Je kunt nog zoveel data verzamelen over je klanten, als je de gegevens niet weet te gebruiken is het waardeloze informatie. Smart Data beats Big Data; pas de informatie slim toe en benader de klanten op de juiste manier. Op het moment dat je met behulp van software je klanten aanbevelingen doet op basis van eerdere aankopen, doe je eigenlijk al aan Predictive Analytics, het principe is gebaseerd op datamining.

Datamining bestaat uit regressieanalyses, clustering, neurale netwerken en associatieanalyses. Predictive Analytics maakt daarnaast ook nog gebruik van statistische berekeningen, zelflerende methodes zoals deep learning en speltherapie. De achtergrond is opgebouwd uit grote hoeveelheden wiskundige, statistische gegevens en linguïstische gegevens; zoals wanneer er gebruik wordt gemaakt van tekst zoals artikelen, blogs of tweets. Zonder diepgaande kennis van de onderliggende processen te hebben kunnen de voorspellingen worden gebruikt voor Customer Experience Management. 

Hieronder volgen drie tips om je CEM te verbeteren met behulp van Predictive Analytics.

Breng het verleden in kaart; Als je een voorspelling van toekomstig koopgedrag van consumenten wil doen, heb je informatie nodig over het koopgedrag tot nu toe. Een klantenkaart is een goed voorbeeld van een loyaliteitsprogramma waarmee de aankopen uit het verleden in kaart worden gebracht. Consumenten betalen met hun creditcard en zorgen indirect voor de perfecte gegevens voor een aankoopanalyse. Professioneel informatiemanagement is nodig om een customer datawarehouse te creëren, met unieke klantidentificatie en voorzien van de benodigde data.

Regressievergelijking als snelle start: De meest algemene datamining-methode die wordt gebruikt in Predictive Analytics is de regressieanalyse. Regressieanalyse is een statistische techniek voor het onderzoeken van het causale verband tussen variabelen. Het doel is het voorspellen van een bepaalde variabele op basis van één of meerdere andere variabelen.

Monitor en evalueer je model: Bij Predictive Analytics wordt in het ‘stationaire model’ aangenomen dat het koopgedrag uit het verleden gelijk blijft in de toekomst. Maar dat is natuurlijk irreëel, daarom moet er altijd kritisch worden gekeken naar het gebruik van dit ijkmodel; of het gedrag nog actueel is, of er veranderingen hebben plaatsgevonden. Een model dat niet meer realistisch is, geeft een vertekend beeld en voegt weinig toe in Predictive Analytics.

Alles bij de bron; EMerce


Eerst even een definitie van ‘Big data’: Het koppelen van verschillende gegevens om tot een nieuw gegeven te komen. De gegevens worden gehaald worden uit bestaande gegeven sets.

Een bestaand voorbeeld (Bron Financieel Dagblad): Als experiment heeft men in een sociaal zwakke wijk in Rotterdam alle denkbare en ondenkbare bestanden aan elkaar gekoppeld. De onderzoeker trok de conclusie: “De overheid wordt als flappentap gebruikt”. Veel misbruik van toeslagen, dure auto’s rijden en veel achterstallige betalingen. Nog een bestaand voorbeeld: een sociale dienst heeft van een cliënt de bonuskaart gegevens van Albert Heijn opgevraagd en de dienst kwam tot de conclusie dat de aankopen niet in relatie stonden tot de ruimte die een uitkering biedt.

Uit een artikel van de Stentor blijkt dat Apeldoorn ook big data gaat gebruiken. Men wil inzicht krijgen en voorspellend bezig zijn wat betreft jeugdcriminaliteit. Een uitsnede uit dit artikel:

Apeldoorn gaat ‘big data’ verzamelen; inbraakcijfers, aangiftes en inkomensprofielen. Daarmee wil de gemeente de kans op jeugdcriminaliteit in wijken voorspellen.
Ook gegevens over woningen (hoe oud, koop- of huur-) en gezinssituaties worden in de databank gestopt, om te duiden waar jongeren kans hebben uit de bocht te vliegen. Verder zijn gegevens als schoolverzuim, plekken waar al eerder jeugdoverlast was en voorzieningen voor jongeren in een wijk van belang. En dat jongeren uit gezinnen met een schuldsanering een iets grotere kans lopen op het slechte pad te raken, weet de onderzoeker

Ik ben huiverig en verontrust. Bekend is dat gemeentelijke overheden slecht omgaan met privacy gevoelige gegevens, ook is bekend dat het vaak onzuivere data bestanden betreft (veel fouten). De D66 raadsfractie is al een hele tijd kritisch over het privacy beleid van Apeldoorn en brengt privacy bescherming vaak aan de orde in de raad. Daar ben ik blij mee. D66: Dank voor jullie kritische houding wat betreft privacy.

Alles bij de bron; A'doornDirect


OneWorld pakte samen met VPRO-programma Argos vorige maand groot uit: IT-securitybedrijf FOX IT — onder meer verantwoordelijk voor het beveiligen van Nederlandse staatsgeheimen — is eind vorig jaar overgenomen door het Britse bedrijf NCC Group, dat nauwe banden onderhoudt met de Britse afluisterdienst GCHQ.  

De warme banden baseerden de journalisten in kwestie op een Ctrl/F-exercitie op LinkedIn, waaruit bleek dat werknemers van NCC Group oorspronkelijk uit de overheidsdienst (GCHQ en aanverwanten) komen. Dat is blijkbaar genoeg reden om direct alle grondrechtenschendende praktijken van GCHQ, onder meer blootgelegd door Edward Snowden, te koppelen aan NCC Group — en hiermee indirect aan FOX IT. Hoewel diepgeworteld wantrouwen ten aanzien van de inlichtingenwereld in het post-Snowdentijdperk begrijpelijk is, evenals wantrouwen jegens private militaire bedrijven in het post-Blackwatertijdperk, kan gezond wantrouwen ook doorslaan in ongefundeerde paniekzaaierij. Dat lijkt hier het geval...

...Dit wil niet zeggen dat de privatisering van inlichtingenwerk geen maatschappelijke discussie waard is. Integendeel. Het probleem is dat die discussie momenteel wordt gevoerd over de verkeerde onderwerpen. Het werkelijke risico zit eerder in de gedeelde belangen tussen data-verzamelende bedrijven en regeringen. Want hoewel Facebook, in tegenstelling tot een inlichtingendienst, de boel vooral zo ‘gezellig’ mogelijk wil houden (dito Twitter of date-apps als Grindr) wordt het bedrijf precies hierdoor — in een poging ook de autocratische markten tevreden te houden — in toenemende mate gepolitiseerd. Resultaat: steeds grotere vermenging tussen de commerciële belangen van sociale-mediabedrijven en beleidsbelangen van regeringen. Beide zijn voor hun overleven (hetzij financieel, hetzij politiek) immers afhankelijk van het verzamelen en zo snel mogelijk analyseren van zoveel mogelijk data. 

Doordat zij genoeg over ons weten om op de juiste knopjes te drukken (ook wel nudging genoemd), wordt het makkelijker plannen door te voeren waarbij een minimaal maatschappelijk belang slechts een bijwerking is van private financiële belangen...

...Een tweede risico van het privatiseren van inlichtingen is het verliezen van het overzicht door gebrek aan interne controlemiddelen. In hun drang om zo veel mogelijk data zo goed mogelijk te verwerken en te analyseren, worden de diensten (en de daarbij behorende democratische verantwoording) gehinderd door een haast religieus vertrouwen in algoritmes. Gezien het feit dat de massale gegevensverzameling in elk geval in de Verenigde Staten nog geen enkele terrorist heeft tegengehouden, dringt de vraag zich op wat de burger nu eigenlijk terugkrijgt voor het verliezen van het grondwettelijke recht op privacy (met name ex-geliefden, codenaam LOVEINT, zijn een favoriet doel van NSA-medewerkers)...

...De discussie omtrent privatisering van inlichtingen dient te gaan om de mogelijkheden voor de burger om de data-stofzuigers ter politieke verantwoording te roepen en de belangenafwegingen inzichtelijk te maken. Wanneer het gaat om de FOX IT overname hoeven we niet verder te zoeken dan Zoetermeer, waar de AIVD zit. 

Alles bij de bron; FTM


Goed nieuws uit Apeldoorn, de opgeblazen echoput die u alleen kent van Koninginnedag 2009 en Apenheul. De onzalige gemeente gaat namelijk etnisch profileren!

Ik noem het gemakshalve maar even zo want de voorlichter drukt het iets subtieler uit: “Apeldoorn gaat ‘big data’ verzamelen; inbraakcijfers, aangiftes en inkomensprofielen. Daarmee wil de gemeente de kans op jeugdcriminaliteit in wijken voorspellen. Ook gegevens over woningen (hoe oud, koop- of huur-) en gezinssituaties worden in de databank gestopt, om te duiden waar jongeren kans hebben uit de bocht te vliegen. Verder zijn gegevens als schoolverzuim, plekken waar al eerder jeugdoverlast was en voorzieningen voor jongeren in een wijk van belang.”

Kortom en kort door de bocht geparafraseerd betreft het hier zuiver etnisch profileren want de onvermijdelijke uitkomst – over acht jaar – van de ‘big data’ (proest) is dat kansenparels in de wieg blijken te zijn gelegd voor het op één na oudste beroep van de wereld en dat er dientengevolge meer peperdure projecten moeten komen zoals meer meer meer kickboksen, drie weken op vakantie met Sjakie de welzijnswerker en een spoedcursus loverboy bij de LOI (Leidse Onderwijs Instellingen).

Ik ben onmiddellijk in de pen geklommen – helemaal wappie getriggered door dit schitterende nieuws over etnisch profileren in Apendoorn – en heb de schrijvende aap van de gemeente gewezen op het schitterende oeuvre van de geniale Italiaans-joodse criminoloog Cesare Lombroso...

...Oh ja, ik heb de gemeentevoorlichter van Apenheul gratis het smoelenboek van Cesare Lombroso meegestuurd, met een paar posters van typisch criminele bakkessen. Die moeten daar dan overal worden opgehangen in de publieke ruimte en met name bij overvalgevoelige sigarenboeren en uiteraard bij alle pinautomaten. Ik heb er zelfs gratis en voor nakkes nades niks een motto bij verzonnen: Misdaad Loont maar Etnisch Profileren ook! 

Alles bij de bron; HPdeTijd


Apeldoorn gaat 'big data' verzamelen; inbraakcijfers, aangiftes en inkomensprofielen. Daarmee wil de gemeente de kans op jeugdcriminaliteit in wijken voorspellen. 

Ook gegevens over woningen (hoe oud, koop- of huur-) en gezinssituaties worden in de databank gestopt, om te duiden waar jongeren kans hebben uit de bocht te vliegen. Verder zijn gegevens als schoolverzuim, plekken waar al eerder jeugdoverlast was en voorzieningen voor jongeren in een wijk van belang. En dat jongeren uit gezinnen met een schuldsanering een iets grotere kans lopen op het slechte pad te raken, weet onderzoeker Selmar Smit.

Apeldoorn zegt bij het inzamelen van gegevens 'uiteraard' rekening te houden met de Wet op de Bescherming Persoonsgegevens. De gegevens worden geanonimiseerd en de proef is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Volgens de gemeente is het te vergelijken met acties van de politie die inschat waar het risico op inbraken groot is. Dan kijkt de politie naar bouwjaren in een wijk, de ligging en eerdere inbraken en benadert dan bewoners om de kans op inbraken te verkleinen.

Bron; deStentor


Het OM heeft met een big data-experiment een heel netwerk van fraude blootgelegd in Rotterdam. De ontdekte fraude had te maken met onder andere uitkeringen, toeslagen en subsidies. Er zijn geen mensen opgepakt, want na de test moesten alle data vernietigd worden uit privacy-overwegingen. ''Dat was van tevoren al afgesproken. Niet alle randvoorwaarden waren goed ingevuld.''

Sander Klous, hoogleraar Big Data aan de Universiteit van Amsterdam, waarschuwt dat de computer menselijke logica mist, en het dus ook fout kan gaan. ''Er zijn voorbeelden van mensen die Amerika niet meer in konden door een verkeerd algoritme.''

Alles bij de bron; BNR [audiofragment]


De grip van internetgiganten zoals Google, Facebook en Apple op persoonlijke data wordt steeds groter. In sommige gevallen proberen organisaties (zoals in Engeland de National Health Service) om daar op een positieve wijze gebruik van te maken door samen te werken om uit ruwe data bruikbare informatie te halen. Zo schreef New Scientist onlangs dat de NHS Google toegang heeft gegeven  tot gegevens van circa 1,5 miljoen patiënten, in de hoop dat de internetgigant hiermee een app kan ontwikkelen om mogelijk nierfalen beter te monitoren. De data omvat onder meer namen en medische geschiedenis van elke patiënt die de afgelopen 5 jaar verbleef in een drietal Londense ziekenhuizen.

Business Insider stelt bij monde van huisarts Neil Bhatia, een voorvechter op het gebied van privacy van patiënten , dat het mogelijk is om niet zomaar zijn of haar medische gegevens overhandigd te zien worden aan Google. Bhatia wijst er op dat hiervoor wel zelf actie moet worden ondernomen, in dit geval door contact op te nemen met de verantwoordelijke persoon bij een van de ziekenhuizen. Zelf hebben de NHS noch Google aangegeven dat mensen voor een opt-out kunnen kiezen. Google kan op basis van de door de NHS verstrekte gegevens inzien of iemand bijvoorbeeld HIV-positief is, aan abortus heeft ondergaan of wel eens een overdosis drugs heeft gehad, allemaal gegevens die niet nodig zijn om een app te bouwen waarmee mogelijk nierfalen gemonitord kan worden.

Neil Lawrence, professor op het gebied van machine learning en computational biology aan de University van Sheffield stelt tegenover Business Insider: "Ik ben er van overtuigd dat Google DeepMind goede bedoelingen heeft. Ik denk echter niet dat dit allemaal in het geheim dient te gebeuren. Het is een beetje vreemd dat dit soort overeenkomsten (zoals tussen de NHS en Google) niet openbaar gemaakt worden.” Daniel Nesbitt, van de digitale burgerrechtenorganisatie Big Brother Watch, voegt daar aan toe dat het belangrijk is dat mensen weten wat er met hun privacygevoelige gegevens gebeurt. Dit is nu te vaak niet het geval. Er wordt geen toestemming gevraagd of het wordt niet duidelijk waarom gegevens gedeeld worden met derde partijen.

Alles bij de bron; ICT&Health


Op 12 april jl. is door uw Kamer naar aanleiding van een verzoek van het lid Verhoeven (D66) bij de regeling van werkzaamheden van uw Kamer, gevraagd om een brief over het bericht ‘Privacy automobilist op de helling’ (Ad.nl, 12 april 2016).

Het door het lid Verhoeven aangehaalde bericht gaat over een door Brancheorganisatie Bovag georganiseerd symposium (‘Wie zit er aan de knoppen?’). Op dit symposium staat het verzamelen van steeds meer gegevens, waaronder persoonsgegevens, door moderne auto’s centraal. Een gedeelde constatering is, zo blijkt uit het bericht, dat de moderne auto meer en meer een rijdende computer wordt...

...Daarmee is de moderne auto onderdeel van ‘big data-ontwikkelingen’ zoals deze in wetenschap, literatuur en in overheidsnota’s worden bestudeerd en beschreven... Vertaald naar het mobiliteitsdomein, kunnen big data-toepassingen ook daar een maatschappelijke meerwaarde hebben en economische kansen bieden. Tegelijkertijd kunnen deze ontwikkelingen een bedreiging vormen en kunnen individuen het vertrouwen verliezen in big data-toepassingen. Dat laatste kan gevoed worden doordat de autogebruiker een gebrek aan informatie en zeggenschap ervaart over de wijze waarop de met behulp van de auto verzamelde persoonsgegevens worden gebruikt voor het aanbieden en verlenen van (gepersonaliseerde) diensten.

Vanuit de optiek van de bescherming van persoonsgegevens raken big data-ontwikkelingen aan de wijze waarop partijen die op grond van het Europese recht ‘verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de persoonsgegevens’, de klassieke beginselen van een behoorlijke en zorgvuldige verwerking jegens de betrokkenen waarborgen en hoe zij hierbij de rechten van betrokkenen en andere grondwettelijke vrijheden in acht nemen. De inmiddels vastgestelde Europese Algemene verordening gegevensbescherming zal het huidige regelgevende kader inzake informatieverstrekking en toestemming bestendigen en op onderdelen versterken. 

Om het bedrijfsleven in de afwegingen over bescherming van persoonsgegevens van burgers te ondersteunen is sinds kort een online privacy-applicatie beschikbaar die bedrijven kunnen gebruiken bij het opstellen van transparante en klantvriendelijke privacyvoorwaarden die aan de gegevensbeschermingswetgeving voldoen en die begrijpelijk zijn geformuleerd voor de afnemer van de dienst...

Alles bij de bron; RijksOverheid


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha