Met de dienst MyAnalytics kunnen klanten van Proximus alleen op grote schaal bewegingen van gebruikers van het mobiele netwerk van de provider inzien. Daarmee kunnen bedrijven en organisaties zien op welke plekken in een regio het bijvoorbeeld druk is, om daar een filiaal of toeristische attractie neer te zetten.

De data geven een grove schatting van de locatie van gebruikers, die Proximus bepaalt doordat elke telefoon eens per uur de data voor een driehoeksmeting doorgeeft aan het netwerk. De provider houdt daarmee ook bij hoe lang mensen binnen een bepaald gebied blijven.

In de toekomst zal het ook mogelijk worden om realtime data en data over kleinere gebieden op te vragen. Nu is dat nog beperkt tot grotere gebieden en data na 48 uur, zo zegt de provider. Vorige maand bleek al dat Statistics Belgium een proef had gedaan op basis van de data van Proximus. Toen zei de provider dat het alle gegevens 'aan de bron' anonimiseert, waardoor het onmogelijk is om individuele gebruikers van het netwerk te volgen door naar de data te kijken. De Privacycommissie zei toen dat die samenwerking prima door de beugel kan.

Allesd bij de bron: Tweakers


Heeft u een Google of Yahoo e-mail account? Dan kreeg u waarschijnlijk ook al berichtjes van deze providers om uw account beter te beveiligen door opgave van een mobiel telefoonnummer. Bij een veiligheidsincident of verloren paswoord kan de provider u dan inderdaad een code sturen op uw gsm. Met deze code is iedereen zeker dat u en enkel u toegang tot uw account krijgt. Niemand van ons wil immers plots alle mails met bijlagen van vele jaren communicatie met vrienden en kennissen verliezen of in handen van een onbekende zien vallen.

Maar heeft u er ook bij stilgestaan dat Yahoo en Google op die manier plots een veel persoonlijkere link kunnen leggen tussen uw mailadres en u als persoon? Een mobiel telefoonnummer is immers uniek aan uw naam verbonden en kan geen pseudoniem bevatten terwijl uw mailadres dat wel kon. Voor de provider was het met andere woorden moeilijk om te weten aan welke natuurlijke persoon de mailbox was verbonden. Maar door de koppeling met een mobiel telefoonnummer worden al die e-mails en bijlagen met foto's dus plots wel aan u toewijsbaar. 

En zelfs als u dat niet zou willen, kiest u dan voor veiligheid of anonimiteit? Beide zijn niet zonder risico's. Kiest u immers voor anonimiteit, dan verliest u een stuk veiligheid. Kiest u voor veiligheid, dan verliest u uw anonimiteit. Het aantal voorbeelden waarbij online gegevens aan mekaar worden gekoppeld stijgt van dag tot dag...

...Wie liever niet wacht tot zich een groot veiligheidsincident voordoet, kan maar beter voorzichtig met zijn gegevens omspringen. Niet alle diensten van één provider afnemen bijvoorbeeld. Waarom niet mailen via Yahoo, zoeken via Google en sociaal netwerken via Facebook? En de privacy settings van al die diensten zo configureren dat doorgifte en langdurige opslag van de gegevens technisch wordt beperkt. En soms gewoon ook wat minder persoonsgegevens online delen.

Ooit komt er misschien wel een dag dat we door een ernstig incident collectief wakker worden. Gebruikers die voorzichtig met hun gegevens zijn omgesprongen, zullen dan blij zijn met de gemaakte keuzes. 

Alles bij de bron; Bloovi


Dashcams zijn de afgelopen jaren een populaire manier om geworden om bewijsmateriaal te verzamelen bij een aanrijding. Je hoeft er geen apart apparaat voor aan te schaffen, want de iPhone bevat alle benodigde sensoren. Nexar is een dashcam-app die belooft om met kunstmatige intelligentie het nog slimmer aan te pakken. Alle gebruikers van de Nexar-app staan met elkaar in verbinding, zodat je van tevoren gewaarschuwd wordt als een andere automobilist hard remt. Maar dat gaat wel ten koste van je privacy.

Nexar heeft besloten de app gratis te maken in ruil voor je data. En dat betekent nogal wat: Nexar moet toegang hebben tot je camera, locatie, bewegingsactiviteit en microfoon. Bovendien moet Nexar toestemming krijgen om je notificaties te sturen en je moet akkoord gaan met de voorwaarden, waarin staat dat je bereid bent om al die data te delen.

In de voorwaarden van de app staat dat Nexar vrijwel alles met de data mag doen, waaronder verkopen aan derde partijen zoals overheden. Bijkomend nadeel: het versturen van al die videobeelden kost data en dat zul je zelf moeten betalen.

Als genoeg automobilisten de app installeren, dan kan de app mensen tijdig waarschuwen voor files en aanrijdingen zodat je nog snel de afrit kunt nemen. Dankzij machine learning en de grote hoeveelheden data die de gebruikers naar de servers sturen moet het mogelijk worden om het systeem steeds slimmer te maken.

Net als bij de Nederlandse app Flo is Nexar van plan om scores toe te kennen aan automobilisten. Hoe beter je rijdt, hoe hoger je score. Dit wordt gekoppeld aan je nummerbord, zodat de overheden weten wie je bent.

Alles bij de bron; iCulture


De Consumentenbond start een meldpunt voor data-discriminatie. Dat moet inzicht geven in hoeverre consumenten de dupe zijn van de manier waarop bedrijven gegevens analyseren over de kredietwaardigheid van klanten. Volgens de bond zijn die analyses vaak verouderd en ondoorzichtig. De organisatie wil de omvang van data-discriminatie in kaart brengen en de werkwijzen van bedrijven blootleggen.

De belangenorganisatie schrijft: 'Kredietinformatiebureaus zoals EDR, Experian en Focum verzamelen allerlei informatie over consumenten en maken op basis daarvan een kredietscore voor andere bedrijven. Webwinkels, telecomaanbieders of energieleveranciers kunnen die registraties dan ook nog koppelen aan eigen gegevens, zoals de bestelhistorie. Soms weigeren ze klanten of laten ze klanten vooraf betalen op basis van de verzamelde informatie, terwijl de registraties van kredietinformatiebureaus nogal eens verouderd of onjuist blijken te zijn.'

De bond noemt cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) waaruit blijkt dat 1 op de 5 bedrijven analyses uitvoert op big data. Volgens de belangenorganisatie moeten consumenten fouten in registraties over kredietwaardigheid zelf rechtzetten en hebben consumenten geen zicht op de gegevens die bedrijven over hen verzamelen. 'Als ze duidelijkheid willen, worden ze bovendien vaak van het kastje naar de muur gestuurd.'

Alles bij de bron; Computable


De directeur van Telefonica Deutschland wil een discussie in Duitsland over het verzilveren van klantgegevens. "We hebben een brede discussie over data in Duitsland nodig", aldus directeur Thorsten Dirks. Privacy is een gevoelig onderwerp in Duitsland en het land kent een uitgebreide privacywetgeving.

De gegevens waar bedrijven over beschikken zijn echter waardevol en kunnen voor allerlei doeleinden worden gebruikt, aldus Dirks. Daarnaast hanteren particulieren volgens de Telefonica-directeur een dubbele standaard. "Mensen hebben gelijk om kritisch te zijn over elke poging om aan hun gegevens geld te verdienen. Aan de andere kant geven ze vrijwillig gegevens aan bedrijven zoals Google en Facebook", liet Dirks aan journalisten weten.

Telefonica Deutschland is de grootste telecomaanbieder in Duitsland wat betreft het aantal klanten. Volgens Dirks beschikt het bedrijf over een schat aan informatie die voor allerlei doelen is te gebruiken, bijvoorbeeld hoe mensen zich bewegen. "En veel andere zaken waar op dit moment nog niet aan denken." Dirks wil dat Telefonica een platform voor allerlei apparaten wordt die met internet zijn verbonden en allerlei gegevens van sensoren in auto's, elektronische apparaten en huishoudapparaten verwerkt. De telecomaanbieder heeft inmiddels een bedrijf opgericht dat alle activiteiten op het gebied van big data bundelt, zo meldt Reuters.

Bron; Security


Het kabinet wil Big Data gaan inzetten om de veiligheid in Nederland te verbeteren, zo heeft het bekendgemaakt. Volgens het kabinet kan het gebruik van big data-analyses bijdragen aan een efficiënter en effectiever gebruik van gegevens door politie en justitie, bijvoorbeeld om preventief op te kunnen treden. Gebruik van big data is onmisbaar bij de bestrijding van online criminaliteit", aldus de reactie van het kabinet op WRR-rapport ‘Big Data in een vrije en veilige samenleving’.

Om de mogelijkheden van big data te verkennen en ermee te experimenteren wil het kabinet dan ook "voldoende ruimte" creëren. Volgens het kabinet zijn de regels die gelden voor het verzamelen van data voldoende om privacy voor burgers te waarborgen. Wel stelt het kabinet dat de toegenomen mogelijkheden om data en persoonsgegevens te verzamelen om een versteviging van het toezicht vragen.

Het kabinet zal daarnaast onderzoeken of uitbreiding van de mogelijkheden voor burgers en belangenorganisaties om toepassingen van big data door de rechter te laten toetsen mogelijk en wenselijk is. Daarbij zal worden onderzocht hoe voor toezicht en rechterlijke toetsing voldoende inzicht kan worden gegeven in gebruikte algoritmen en analysemethoden, met name voor situaties waarin besluitvorming op basis van een big data-analyse rechtsgevolgen of anderszins een aanmerkelijke impact op burgers heeft.

Er geldt op dit moment al een verbod op geautomatiseerde besluitvorming waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden of die mensen op een andere manier aanmerkelijk kan treffen. In die gevallen is menselijke tussenkomst voor het nemen van een besluit vereist. Het kabinet wil onderzoeken of er buiten situaties waarvoor dat verbod geldt, nog andere situaties zijn waarin big data-toepassingen een aanmerkelijk impact op burgers kunnen hebben. Dit moet semi-automatische besluitvorming in de vorm van 'Computer says no' voorkomen.

Alles bij de bron; Security


De Franse overheid heeft geprobeerd stilletjes twee databases samen te voegen in een feestweekend, om zo een megadatabase te creëren die biometrische gegevens van 60 miljoen Franse burgers bevat. Het hoopte op deze manier een golf van verontwaardiging te voorkomen, dat is echter niet gelukt.

TES is een gigantische uitbreiding op een al grote database die gebruikt wordt voor het maken van biometrische paspoorten. De Franse overheid wil deze samenvoegen met de (niet-biometrische) van Fransen die een nationale identiteitskaart hebben. Ministers waaronder de minister van de digitale sector en innovatie, en de nationale digitale raad, een instantie gerecreëerd door de overheid om onafhankelijk advies te geven op alles dat met digitale technologie te maken heeft vinden dat het opzetten van deze megadatabase (genaamd TES) een slechte zaak. De database zou niet veilig genoeg zijn en misbruik is onvermijdelijk.

De Nationale Digitale Raad maakt zich vooral zorgen over het centraliseren van zulke gegevens en dan met name de toevoeging van biometrische gegevens. De database zal een zeer gewild (en gevoelig) doel zijn voor cybercriminelen en malafide overheidsmedewerkers. Maar daarnaast is de raad ook bezorgd over de vrijheid van de burgers.

"De geschiedenis heeft ons geleerd dat het maken van zo'n database leidt tot function creep, ongeacht het gebruik van de database legaal of illegaal wordt gedaan. Denken dat ons land een uitzondering is, komt neer op het negeren van het verleden." De overheid is gevraagd om de uitvoer van deze plannen te staken totdat alle beveiligingsimplicaties zijn bestudeerd.

Alles bij de bron; WebWereld


Zowel Google als WhatsApp besloten afgelopen zomer tot een aanpassing van de privacyvoorwaarden, met mogelijk grote gevolgen voor de gebruikers. De aanpassing werd in beide gevallen doorgevoerd onder het mom van 'verbetering van de dienstverlening' en zal de meeste gebruikers niet zijn opgevallen, laat staan dat deze de inhoud hebben begrepen.

In de voorwaarden van WhatsApp staat nu dat het bedrijf persoonsgegevens van gebruikers kan delen met moederbedrijf Facebook. Bij Google gaat het om een aanpassing in het privacybeleid waardoor persoonsgegevens die zijn verzameld door Google gekoppeld kunnen worden aan de database van DoubleClick, een bedrijf dat in 2007 door Google werd gekocht. 

Het klinkt onschuldig, maar praktisch gevolg lijkt dat persoonsgegevens uit de Google-database (Google-accounts, e-mailinhoud, YouTube, foto's, zoekgeschiedenis en GPS-locatie) kunnen worden gekoppeld aan gegevens over het surfgedrag van gebruikers (informatie over online aankopen) verzameld door DoubleClick. Daardoor kan een nagenoeg volledig profiel worden geschetst van gebruikers en nog gerichter geadverteerd worden. Desondanks wordt niet uitgelegd welke gegevens aan wie worden geleverd, wat hiermee wordt gedaan en wat de privacy-impact is.

Gebruiksvoorwaarden van digitale producten zijn net polisvoorwaarden van een verzekering: bijna niemand leest ze en zij die dit wel doen begrijpen zelden wat er staat. Juist daarvan wordt door bedrijven gebruik gemaakt. 

Google zal stellen dat de ophef voor niets is, omdat gebruikers zich kunnen afmelden voor het verzamelen van data over surfgedrag, maar dat is onvoldoende. De meeste gebruikers zijn al akkoord gegaan met het delen van de gegevens. Bij nieuwe gebruikers is het delen van de gegevens de default-instelling. Afmelden is mogelijk, maar de vraag is wat er gebeurt met de reeds verzamelde gegevens. Ook na een verzoek om verwijdering van gegevens houdt Google zich het recht voor 'servicegerelateerde informatie over uw account' te bewaren om 'onze services te verbeteren'.

Betekent dit dat mijn gegevens altijd blijven rondzwerven op de servers van Google voor mogelijk toekomstig gebruik? Ik heb geen idee, maar vrees van wel.

Alles bij de bron; Volkskrant


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha