In China maken diverse bedrijven gebruik van de online activiteit van het publiek om kredietratings te bepalen. Dat heeft geleid tot nieuwe vragen over de bescherming van de privacy. Dat benadrukt Charles Clover, redacteur bij de Britse zakenkrant Financial Times. Volgens Clover maken waarnemers zich immers zorgen dat deze data niet alleen de kredietrating van de consument zullen bepalen, maar ook zouden kunnen beslissen over de toegang tot gezondheidszorg, onderwijs of arbeid. Bovendien zouden de gegevens volgens de critici kunnen worden gebruikt om voorbeeldige burgers van subversieve elementen te onderscheiden.

“Honderden miljoenen Chinese burgers hopen op kleine kredieten voor hun bestedingen of zakelijke investeringen,” zegt Charles Clover en de Chinese regering is op zoek naar mogelijkheden om nieuwe kredieten te kunnen toekennen. Daarbij zou gebruik gemaakt kunnen worden van algoritmes die zijn aangebracht door de online zoekgeschiedenis en mobiele aankopen om de kredietwaardigheid te bepalen. Inmiddels hebben een achttal bedrijven een licentie gekregen om met de nieuwe kredietratings te experimenteren.”

Clover merkt op dat die ratings echter niet alleen voor kredieten kunnen worden gebruikt, maar ook in andere sectoren de mogelijkheden van de consument kunnen bepalen. “Tegen het einde van dit decennium zou daardoor de kredietwaardigheid kunnen zijn uitgebreid tot parameters voor de algemene maatschappelijke en politieke betrouwbaarheid,” benadrukt de journalist. “Op dit ogenblik blijft het hele project een theoretische oefening, maar vele partijen wijzen op de gevaren die mogelijk kunnen ontstaan.”

Bron; Express


De grote hoeveelheid data die een aantal techbedrijven zoals Facebook en Google verzamelen, is mogelijk in strijd met Europese mededingingsregels daarvoor waarschuwt eurocommissaris Margrethe Vestager (Mededinging) op een conferentie in München.

"Als slechts een paar grote bedrijven de gegevens beheren die nodig zijn om klanten tevreden te stellen en prijzen laag te houden, dan zou dat hen de macht kunnen geven om concurrenten uit de markt te drukken", aldus Vestager. "In dat geval moeten we ingrijpen om het gelijke speelveld te herstellen." 

De opmerkingen van Vestager lijken er op te wijzen dat de Europese Commissie zich vooral zal richten de advertentienetwerken van Google en Facebook, die grotendeels afhankelijk zijn van persoonlijke gegevens.

Alles bij de bron;  NU


Big Data wordt gezien als de toekomst van onderzoek en dienstverlening. De economische belofte is groot. Niet meedoen is dus geen optie. Tegelijkertijd zijn veel bedrijven huiverig, omdat Big Data problematisch kan zijn in het kader van privacy. Met nieuwe, strengere privacyregelgeving op komst kan dat betekenen dat meedoen met Big Data betekent dat je over twee jaar juist 'out of business' bent. Tijd om privacy innovatie expliciet onderdeel te maken van Big Data ontwikkelingen. Zo kunnen de economische vruchten van Big Data geplukt worden, terwijl privacy van gebruikers gerespecteerd wordt.

Vanuit de EU kwam in december de definitieve tekst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die de huidige regelgeving over privacy en bescherming van persoonsgegevens gaat vervangen. Als het Europees Parlement de tekst goedkeurt, deze maand of februari, wordt de nieuwe wetgeving in 2017 van kracht.

Het verwerken van grote hoeveelheden persoonsgegevens, zonder vooraf duidelijk vastgesteld doel, zal niet zomaar toegestaan zijn. En was het hele idee van Big Data nu niet juist dat je enorme hoeveelheden gegevens verwerkt? En is het analyseren van gegevens met behulp van algoritmen, waarbij je de uitkomst (en het mogelijke doel) niet vooraf kúnt voorspellen, niet juist één van de kroonjuwelen van Big Data?  Het is duidelijk dat privacybescherming bij Big Data toepassingen niet vanzelfsprekend is. En dat Big Data ook echt voordelen oplevert, natuurlijk.

Gelukkig biedt de Verordening ook uitkomst. Het principe van Data Protection by Design zal een belangrijke rol spelen. Dat betekent dat organisaties de vereisten voor bescherming van persoonsgegevens in moeten bedden in de ontwikkeling van nieuwe diensten. Zeker wanneer je als organisatie je klanten echt centraal stelt. Het faciliteren van privacy kan immers ook een nicheproduct zijn, en een kansrijk product bovendien. Denk aan toepassingen waarbij eerst op basis van geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens analyses worden gedaan.

Vervolgens kun je op basis van de kennis die daaruit voortvloeit gerichte producten of diensten aanbieden door op individueel niveau de koppeling te maken, met de toestemming van de gebruiker uiteraard. Want die ziet dan ook de toegevoegde waarde en weet welk product of dienst hij krijgt. Innovatieve benaderingen kunnen Big Data faciliteren, mogelijk verbeteren, en met inachtneming van privacy een belangrijk dienstensegment ontsluiten. Organisaties moeten dus zeker op de Big Data trein springen. Maar als ze met die Big Data nog langer dan een paar jaar vooruit willen moeten ze wel eerste klas reizen, in de Data Protection by Design wagonnetjes. Want Big Data en privacy kunnen prima samengaan, als je er bij het ontwerp van je diensten maar aan denkt.

Alles bij de bron;  FinDagblad [gratis registratie noodzakelijk]


Het onbeperkt koppelen van gegevens die de overheid over burgers verzamelt, is door nieuwe Europese regels een stap dichterbij gekomen. Met de nieuwe regels wordt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens op een cruciaal punt buiten spel gezet. De regels zijn er op aandringen van het Nederlandse kabinet gekomen.

Onder de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) mogen gegevens alleen gebruikt worden voor concrete en specifieke doelen. Hergebruik van gegevens voor andere doelen mag over het algemeen alleen met toestemming van de betrokkenen. In de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie is voor overheden een uitzondering gemaakt. Zij mogen straks gegevens die zijn verzameld hergebruiken zonder toestemming van de betrokkenen. De enige voorwaarde is dat de overheid het wettelijk moet vastleggen. Deze uitzonderingsbepaling is er op aandringen van het Nederlandse kabinet gekomen. Van der Steur schrijft trots: “Ook dit was een Nederlands voorstel”.

Bijvoorbeeld bij de decentralisatie van de jeugdzorg, de maatschappelijke ondersteuning en de participatiewet (bijstand). Op dit moment zijn het drie gescheiden domeinen bij de gemeente. Gegevens die de gemeente over een burger heeft binnen het ene domein, mogen niet zonder toestemming in het andere domein worden gebruikt. Al bij de start van de decentralisatie vond het kabinet dat die gegevens makkelijker toegankelijk moesten zijn. Want wat is er handiger dan alle gegevens die je hebt bij elkaar te brengen, zodat je een zo compleet mogelijk profiel van een burger kunt maken?  Dit kan dus veranderen onder de nieuwe Europese regels.

Ook voor fraudebestrijding is de overheid op zoek naar wegen om gegevens onbeperkt te kunnen koppelen. Vorig jaar verschenen de eerste schetsen voor een nieuwe kaderwet om dit te kunnen doen. De minister wil met deze kaderwet liefst zoveel mogelijk gegevens samenvoegen voor "toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften en de handhaving van de openbare orde en veiligheid [..], alsmede de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten". De minister vindt "dat er geen principiële redenen zijn om de overheid het gebruik van profileringstechnieken te ontzeggen, om de enkele reden dat deze inbreuk maakt op het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer".

Voor de opsporing van fraude en andere misdrijven is er naast de hierboven genoemde Algemene Verordening Gegevensbescherming, een aparte, nieuwe Europese richtlijn gemaakt. Ook onder deze Richtlijn Gegevensbescherming Opsporing en Vervolging is het mogelijk gegevens te hergebruiken voor nieuwe doelen zonder de betrokkenen daarin te kennen (artikel 4.2). De vrijbrief die het kabinet wenst voor het onbeperkt koppelen van gegevens is daarmee weer een stap dichterbij gekomen. 

Alles bij de bron;  PrivacyBarometer [via DLM Thnx-2-Luc]


Dating-app Tinder houdt zonder dat gebruikers het in de gaten hebben een score bij van hoe begeerlijk gebruikers zijn, en Tinder-medewerkers kunnen die opzoeken aan de hand van een e-mailadres. Als een gebruiker die zelf een hoge rating heeft jou als aantrekkelijk beoordeelt, levert dat meer punten op dan als iemand met een lage rating dat doet, zo blijkt uit een artikel van Fast Company over het onderwerp.

Met de Tinder-app kan een gebruiker een ander beoordelen op basis van een foto, waarna het programma op basis van die beoordeling een match kan maken. Na een match kan via een chatvenster contact worden gezocht.

Gebruikers zullen niet de kans krijgen om hun Tinder-rating op te zoeken. Het zal een interne tool van Tinder blijven die op de achtergrond werkt. Medewerkers hebben alleen een e-mailadres nodig om die score in een intern systeem te kunnen achterhalen. 

Alles bij de bron;  Tweakers


Veel informatie die tankstations kunnen gebruiken om hun shops te verbeteren, is gemakkelijk te verkrijgen. Demografische gegevens over buurtbewoners, looproutes van klanten en aankoopgedrag per leeftijdsgroep zijn zonder veel inspanningen te achterhalen en kunnen veel bijdragen aan het rendement. Dat zei Big Data-deskundige Rien de Koning tijdens het Nationaal Tankstation Congres in Houten. 

Als voorbeeld noemt hij de camerasystemen van tankstations. ”Want camera’s scannen de kentekens van voertuigen die op het terrein verschijnen en aan die kentekens zijn weer persoonlijke gegevens gekoppeld, die zonder veel moeite te achterhalen zijn. Tevens kun je de looproute en het koopgedrag van een consument bepalen. Als je deze gegevens combineert, levert dat veel interessante informatie op die je kunt gebruiken om de omzet te verhogen”, aldus De Koning.

Tevens tonen data aan dat wachtrijen een gunstige uitwerking kunnen hebben op de shopomzet, mits de rijen niet te lang zijn. ”Als wachttijden korter zijn, zijn de snoepverkopen vaak ook lager. Immers, wanneer klanten meteen aan de beurt zijn, hebben ze geen tijd om het snoepschap te bekijken. Als klanten veertig seconden of langer in de rij staan, stijgen de snoepverkopen met vijftig procent in vergelijking met een situatie waarin klanten niet of nauwelijks hoeven te wachten.” 

Alles bij de bron; TankPro


Startup 8vance heeft een slimme virtuele assistent ontwikkeld die sollicitanten aan vacatures matcht. In de toekomst kan het algoritme zelfs voorspellen wanneer een werknemer toe is aan een nieuwe baan.

AIMA, zoals het systeem heet, struint het internet af en zoekt openbare cv’s om de arbeidsmarkt in kaart te brengen. "We zoeken naar werknemersinformatie die bijvoorbeeld op LinkedIn staat. Vervolgens leggen we vast wie waar heeft gewerkt en hoe lang. Ook inventariseren we welke competenties daar een rol bij hebben gewerkt", legt oprichter en ceo Han Stoffels uit. "We nemen al deze informatie niet klakkeloos over, maar kijken bijvoorbeeld welke skills iemand zelf misschien niet noemt, maar wel voortkomen uit zijn werkervaring. Die voegen wij dan toe met een lagere wegingsfactor."

Hij vermoedt dat het bedrijf binnen driekwart jaar aan de hand van de big data kan voorspellen wanneer een werknemer toe is aan een nieuwe stap, zodat hij op het juiste moment benaderd kan worden door een recruiter.

Uiteindelijk wil 8vance een persoonlijke assistent ontwikkelen die 24/7 baankansen aanbiedt. Het systeem is geen vacaturebank, maar een soort HR-coach. "Het systeem adviseert over welke stappen iemand moet zetten om zijn ambities te verwezenlijken. Misschien wil je een bepaalde baan, maar is het daarvoor eerst nodig dat je andere ervaring opdoet." AIMA is daarnaast ook in staat om geschikte kandidaten te vinden die misschien niet actief op zoek zijn naar een nieuwe baan.

Naast de inventarisatie van openbare informatie, kunnen werknemers zelf hun cv in het systeem van 8vance plaatsen. "Ook nemen recruiters die met het algoritme werken, vaak hun eigen data mee en reageren werknemers via advertenties. Al deze informatie wordt samengebracht, geïnterpreteerd door onze zoekmachine en komt in één lijst te staan." Vervolgens kunnen HR-medewerkers de juiste kandidaten selecteren.

AIMA geeft alle profielen een waardering, die gebaseerd wordt op de vacature, zegt hij. "Dat is geen absoluut getal, maar een indicatie. Daarnaast is het mogelijk om sollicitanten in een kaart te zetten. Je ziet de baan in het midden staan en daaromheen de profielen van kandidaten die zouden passen. De afstand bepaalt hoe groot de match zal zijn."

Stel dat een bedrijf een technisch-commerciële vacature heeft. Er zijn kandidaten die voornamelijk een technische basis hebben of juist een commerciëlere. Op de kaart zien ze de kandidaten die bij elkaar horen gegroepeerd. "Recruiters kunnen zelf kiezen aan welke groep ze de voorkeur geven", zegt Stoffels.

Stoffels zegde zijn baan in 2012 op en begon een jaar later met de eerste experimenten voor 8vance. "We zijn gaan experimenteren om te zien of we via het systeem kandidaten aan een baan konden matchen, zoals een recruiter dat zou doen. Het systeem is eigenlijk heel algemeen en kan ook voor andere zaken toegepast worden." Delta Lloyd viel dat ook op en vroeg hem om op deze manier gestolen objecten terug te vinden. "We hebben toen ons recruitmentsysteem even in de ijskast gezet en geprobeerd op basis van hetzelfde algoritme met big data gestolen en vermiste objecten terug te vinden voor verzekeraars, waardoor de schadelast kan worden gereduceerd." 

Alles bij de bron; RTLZ


Consumenten moeten actie ondernemen tegen big data, omdat de impact hiervan op de privacy steeds groter zal worden, zo stelt het Europees agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (ENISA) in een nieuw rapport (pdf). Ook pleit het agentschap voor meer maatregelen om bij de ontwikkeling en het gebruik van big data de privacy van mensen te beschermen.  In het rapport worden daarom verschillende aanbevelingen gedaan, zoals 'privacy by design', anonimisatie, encryptie en het implementeren van toegangsrechten.

Volgens het agentschap hebben de uitgebreide verzameling en verwerking van persoonsgegevens in de context van big data analytics voor ernstige privacyzorgen gezorgd, met name als het gaat om grootschalige elektronische surveillance, profiling en het lekken van persoonlijke gegevens. "Big data worden elke dag groter, terwijl maatregelen om de privacy te beschermen niet worden meegenomen of gebruikt", aldus het rapport. Pas na grootschalige datalekken beseffen aanbieders en gebruikers pas het belang van privacybescherming als essentieel onderdeel van big data en de toepassingen hiervan, aldus ENISA.

Het zijn echter niet alleen ontwikkelaars en gebruikers van big data die maatregelen moeten nemen. Ook de consument speelt hierin een rol. Het gaat dan niet alleen om het eisen van transparantie en controle, maar ook door zichzelf te beschermen. Zo noemt ENISA het grote aantal tools die er zijn om te privacy te beschermen, zoals programma's die tracking voorkomen, data versleutelen en veilige bestandsuitwisseling en veilige communicatie mogelijk maken. Deze tools kunnen helpen bij het voorkomen van de ongewenste verwerking van persoonsgegevens.

Alles bij de bron; Security


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha