De verwachtingen rondom big data zijn hooggespannen blijkt uit het onderzoek ‘Big Data in Western Europe Today’, uitgevoerd in opdracht van Xerox. Verder laat het onderzoek zien dat vooral een vervuilde database organisaties ervan weerhoudt om big data te omarmen.

Een vervuilde database is kostbaar. Het blijkt dat 70 procent van de organisaties nog steeds onjuiste data in hun database hebben. 46 procent van de ondervraagden is van mening dat onbetrouwbare datasets een negatieve invloed hebben op bedrijfsvoering, vanwege de handeling aan herberekeningen of volledige onbruikbare datasets.

Vooral slechte datakwaliteit belemmert organisaties dan ook om big data te implementeren. Meer dan de helft van de respondenten verklaart echter dat zij niet de juiste processen hebben om de kwaliteit van gegevens daadwerkelijk te waarborgen.

Alles bij de bron; Computable

Wandelende bakens, dat zijn we. Vierentwintig uur per dag bazuinen we rond welke apparatuur we bij ons dragen. Die gegevens worden – zonder waarschuwing, zonder overleg – massaal opgevangen en verwerkt door verkeersmeters. Zij berekenen hoe druk het is op de weg en of de doorstroming beter kan.

Hoe dat werkt? Elke telefoon, tablet, carkit of computer heeft een uniek ‘mac-adres’, een kenteken van twaalf tekens. Die adressen zenden we uit via Bluetooth en wifi. Langs de openbare weg staan duizenden scanners die zo passerende voertuigen uit elkaar houden, tellen en volgen. De resultaten van die metingen worden verkocht aan overheden en wegbeheerders.

Je kunt bijna niet over de snelweg rijden zonder dat óf het nummerbord van je auto wordt gefotografeerd, óf het mac-adres van je carkit of telefoon wordt vastgelegd. De verkeersanalisten beloven dat de mac-adressen niet tot individuen herleidbaar zijn – strikt anoniem en hermetisch beveiligd. Dus gaat u maar rustig slapen.

Nieuw is het niet, dit gesniff. Het wekt nog altijd verbazing. Bijvoorbeeld afgelopen weekend, toen Crimesite.nl berichtte dat de politie data van de Verkeersinformatiedienst (VID) gebruikte als bewijslast in een moordzaak. Het mac-adres van de telefoon van een verdachte werd aangetroffen in de VID-scans, vlakbij de plaats delict. Dat was te achterhalen omdat de VID (net als andere commerciële verkeersdiensten) de gescande mac-adressen altijd met dezelfde technologie versleutelt. De verkeersanalisten beschouwen het mac-adres niet als een persoonsgegeven, toch kan de politie er een verdachte mee identificeren. Zo ‘onmiddellijk en onomkeerbaar geanonimiseerd’ worden de gegevens dus niet opgeslagen. Terwijl dat volgens het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) wel zou moeten, gezien het doel waarvoor de data verzameld worden.

Je kunt problemen voorkomen door wifi en Bluetooth op je telefoon uit te zetten en geen draadloze carkit te gebruiken. Draag daar vooral een bijpassend aluminium hoedje bij. Je kunt het ook omdraaien. Sommige privacyexperts pleiten voor een register om je mac-adres te laten blokkeren. Denk aan het bel-me-niet-register (een adequaat wapen tegen telemarketeers) maar dan voor de dataverzamelaars langs de weg en in de winkel. Zo’n anti-sniff of besnuffel-me-niet register lijkt me wel wat.

Alles bij de bron; NRCQ

Hans Blokpoel, de directeur van de Belastingdienst, zegt in een vrij openhartig interview in De Correspondent dat de sleepnetmethode om data te achterhalen van leaserijders "over de grens" was. De Belastingdienst won weliswaar een rechtszaak hierover, maar ziet achteraf in dat dergelijke methoden niet proportioneel zijn. Daarnaast bleken de gegevens van weinig nut. Dat programma is inmiddels stopgezet.

Blokpoel zegt dat dergelijke opvragingen horen bij "de dienst-oude-stijl" en dat nu veel meer wordt ingezet op profiling wat bij de Belastingdienst  betekent  dat alle gegevens van alle Nederlanders continu worden bekeken op samenhang. Dat gebeurt bijvoorbeeld met mensen die in echtscheiding liggen, die meer fouten maken in hun aangifte door de complexiteit. De Belastingdienst gaat daar pro-actief mee om.

Ook blijkt dat de Belastingdienst zelf worstelt met de grenzen van de (privacy)wet en de proportionaliteit van het gebruik van de enorme berg gegevens die het heeft over burgers. Blokpoel zegt dat de Belastingdienst geen behoefte heeft aan uitbreiding van die gegevens en dat de enorme database nu wel voldoende is gevoed. 'Een ongebreideld gebruik van onze bevoegdheden, zou weleens de grootste bedreiging voor de Belastingdienst kunnen zijn", zegt Blokpoel. "Er zijn heel veel mogelijkheden, waarvan mijn datamensen weten dat het no-go area is."

Blokpoel zegt tussen neus en lippen door dat de Belastingdienst sommige databases niet aanmeldt bij de eigen functionaris voor gegevensbescherming, zoals de wet verplicht. In sommige gevallen weegt de 'opsporing of fraudebestrijding' zo zwaar dat de Belastingdienst de 'modus operandi' niet blootgeeft. Door een database met persoonsgegevens niet aan te melden bij de eigen functionaris, overtreedt de Belastingdienst de Wet bescherming persoonsgegevens.

Alles bij de bronnen; WebWereld & Tweakers

Het idee is niet langer futuristisch, maar vanaf nu de realiteit. Vitality, een nieuwe zorgverzekering wordt op dit moment uitgerold in Zuid-Afrika, Europa, Australië en Singapore. Mensen die zich inschrijven ontvangen een Fitbit die automatisch alle bewegingsdata van de gebruikers synct naar het persoonlijke gezondheidsdossier. De meest actieve gebruikers kunnen een korting ontvangen die oploopt tot wel 15%. Daarnaast kan gespaard worden voor Amazon cadeaukaarten en hotelbonnen.

Volgens moederbedrijf is alle gebruikersdata veilig en wordt deze niet verkocht aan derden. Behalve bewegingsdata kun je in de app die bij het verzekeringsplan hoort ook andere medische gegevens bijhouden, zoals je medicijngebruik of voedingspatroon. Maar ook stemmingswisselingen, of je je bijvoorbeeld wel eens depressief voelt. “Je hoeft ons nooit data te geven die je liever niet deelt” zegt een woordvoerder van het bedrijf. “Dat heeft alleen als consequentie dat je hier geen kortingspunten voor kunt sparen”.

Vitality is sterk gebaseerd op het idee van gamification: Mensen voelen zich positief gestimuleerd om beter hun best te doen gezond te leven als ze daar direct een beloning voor ontvangen. Toch zal het programma vooral mensen aanspreken die van zich zelf al erg gezond zijn. Op dit moment hebben nog geen wetgevers bezwaar aangetekend tegen het nieuwe verzekeringsprogramma, naar verwachting wordt het binnenkort dan ook in de hele VS uitgerold.

Alles bij de bron; NumRush

Het moet afgelopen zijn met de zeer gebrekkige veiligheid van Suwinet bij gemeenten. Het basisrecht op privacy wordt al jaren straffeloos met voeten getreden. En dat is, zo zegt de LCR, een schande als wordt gekeken naar de boetes die uitkeringsgerechtigden krijgen opgelegd.  De LCR vraagt de Tweede Kamer dit punt én de aanpassing van de Fraudewet met het Boetebesluit aan te kaarten tijdens het Algemeen Overleg SUWI-onderwerpen van 1 april.

 

Ombudsman 

Rondom de Fraudewet is het van belang de aanbevelingen van de Nationale Ombudsman op te volgen, meent de LCR. Dit om de toegang tot schuldhulpverlening niet nodeloos te blokkeren waardoor mensen nog verder in de problemen raken. Een derde aspect betreft een onderzoek naar de netto-effectiviteit van re-integratiemiddelen. 

 

Re-integratie

Van re-integratiemiddelen wordt te gemakkelijk geroepen dat ze geen effect hebben en dus de investering niet waard zijn. De LCR vindt het belangrijk dat instrumenten voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt onderzocht worden. Daarnaast wil de LCR betrokken worden bij de uitvoering van een meerjarenprogramma dat kennis ontwikkelt die aansluit bij de behoefte van gemeenten.

 

bron: www.landelijkeclientenraad.nl 

 

De politie kijkt al mee via 100.000 camera’s en ze weet door sensoren en databanken straks nog veel meer. 

Op de terugweg uit Rotterdam, waar ze met haar poedel naar het dierenziekenhuis was geweest, werd ze op de snelweg klemgereden. Een auto voor haar, naast haar en achter haar. Ze werd naar de vluchtstrook gedwongen en moest flink op de rem. Ze was ‘ingeboxt’, zoals ze dat bij de politie noemen. Maar de auto’s waren niet herkenbaar als politiewagens. De vrouw wist dus niet wat haar overkwam. ‘Het systeem’, had haar aangewezen als drugsrunner. En dus werd ze aan de kant gezet en gecontroleerd. De agenten hadden snel door dat ze een fout hadden gemaakt, maar dat maakte de schrik er niet minder om. Later kreeg ze bloemen toegestuurd met een excuusbriefje....

Wat ging er mis bij die mevrouw? Rutger Rienks, afdelingshoofd business intelligence bij de politie: „Ze had net een tweedehands auto gekocht die daarvoor van een drugsrunner was geweest. Ze was vanuit Maastricht naar Rotterdam gereden en vervolgens al snel weer terug naar Maastricht. Net als een bende drugsrunners vaak deed. De combinatie van kenteken en reispatroon zorgde ervoor dat een systeem van kentekencamera’s haar als drugsrunner aanwees. 

Rienks verwacht dat de politie aan de vooravond staat van de doorbraak van ‘voorspellend politiewerk’. „Auto’s van criminelen worden soms voorzien van een baken waarmee ze op afstand kunnen worden gevolgd. Kentekencamera’s langs de weg helpen daarbij. Op het moment dat twee auto’s van criminelen elkaar naderen kan bij de politie een signaal afgaan, omdat er mogelijk een criminele ontmoeting gaat aankomen. In het computersysteem zijn bekende criminele ontmoetingsplaatsen ingevoerd, waardoor het ook mogelijk wordt te bepalen waar een drugsdeal waarschijnlijk zal plaatsvinden.

„Op individueel niveau wordt met een methode als ProKid al voorspeld welke kinderen tot 12 jaar de grootste kans maken om uit te groeien tot crimineel. Daarin wordt gedrag meegenomen als spijbelen en rondhangen op straat, maar het is ook bekend dat kinderen die getuige of slachtoffer waren van seksueel misbruik een groter risico lopen op het vertonen van crimineel gedrag.”

Alles bij de bron; pdfNRC [abo]

Jacob Kohnstamm, voorzitter van het College Bescherming Persoonsgegevens (CPB) houdt 9 april een lezing bij NHTV over de uitdagingen en risico’s van Big Data. Hij gaat in op wat het betekent voor de privacy.

Het verzamelen, analyseren en monitoren van allerlei soorten van gegevens staat volop in de belangstelling, stelt NHTV. “Onlangs heeft de rechter nog bepaald dat zogenaamde meta data - privégegevens over telefoon en internetgebruik - niet langer door providers mogen worden bewaard.”

Kohnstamm gaat in op waar de data voor wordt gebruikt en wat de gevolgen zijn van het bewaren van Big Data voor ons privéleven en onze persoonlijke vrijheid. Kohnstamm gaat deze vragen onderzoeken en gaat ook in op de ruimte die de wet biedt voor het opslaan van gegevens, de risico’s en kansen die de opslag van zulke data hebben.

De lezing vindt plaats op 9 april van 11.45 tot 13.30 uur in de Black Box van de NHTV-locatie Archimedesstraat 17 in Breda. Aanmelden is noodzakelijk. 

Alles bij de bron; BredaVandaag

'Anonimiteit' volgens dataverzamelaars is niet hetzelfde als 'anonimiteit' volgens juristen. Is dit een semantische discussie of hebben we te maken met grote privacyproblemen als het gaat om grote bergen data?

We hebben het hier niet over privégegevens die worden gekaapt door hacktivisten, maar hoe 'anonieme' data wordt gebruikt door onder meer adverteerders, overheden, onderzoekers, opsporingsdiensten, webbedrijven en meer. Het analyseren van grote databergen die zouden zijn ontdaan van persoonlijke gegevens wordt op grote schaal uitgevoerd - met alle gevolgen voor de privacy van individuen tot gevolg.

Alles bij de bron; CompWorld

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha