Het kabinet wil Big Data gaan inzetten om de veiligheid in Nederland te verbeteren, zo heeft het bekendgemaakt. Volgens het kabinet kan het gebruik van big data-analyses bijdragen aan een efficiënter en effectiever gebruik van gegevens door politie en justitie, bijvoorbeeld om preventief op te kunnen treden. Gebruik van big data is onmisbaar bij de bestrijding van online criminaliteit", aldus de reactie van het kabinet op WRR-rapport ‘Big Data in een vrije en veilige samenleving’.

Om de mogelijkheden van big data te verkennen en ermee te experimenteren wil het kabinet dan ook "voldoende ruimte" creëren. Volgens het kabinet zijn de regels die gelden voor het verzamelen van data voldoende om privacy voor burgers te waarborgen. Wel stelt het kabinet dat de toegenomen mogelijkheden om data en persoonsgegevens te verzamelen om een versteviging van het toezicht vragen.

Het kabinet zal daarnaast onderzoeken of uitbreiding van de mogelijkheden voor burgers en belangenorganisaties om toepassingen van big data door de rechter te laten toetsen mogelijk en wenselijk is. Daarbij zal worden onderzocht hoe voor toezicht en rechterlijke toetsing voldoende inzicht kan worden gegeven in gebruikte algoritmen en analysemethoden, met name voor situaties waarin besluitvorming op basis van een big data-analyse rechtsgevolgen of anderszins een aanmerkelijke impact op burgers heeft.

Er geldt op dit moment al een verbod op geautomatiseerde besluitvorming waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden of die mensen op een andere manier aanmerkelijk kan treffen. In die gevallen is menselijke tussenkomst voor het nemen van een besluit vereist. Het kabinet wil onderzoeken of er buiten situaties waarvoor dat verbod geldt, nog andere situaties zijn waarin big data-toepassingen een aanmerkelijk impact op burgers kunnen hebben. Dit moet semi-automatische besluitvorming in de vorm van 'Computer says no' voorkomen.

Alles bij de bron; Security


De Franse overheid heeft geprobeerd stilletjes twee databases samen te voegen in een feestweekend, om zo een megadatabase te creëren die biometrische gegevens van 60 miljoen Franse burgers bevat. Het hoopte op deze manier een golf van verontwaardiging te voorkomen, dat is echter niet gelukt.

TES is een gigantische uitbreiding op een al grote database die gebruikt wordt voor het maken van biometrische paspoorten. De Franse overheid wil deze samenvoegen met de (niet-biometrische) van Fransen die een nationale identiteitskaart hebben. Ministers waaronder de minister van de digitale sector en innovatie, en de nationale digitale raad, een instantie gerecreëerd door de overheid om onafhankelijk advies te geven op alles dat met digitale technologie te maken heeft vinden dat het opzetten van deze megadatabase (genaamd TES) een slechte zaak. De database zou niet veilig genoeg zijn en misbruik is onvermijdelijk.

De Nationale Digitale Raad maakt zich vooral zorgen over het centraliseren van zulke gegevens en dan met name de toevoeging van biometrische gegevens. De database zal een zeer gewild (en gevoelig) doel zijn voor cybercriminelen en malafide overheidsmedewerkers. Maar daarnaast is de raad ook bezorgd over de vrijheid van de burgers.

"De geschiedenis heeft ons geleerd dat het maken van zo'n database leidt tot function creep, ongeacht het gebruik van de database legaal of illegaal wordt gedaan. Denken dat ons land een uitzondering is, komt neer op het negeren van het verleden." De overheid is gevraagd om de uitvoer van deze plannen te staken totdat alle beveiligingsimplicaties zijn bestudeerd.

Alles bij de bron; WebWereld


Zowel Google als WhatsApp besloten afgelopen zomer tot een aanpassing van de privacyvoorwaarden, met mogelijk grote gevolgen voor de gebruikers. De aanpassing werd in beide gevallen doorgevoerd onder het mom van 'verbetering van de dienstverlening' en zal de meeste gebruikers niet zijn opgevallen, laat staan dat deze de inhoud hebben begrepen.

In de voorwaarden van WhatsApp staat nu dat het bedrijf persoonsgegevens van gebruikers kan delen met moederbedrijf Facebook. Bij Google gaat het om een aanpassing in het privacybeleid waardoor persoonsgegevens die zijn verzameld door Google gekoppeld kunnen worden aan de database van DoubleClick, een bedrijf dat in 2007 door Google werd gekocht. 

Het klinkt onschuldig, maar praktisch gevolg lijkt dat persoonsgegevens uit de Google-database (Google-accounts, e-mailinhoud, YouTube, foto's, zoekgeschiedenis en GPS-locatie) kunnen worden gekoppeld aan gegevens over het surfgedrag van gebruikers (informatie over online aankopen) verzameld door DoubleClick. Daardoor kan een nagenoeg volledig profiel worden geschetst van gebruikers en nog gerichter geadverteerd worden. Desondanks wordt niet uitgelegd welke gegevens aan wie worden geleverd, wat hiermee wordt gedaan en wat de privacy-impact is.

Gebruiksvoorwaarden van digitale producten zijn net polisvoorwaarden van een verzekering: bijna niemand leest ze en zij die dit wel doen begrijpen zelden wat er staat. Juist daarvan wordt door bedrijven gebruik gemaakt. 

Google zal stellen dat de ophef voor niets is, omdat gebruikers zich kunnen afmelden voor het verzamelen van data over surfgedrag, maar dat is onvoldoende. De meeste gebruikers zijn al akkoord gegaan met het delen van de gegevens. Bij nieuwe gebruikers is het delen van de gegevens de default-instelling. Afmelden is mogelijk, maar de vraag is wat er gebeurt met de reeds verzamelde gegevens. Ook na een verzoek om verwijdering van gegevens houdt Google zich het recht voor 'servicegerelateerde informatie over uw account' te bewaren om 'onze services te verbeteren'.

Betekent dit dat mijn gegevens altijd blijven rondzwerven op de servers van Google voor mogelijk toekomstig gebruik? Ik heb geen idee, maar vrees van wel.

Alles bij de bron; Volkskrant


We kopen steeds meer online. Door marketeers wordt het gedrag van online consumenten op grote schaal vastgelegd en beïnvloed. Wat zijn de gevolgen van deze datahonger?  Dat was het onderwerp van de VPRO Tegenlicht documentaire ‘What makes you click?’ die onlangs werd uitgezonden.

Naar aanleiding van de uitzending vond een Meetup plaats in Pakhuis de Zwijger. Een panel van deskundigen ging over het onderwerp in gesprek. Onder hen de big data-specialist van het Rathenau Instituut Jelte Timmer. Moet de macht van bedrijven beter gereguleerd worden? Is een ethische code noodzakelijk? Hoe kunnen burgers beter beschermd worden?

Meer:

Alles bij de bron; Rathenau


“I'll show you how deep the rabbit hole goes”, bekende quote uit The Matrix. Het is die quote waaraan je onwillekeurig terugdenkt wanneer je probeert na te gaan hoe Big Data steeds meer onze levens beheerst en zal beheersen. Net als in The Matrix ontwikkelt zich gestaag een verborgen parallel universum van data en algoritmen dat bepaalt wat wij als realiteit ervaren. 

In december 2015 onthulde The Guardian dat Republikeins presidentskandidaat Ted Cruz tijdens zijn campagne een beroep deed op het bedrijfCambridge Analytica. Het was een nieuwsfeit dat wat wegzonk tussen al de andere honderden nieuwsfeiten waarmee we dagelijks bestookt worden en dat nauwelijks deining veroorzaakte. Dat hij in zee ging met een marketing- en communicatiebedrijf is op zich niet ophefmakend natuurlijk. Het volstaat echter om na te gaan wat Cambridge Analyticawerkelijk doet om te begrijpen dat dit niet gaat om een klassiek marketingbedrijf.

Op de website van Cambridge Analytica lezen we; “Cambridge Analytica bouwt aan een toekomst waarin ieder individu een echte persoonlijke relatie met zijn favoriete merken en interesses kan onderhouden, door niet enkel aan organisaties duidelijk te maken waar mensen zich bevinden, maar ook daar na te gaan waar ze echt om geven en wat hun gedrag aanstuurt.”

We kunnen in ieder geval zeggen dat het bedrijf zich aan die belofte houdt. Cambridge Analytica beschikt over een database waarin de gegevens van 220 miljoen Amerikanen zijn opgeslagen. Onder meer data als leeftijd, geslacht, etniciteit, inkomen en relationele status worden nauwkeurig gecatalogeerd door het bedrijf. Door die data met elkaar te combineren probeert het bedrijf gedragspatronen vast te stellen én gedrag te voorspellen. 

Wat de meeste mensen vandaag echter onderschatten is hoe accuraat dit soort calculaties is geworden. Uit een studie van Cambridge University (universiteit die volledig losstaat van Cambridge Analytica), blijkt dat er reeds op basis van slechts 170 Facebook likes heel nauwkeurige en juiste conclusies kunnen getrokken worden over iemands persoonlijke leven. Met een accuraatheid van 88 procent kan men je seksuele voorkeur achterhalen en bij 85 procent van de proefpersonen kon hun politieke voorkeur getraceerd worden. Etniciteit kon tot 95 procent juist bepaald worden. Uit een andere studie blijkt dat computers die over voldoende data beschikken nu al beter zijn in het inschatten van persoonlijkheidskenmerken en het daaruit voortvloeiende gedrag dan mensen.

...Niet alleen websites en sociale media leveren een rijke bron aan materiaal voor data-handelaars. Ook apps zijn een ware goudmijn voor de databrokers. De muziek-app Pandora verhandelt gegevens over leeftijd, geslacht, lokatie en device-ID (de indentiteit van het toestel dat je gebruikt, PC, laptop, smart phone...) aan derde partijen. Angry Birds doet hetzelfde maar deelt daarbij ook nog je volledige adresboek, waardoor bedrijven een zicht krijgen op de aard van je sociaal netwerk. 82 procent van de gratis Android-apps en 50 procent van de iOS-apps geeft data door omtrent locatie. Ruim een derde van alle gratis apps deelt je adressenboek.

De nieuwste hype zijn gezondheidsapps. Verontrustend daaraan is dat er voortdurend biometrische gegevens worden verzameld en (potentieel) doorgespeeld aan verzekeraars, toekomstige werkgevers en bankiers.

...Big Data is ook discriminerend, en niet een klren beetje. Het categoriseren van groepen mensen in bijvoorbeeld 'kredietwaardig' of 'niet kredietwaardig' heeft enorme gevolgen voor de mensen in kwestie, maar zij hebben geen enkele impact op de beslissing die hun verdere lot bepaalt. Het zijn algoritmes die hun levenslot bepalen: anonieme en automatische berekeningen bepalen of je een lening kan krijgen, of je in aanmerking komt voor een ziekteverzekering of hoe hoog je autoverzekeringspolis is.

Dan maar ontsnappen aan Big Data? Wel, dat wordt steeds moeilijker. Want tegenwoordig is een leven zonder aansluiting op het wereldwijde web, zonder sociale media of zonder mobiele communicatiemiddelen zo goed als ondenkbaar geworden. Er is geen exit-optie. En net daardoor worden we permanent gedwongen om mee te bouwen aan een machtssysteem waarvan we de alomvattendheid nog nauwelijks kunnen begrijpen. 

(*) Het materiaal voor dit artikel werd overgenomen uit het lijvige rapport Networks of Control dat een overzicht biedt van het meest recente onderzoek over Big Data. Wie meer wil weten kan het rapport hier lezen.

Alles bij de bron; deWereldMorgen


Predictive Policing is politiewerk aan de hand van voorspellingen. Door verfijnde algoritmen los te laten op big data kan de politie straks misdaden voorspellen. Predictive Policing biedt de politie de mogelijkheid om dáár aanwezig te zijn waar de kans op een volgend incident het grootst is. Het werkt preventief. Ook de politie is al aan de slag met deze ontwikkeling. Deze publicatie beschrijft de ontwikkeling van Predictive Policing en de basisprincipes ervan. De auteurs ontkrachten 10 mythen rond dit thema, zoals: crimineel gedrag is niet te voor­spellen. Ook gaan ze in op de verschillende ontwikkelingen, zoals PredPol en het Amster­damse Criminaliteits Anticipatie Systeem (CAS)...

...Als Predictive Policing voorspellen is wat er gebeurt als je niets doet, wat is dan Prescriptive Policing? Prescriptive Policing voorspelt op basis van de kennis van de effecten van bepaalde interventies wat de effectiviteit van een bepaalde inzet van politiemiddelen zal zijn, gegeven een specifieke situatie. Het systeem suggereert wat de beste interventie is op basis van vergelijkbare context, maar de mens beslist uiteindelijk. De ontwikkeling naar Prescriptive Policing vraagt om een integrale benadering, waarin doel, proces, informatie, techniek en mens en organisatie in samenhang met elkaar worden aangepakt. In een stappenplan onderscheiden de auteurs vier implementatieniveaus, inclusief de stappen die de politie moet zetten om een niveau hoger te komen. Van Intelligence­led Policing naar Predictive Poli­cing naar Effect­led Policing naar Prescriptive Policing...

...De innovatie moet stapsgewijs plaatsvinden in publiek­private samenwerking met leveranciers en kennisinstellingen, waarbij in Living Labs wetenschappelijke kennis wordt toegepast in de politieomgeving, samen met technologieleveranciers.

Rapport pdfhier [Thnx-2-Dick]


Maar liefst 43 verschillende binnen- en buitenlandse bedrijven registreren wie je bent en wat je op de tien best bezochte Belgische websites doet. Via trackingcookies volgen ze gebruikers bovendien langs alle sites waar ze actief zijn. Facebook en Google zijn de gekende kampioenen als het op de verzameling van persoonsgegevens komt, maar ook bij het brede publiek onbekende bedrijven als Oracle, Gigya en Gemius verzamelen op ongeziene schaal persoonsgegevens van miljoenen Belgische surfers, zo blijkt uit een artikelenreeks die de nieuwssite Apache dinsdag lanceert over online privacy.

Op de websites van De Standaard (36), DH.be (26) en HLN.be (22) word je door de meeste bedrijven gevolgd. Meestal worden de gegevens gebruikt om gepersonaliseerde reclame en content aan te bieden. De complete intransparantie van deze praktijken is volgens Nederlands specialist Frederik Zuiderveen Borgesius (UvA) een enorm probleem. “Bedrijven waar je nog nooit van gehoord hebt, leggen enorme databanken aan van persoonlijke gegevens. Mocht de politie zoveel gegevens verzamelen over miljoenen mensen: niemand zou dat aanvaarden. Maar één keer die gegevens opgeslagen liggen bij bedrijven, kan de politie of een inlichtingendienst wel toegang eisen.

Er zijn ook risico’s verbonden aan dergelijke massale en intransparante dataverzameling. Helemaal anoniem zijn de gegevens ook niet, in tegenstelling tot wat de meeste dataverzamelaars beweren. Met een IP-adres kan je bijvoorbeeld vaak al te weten komen in welke buurt iemand woont. Het risico op datalekken is bovendien reëel. En discriminatie op basis van die gegevens loert om de hoek. “Het categoriseren van mensen door anonieme algoritmes op basis van dit soort gegevens, kan bestaande ongelijkheden extra aandikken”, waarschuwt Zuiderveen Borgesius.

Alles bij de bron; NieuwsBlad


Google heeft altijd gezegd dat het nooit persoonlijke informatie, bijvoorbeeld afkomstig uit mailtjes in Gmail, zou combineren met zijn database over het surfgedrag van gebruikers. Tot deze zomer. De internetreus heeft de clausule die dit verhindert uit zijn privacy voorwaarden geschrapt, schrijft ProPublica.

Daardoor kan Google nu twee grote databases combineren om veel gerichter te adverteren. De ene database bevat persoonlijke gegevens die afkomstig zijn van bijvoorbeeld YouTube, Gmail of Google's zoekmachine en gekoppeld zijn aan een Google account. De andere bulk aan data waar Google over beschikt komt van DoubleClick, een bedrijf dat eigendom is van Google. DoubleClick gebruikt cookies om het onlinegedrag van gebruikers te monitoren. Dit doet het op ruim de helft van de miljoen populairste websites, ook op bijvoorbeeld de site van de Volkskrant. DoubleClick kijkt naar 'meer dan honderd' zaken als de links waarop iemand klikt, de locatie van de gebruiker of het koopgedrag van de internetter. 

De aanpassingen maken het voor Google mogelijk om een uitgebreid en persoonlijk advertentieprofiel te schetsen. Informatie uit een mailtje van een vrouw in de leeftijdsgroep 25 tot 35 waarin trefwoorden staan die wijzen op een zwangerschap, zouden nu gecombineerd kunnen worden met DoubleClick-informatie waaruit blijkt dat vanaf een bepaald IP-adres veel modeblogs worden gelezen. Dit is waardevolle informatie voor bijvoorbeeld een in zwangerschapsmode gespecialiseerd bedrijf.

Bestaande Google-gebruikers konden destijds de wijziging accepteren door een vinkje te zetten bij een generieke melding dat Google 'een paar nieuwe functies' aanbiedt. Dit is achteraf nog aan te passen (zie kadertje). Ook was het mogelijk om de voorwaarden niet te accepteren: dan verandert er niks. Bij nieuwe gebruikers zijn gebruiksinstellingen automatisch zo ingesteld dat de gegevens gecombineerd worden.

Google maakt het voor gebruikers mogelijk om de combinatie van data uit te schakelen. Ga daarvoor naar  Activiteitsopties  bij uw gebruiksinstellingen. Verwijder het vinkje bij 'Inclusief Chrome-browsegeschiedenis en activiteit op websites en in apps die gebruikmaken van Google-services'. Op deze pagina kunt u ook andere privacy gerelateerde instellingen bewerken.

Alles bij de bron; Volkskrant


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha