in vergelijkbare zaken. Een uitspraak van dit hof uit juni 2018 oordeelde al dat eigenaren van facebook fanpagina's samen met facebook zelf verantwoordelijk zijn voor de bescherming van gebruiksgegevens. Ze zijn ook verplicht om die gedeelde verantwoordelijkheid aan alle bezoekers, lid van facebook of niet, duidelijk te maken.  

Alles bij de bron; TelecomPaper


 

Overal lees ik dat ‘personalised medicine’ de toekomst is. Ook bij mijn vakgebied orthopedie doet dit fenomeen van personalisering zich gelden. Alles draait om de juiste data; persoonlijke gegevens van patiënten die door commerciële partijen worden gebruikt.

Dat stelt mij voor een dilemma. Die dataverzameling doet namelijk denken aan bedrijven als Facebook, Google, Amazon en Uber. Zij verdienen aan de data die de eigen klanten aanleveren.

Terug naar de personalised medicine en de implantaten. Persoonlijke data van patiënten zijn de voedingsbodem voor algoritmes in de zorg. Maar van wie zijn al die data? Van de patiënten, de ziekenhuizen of de leveranciers? Laatstgenoemden worden dan de nieuwe dataplatforms. Zij willen dat de gegevens van een patiënt exclusief voor het eigen platform beschikbaar zijn en dan worden ziekenhuizen en patiënten voor de ontwikkeling van algoritmes bij personalised implantaten helemaal afhankelijk van de nieuwe databeheerders.

Ik snap dat dit een fantastisch model is en ook ik wil dat personalised medicine verder wordt ontwikkeld. Maar eerst dient het eigenaarschap van de data te worden opgelost.... Uiteraard moet alle patiëntendata conform de eisen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden behandeld. Zeker waar het gaat om persoonlijke patiëntgegevens is het van groot belang dat de privacy gewaarborgd is...

...Conclusie? Medische data moet op een veilige manier beschikbaar worden gesteld om de zorg te innoveren. Concentreer de data dus niet uitsluitend bij de leveranciers, want monopolisering van zorgdata is onwenselijk. Echte innovatie ontstaat op het grensvlak tussen wetenschap, samenleving en bedrijven. En nooit vanuit een van die drie alleen. Ik pleit voor een gezamenlijke actie van leveranciers, patiëntvertegenwoordigers, ziekenhuizen en artsenverenigingen. Opdat wij niet, zoals in de virtuele facebookwereld, wakker worden in een werkelijkheid waarin slechts enkele spelers het spel blijvend beheersen.

Alles bij de bron; NRC


 

De KNVB is allang niet meer zomaar een sportbond. Bijna ongemerkt is onze nationale voetbalbond de afgelopen jaren uitgegroeid tot een serieuze data-onderneming. Maar liefst 3,6 miljoen mensen - één op de vijf Nederlanders - maken onderdeel uit van de database van de KNVB.

Alle leden van de voetbalbond staan in die database. Daarnaast nog miljoenen Nederlanders die op enigerlei wijze hun gegevens hebben verstrekt aan de KNVB de afgelopen jaren. Zij worden digitaal gevolgd en kunnen benaderd worden voor marketingacties door 3e partijen...

...Op hetzelfde moment groeit de ledenadministratie van de KNVB uit tot een heuse database. Ook hierbij speelt Jean-Paul Decossaux, de nieuwe manager commerciële zaken, een sleutelrol. Al in 2002 heeft hij - nog als consultant van Da Vinci Groep - de KNVB geholpen met het opzetten van dochterbedrijf Sportlink Services. Via Sportlink kunnen de bond en alle aangesloten voetbalverenigingen hun ledenadministratie online gaan bijhouden.

Bijkomend voordeel: de KNVB beschikt voortaan eenvoudig over de gegevens van alle ruim 1 miljoen Nederlanders die lid zijn van een voetbalclub. Met die gegevens valt geld te verdienen: ze worden (tijdelijk) doorverkocht aan commerciële partijen...

...Privacy-experts zetten ernstige vraagtekens bij deze aanpak. "Wat mij betreft kan dit echt niet door de beugel", zegt directeur Hans de Zwart van Bits of Freedom, een organisatie die opkomt voor digitale burgerrechten. "Dit is niet hoe je met je leden omgaat. Je zou er moeten zijn voor je leden, en dat betekent dat je honderd procent transparant bent in wat je doet. Je moet een goede reden hebben om gegevens te bewaren en ook precies uitleggen wat je met die data doet."

Dat de KNVB zich beroept op de instemming van de ledenvergadering, is volgens De Zwart onvoldoende. "Bij persoonsgegevens gaat het altijd over het individu. Iemand anders kan geen toestemming geven voor mij."

Alles bij de bron; NOS


 

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) doet onderzoek naar de verkoop van persoonsgegevens door sportbonden. De tennisbond KNLTB is onderwerp van het onderzoek. De AP deze gegevens van zijn leden heeft doorverkocht voor commerciële doeleinden, zonder dat zij daarvan op de hoogte werden gesteld.

Onder de privacywet AVG, die in mei van kracht is gegaan, is het niet toegestaan om de gegevens, zoals namen en adressen, zonder toestemming te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld. 

De KNLTB erkent dat de bond het onderwerp van het onderzoek is. In november werd al bekend dat een lid van de bond een kort geding wilde aanspande vanwege de plannen om persoonsgegevens te verkopen. Dat resulteerde onlangs in een schikking.

Alles bij de bron; NU


De database van het Finse bureau van veilig transport waarin gegevens van Finse burgers met een rijbewijs waren te vinden, is zondag offline gehaald. Het was mogelijk de naam van een willekeurig persoon in te vullen en zo allerlei informatie over iemands rijbewijs vinden.

De database is in juli van dit jaar opgezet omdat een Finse wet Trafi verplicht om gegevens over de kwalificaties van bestuurders te verschaffen. Autohandelaren moeten bijvoorbeeld de rijbewijsgegevens kunnen controleren voordat iemand een proefrit maakt. Ook door autoverhuurbedrijven wordt de database gebruikt.

Al kort na de introductie kwam er veel kritiek op de database. Er wordt nu onderzocht of de tool in strijd was met de veiligheid- en privacyregels.

Alles bij de bron; Security


 

Het Rathenau Instituut onderzoekt de perceptie van burgers ten aanzien van het gebruik van sensoren en sensordata om leefbaarheid en veiligheid te bevorderen.

Het gebruik van sensoren, zoals beveiligingscamera’s, is de afgelopen jaren sterk gestegen. Nederlandse burgers en bedrijven hebben naar schatting 1,5 miljoen beveiligingscamera’s. Ook politie en gemeenten zetten sensoren in om de leefbaarheid en veiligheid op straat te vergroten. Sensordata bieden, voorziet de politie, veel kansen voor slimme opsporing en effectieve handhaving.

Het Programma Sensing van de Nationale Politie begeleidt de toepassing van verschillende sensoren in het politiewerk, zoals automatische kentekenherkenning (ANPR) en bodycams. Ook loopt er een proef met het combineren van data uit verschillende bronnen. Door data van bijvoorbeeld nummerborden slim te combineren met camerabeelden en berichten uit open bronnen, zouden internationaal opererende bandieten sneller herkend en gepakt kunnen worden. De politie onderzoekt wat het gebruik van sensoren betekent voor het politievak en de maatschappelijke legitimiteit van het politieoptreden. Het Rathenau Instituut is door de Portefeuillehouder Digitalisering en Cybercrime van de Nationale Politie gevraagd hiernaar een onderzoek uit te voeren.

Alles bij de bron; BeveilNieuws


De eerste “lokale gezondheidsenquête” vond de voorbije maanden al plaats in Melle bij Gent, als test. Daar zijn 1.021 inwoners ouder dan 15 jaar bevraagd met enquêtes, deels opgestuurd via de post en deels online afgenomen. 

De inwoners van Melle beantwoordden allerlei vragen over hun gezondheid en levensstijl, in een enquête van het gemeentebestuur. En vanaf 2019 krijgen alle gemeenten de kans om hun inwoners op de rooster te leggen. De kans bestaat dus dat ook u straks wordt gevraagd zo’n “lokale gezondheidsenquête” in te vullen.  

De vragenlijst peilt naar ­zowel fysieke als mentale gezondheid: alcoholgebruik bijvoorbeeld, en de mate waarin iemand beweegt en sport, maar ook zijn of haar levenslust. Het gaat om een selectie uit de vragenlijst van de vijfjaarlijkse nationale gezondheidsenquête. De resultaten daarvan laten zien hoe (on)gezond de gemiddelde Belg, Vlaming en Waal is, maar dus niet hoe het zit in Ieper of Antwerpen.

Het ultieme doel is om van élke Vlaamse gemeente een “gezondheidsrapport” te hebben. Dat moet een schat aan informatie opleveren, en ook gezondere Vlamingen.

Wat uw burgemeester wil weten:

  • Of u rookt en alcohol drinkt
  • Wat uw BMI is.
  • Of u met psychische problemen zit
  • Of u zorgt voor een ziek familielid.
  • Of u voldoende beweegt.
  • Of u wel uw tanden poetst enelk jaar naar de tandarts gaat.
  • Of u vaak pijn heeft. Hoeveel fruit en groenten u eet.
  • Hoe vaak u frisdrank drinkt.

Alles bij de bron; NieuwsBlad [Thnx-2-Luc]


 

Steeds vaker laten bedrijven hun digitale personeelsdata analyseren. Wat kun je dan meten? En hoe waarborg je ieders privacy daarbij?

...Volgens consultant PwC gebruikt inmiddels 40 procent van de personeelsafdelingen van internationale bedrijven kunstmatige intelligentie. Al ontbreken precieze gegevens over de omvang van de sector. Personeelsdata kunnen worden gebruikt om zaken als verzuim, productiviteit en betrokkenheid beter te begrijpen, te voorspellen en te beïnvloeden. Mede mogelijk gemaakt door alle nieuwe soorten data die beschikbaar zijn. 

Bedrijven als AnalitiQs en Crunchr zeggen vooral te werken op basis van data die al worden vastgelegd door werkgevers, zoals de informatie op je loonstrookje of de resultaten van tevredenheidsonderzoeken onder werknemers. „Ik ga niet op LinkedIn of in e-mails kijken”, zegt Jonker.

Dat er veel meer kán met personeelsgegevens blijkt wel uit het brede aanbod van bedrijfjes die allerlei soorten analyses doen. Voor het beheren van kantoorruimtes is er bijvoorbeeld Lone Rooftop, dat onder meer via het wifi-netwerk meet hoeveel mensen er in een gebouw aanwezig zijn en waar die zich bevinden. Het primaire doel daarvan is bedrijven te helpen hun vastgoed beter te beheren, zegt marketingdirecteur Youri Wildeman. „Zeker niet om de aanwezigheid van werknemers in de gaten te houden.” 

Hoe zit het met de privacy van werknemers? Onderzoeksplatform Investico onthulde onlangs dat tientallen grote Nederlandse bedrijven en ook de overheid gegevens over onder meer werkplezier, persoonlijkheid en ziekte verzamelen – vaak zonder dat werknemers hiervan weten. Dat zou leiden tot aantasting van de privacy van personeel.

Vast staat volgens zowel Toine Al als Dirk Jonker wel dat er technisch méér mogelijk is dan wettelijk mag of ethisch is. Dat Jonker niet op de sociale media van werknemers kijkt, doet hij naar eigen zeggen om het vakgebied te beschermen. „Zoiets als e-mails analyseren, daarvan zou ik zeggen: technisch gezien zou het kunnen werken. Maar is het ethisch?”

Alles bij de bron; NRC


 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha