Sinds juni combineert Google bij sommige gebruikers de gegevens uit de eigen diensten - zoals de zoekmachine, Google Maps en Gmail - met data van DoubleClick, een advertentiebedrijf dat Google in 2007 overnam. DoubleClick is een van de grootste advertentienetwerken op het internet en gebruikt zogenoemde trackingcookies om gebruikers van site naar site te volgen. Bestaande gebruikers van Google moeten actief de nieuwe privacyvoorwaarden accepteren, voordat de twee databronnen worden gecombineerd. Nieuwe gebruikers krijgen geen keuze: bij hen worden de gegevens sowieso gecombineerd.

Volgens de Amerikaanse privacygroepen Consumer Watchdog en Privacy Rights Clearinghouse heeft Google zijn gebruikers misleid door nieuwe functies en "meer controle" over privacyinstellingen te beloven, zonder duidelijk te zijn over het combineren van privégegevens. Zo hebben veel mensen de nieuwe voorwaarden geaccepteerd zonder te weten wat voor gevolgen dit heeft, denken zij. Bovendien mag Google de DoubleClick-data niet integreren, vinden de privacygroepen, omdat bij de overname in 2007 is beloofd dat dat niet zou gebeuren. De FTC zegt de klacht de bestuderen. 

Alles bij de bron; NU


 

Verschillende Europese toezichthouders zijn een openbare consultatie gestart om te kijken of er vanwege de mogelijke risico's van Big Data voor particulieren er meer regels nodig zijn. Big Data kan bijvoorbeeld op het gebied van verzekeringen grote gevolgen voor mensen hebben.

Recent publiceerde de European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), de Europese toezichthouder op het gebied van verzekeringen en pensioenen, een rapport over de impact van digitale technologie op consumenten (pdf). Volgens EIOPA beïnvloedt Big Data het gedrag van consumenten en de manier waarop ze met verzekeringen en verzekeringspartijen omgaan. Zo maakt Big Data het mogelijk om veel meer maatwerk en gepersonaliseerde producten te leveren en kan er ook veel meer informatie over consumenten worden verzameld. Dit kan invloed hebben op de beschikbaarheid en betaalbaarheid van verzekeringen.

Bedrijven kunnen via Big Data ook in kaart brengen welke consumenten niet zo snel op andere diensten zullen overstappen en van hen de prijzen verhogen. Aanleiding voor het gezamenlijke comité van Europese toezichthouders (ESAs) om een openbare consultatie te starten om te kijken of er meer regels voor Big Data vereist zijn.

Alles bij de bron; Security


 

PC World deed onderzoek naar wat Google nou eigenlijk allemaal echt van je weet. Dat leverde de volgende lijst van fascinerende persoonlijke details op.

Dit weet Google van jou

 1. Een volledige geschiedenis van gebruikte stem commando's en audio-opnames

 2. De personen waarmee je het meeste contact hebt

 3. Webbrowser Chrome bewaart veel gegevens voor je, kijk maar naar de volgende afbeelding

  03b chrome sync 100698903 large

 4. Hoeveel Gmail-conversaties je gehad hebt

 5. Een volledige historie van overal waar je ooit geweest bent

 6. Een lijst van alles wat je gedaan hebt op iedere Android-apparaat.

 7. Een collectie van iedere website die je in Chrome bezocht

 8. Hoe vaak je iets opzocht in de afgelopen maand

 9. Het aantal apparaten je ooit hebt aangesloten op je Android-account

 10. Hoeveel apps je geïnstalleerd hebt op een Android-apparaat

 11. Hoe vaak je uitnodigingen in Google Agenda accepteert of afslaat

 12. Het aantal foto's dat je hebt opgeslagen in Google Photo's

 13. Al je activiteiten in de Play Store

 14. Hoeveel filmpjes je deze maand op Youtube keek

Alles bij de bron; WinMagPro


 

Guda van Noort, universitair hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam, en marketingexpert Marco Derksen zijn toegetreden tot de DDMA Privacy Autoriteit. De Privacy Autoriteit, met Jan Hoek als voorzitter, overziet de accreditatie van het Privacy Waarborg, het keurmerk voor privacy en data security. Door het voeren van het Privacy Waarborg laten organisaties zien dat zij op een zorgvuldige en transparante manier omgaan met persoonsgegevens, deze goed beveiligen en privacybescherming hoog in het vaandel hebben staan.

Guda van Noort: ‘Privacybescherming is een taak van zowel consumenten als organisaties. Het is vooral zoeken naar de juiste balans en dat kan alleen als er voldoende transparantie is. Vanuit mijn academische positie heb ik kennis van consumentengedrag. Met mijn expertise op het consumentenperspectief op dataverzamelingspraktijken en privacy hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan de invulling van het Privacy Waarborg.’

Marco Derksen over zijn nieuwe rol: ‘Eén van de grootste uitdagingen van de huidige technologische ontwikkelingen is het waarborgen van de privacy van het individu. Mensen moeten zelf beter leren omgaan met deze nieuwe werkelijkheid, maar dat betekent niet dat overheden en andere organisaties hierin geen verantwoordelijkheid hebben. Vanuit mijn achtergrond bied ik de Privacy Autoriteit inzicht in de nieuwste ontwikkelingen op gebied van digitale marketing en communicatie. Daarbij kijk ik specifiek welke risico's dat met zich meebrengt voor privacy en hoe je vanuit privacy-by-design kunt komen tot betere en veiligere diensten en producten.’

DDMA (Data Driven Marketing Association) is de brancheorganisatie voor marketing en data. Als onafhankelijk orgaan adviseert de organisatie haar leden over privacy en wetgeving en informeert ze over de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van data. Daarnaast is de brancheorganisatie actief in Brussel en Den Haag, waar de organisatie zich sterk maakt voor een duurzame data-economie.

Alles bij de bron; Computable


 

De financiële sector moet data gaan delen en vrijwel gelijktijdig wordt de zeggenschap van burgers en consumenten over hun eigen data versterkt. Met de komst van twee complexe sets aan nieuwe Europese wetgeving – PSD-2 en GDPR – wordt de digitale samenleving er niet eenvoudiger op.

Met ingang van voorjaar 2018 wordt de nieuwe General Data Protection Regulation (GDPR) van kracht. Omdat data zich niet aan landsgrenzen houden, heeft de EU de ‘richtlijn’ uit 1995 ingewisseld voor veel strengere regelgeving. Die nieuwe regels zijn van toepassing op alle organisaties die data beheren of verwerken, waarbij die data gerelateerd zijn aan het leveren van diensten of producten in de EU. Het gaat daarbij ook om monitoring van gedrag (zoals het volgen van websitebezoekers). De kern van GDPR is dat de consument baas wordt over zijn eigen data. Daarbij hoort niet alleen transparantie – bedrijven moeten transparant zijn over wat ze met welke data doen – maar ook sturend vermogen: consumenten krijgen veel mogelijkheden om zelf beslissingen te nemen over hun data. Organisaties die zich niet aan de regels houden, kunnen boetes krijgen. Dat geldt ook voor organisaties die data voor derden verwerken, zoals facilitaire contactcenters of bemiddelaars.

Vrijwel gelijktijdig met deze nieuwe Europese privacywetgeving wordt het nieuwe Payment Service Directive-2 ingevoerd. Hoewel PSD-2 primair gericht is op financiële transacties, gaat het ook hier om data. PSD-2 brengt als het ware een nieuwe ordening aan in bancaire diensten

Consumenten zelf zullen in de nabije toekomst vaker beslissingen moeten nemen over hun persoonlijke data. Inmiddels is er een hele serie data-startups ontstaan, dat platforms aanbiedt om consumenten te helpen bij het managen (of zelfs vermarkten) van hun eigen data, zoals QiyDIME en Schluss. En tot slot zullen toezichthouders extra inspanning moeten leveren om hun taken uit te voeren. De privacy-voorvechters hebben hun messen al lang geslepen. Ze vinden nu ook de AFM aan hun zijde, die onder meer bang is voor misbruik van betaalgegevens. Of ligt de grootste uitdaging bij het onderwijs, om consumenten bewust te maken van privacy?

Alles bij de bron; Sargasso


 

De hoogte van je loon, je hypotheek, een aankoop bij Christine le Duc of een bezoek aan de psycholoog; vanaf januari 2018 kunnen derden meekijken naar de privébankgegevens. Tenzij de rekeninghouder duidelijk nee zegt tegen de bank die jouw gegevens straks op verzoek van andere bedrijven door kan verkopen...

...Onder nieuwe Europese regelgeving( PSD2) zijn banken straks verplicht betaalgegevens van hun klanten te verkopen aan derden als die daarom vragen. Die partijen hebben daar wel een vergunning voor nodig. Ook moet de klant hier toestemming voor geven, iedere keer dat de betaalgegevens in andere handen overgaan. Dat is wettelijk vastgelegd onder een aantal voorwaarden: aan wie de gegevens worden verkocht, welk deel van de betaalgegevens worden geleverd en voor welk doel ze worden verkocht. Ook moet een consument altijd nee kunnen zeggen.

De woordvoerder van de Autoriteit Persoonsgegevens verschuilt zich achter het formele wettelijke kader. Alle partijen die straks over betaalgegevens van consumenten beschikken, zullen zich aan de wet moeten houden op straffe van boetes die op kunnen lopen tot 20 miljoen euro. Of deze ontwikkeling ook maatschappelijk wenselijk is, ligt volgens haar bij de politiek. Toezichthouder AFM is wel bezorgd. "We hebben te maken met een snelle groei van geavanceerde digitale diensten in de internationale samenleving", zegt Reinier Polmann van AFM. "De Nederlandse overheid heeft op dit gebied nog een slag te maken. Daarom kunnen we nu nog geen adequaat tegenwicht bieden aan eventueel misbruik van betaalgegevens." Door internationaal samen te werken, verwacht Pollmann rotte appels eerder op te kunnen sporen en ook beter als gesprekspartner te kunnen dienen voor grote internationale concerns. 

Toch is het heel raadzaam om als consument zelf alert te blijven. "Banken mogen bijvoorbeeld niet rechtstreeks betaalgegevens van elkaars klanten kopen. Maar Rabobank kan bijvoorbeeld wel een applicatie ontwikkelen waar de klant ook zijn ABN Amro-rekening in kan zetten voor het gemak", aldus Pollmann. En dan kan het zomaar gebeuren dat Rabo een hypotheekaanvraag afwijst op basis van inkomenseisen. Zou de hypotheekverstrekker dan toch ook een kijkje hebben genomen op de ABN Amro-rekening van de klant ?

Alles bij de bron; Trouw


 

Miljarden telefoonnumers zijn opgeslagen in databases die zijn aangelegd door appmakers. Privacywaakhonden vrezen dat er veel informatie is verzameld over de telefoonbezitters, zonder dat ze daarvoor toestemming hebben gegeven. Onder meer de makers van de apps Truecaller, Sync.me en CM Security hebben een database met gegevens.

Voor het installeren van de app worden gebruikers gevraagd hun volledige contactenlijst vrij te geven. Die gegevens worden vervolgens opgeslagen in een databank, ook als de mensen in die lijst daar geen weet van hebben.

Hoewel er door mensen niet naar bepaalde namen kan worden gezocht, zijn de databases wel voor iedereen doorzoekbaar met telefoonnummers. Een van de appmakers zegt twee miljard nummers te hebben in de databank, terwijl een ander claimt zeker één miljard nummers te hebben verzameld.

Veiligheidsonderzoeker Rik Ferguson noemt de apps misleidend en vraagt zich af of de appmakers zich wel aan de wet houden. Ook zijn nummer was, zonder toestemming, opgenomen in een database. Truecaller zegt niet in strijd met de Europese wet te handelen. Wel is het bedrijf in 2013 slachtoffer geworden van een cyberaanval. Volgens Truecaller zijn er toen geen gegevens buitgemaakt.

Alles bij de bron; NU


De streamingdienst van Google heet ‘Google Play Music’ en tot nu toe werden ze niet als zware concurrent van Apple Music en Spotify beschouwd. Google probeert dat nu te veranderen met een aantal interessante aanpassingen. Niet alleen worden je gegevens bijgehouden, maar deze worden nu ook gebruikt om muziek te selecteren op basis van wat je in het verleden hebt geluisterd. Spotify deed dit ook al met de weekly en daily mix, maar Google is ook het moederbedrijf van YouTube en hoeft zich dus niet te beperken tot hun streamingdienst. Ook je zoekopdrachten die te maken hebben met muziek op Google zullen worden bijgehouden. Dit gaat via data zoals genres en artiesten.

Niet alleen je zoekopdrachten en luistergeschiedenis worden meegenomen in de beoordeling van Google. Ook dingen als wat voor tijd op de dag het is, of de gebruiker aan het werk is of dat hij juist op een zondagmorgen thuis zit of iets actiefs gaat doen. Een ontwikkeling waar misschien niet iedereen op zit te wachten, maar het laat wel zien hoe krachtig het bedrijf kan zijn als het gaat over persoonlijke gegevens.

Alles bij de bron; PartyScene


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha