Ik val deze keer met de deur in huis: privacy is toast. Terwijl ik dit tik lopen hele volksstammen Pokemonnend rond mijn huis in Kijkduin om hun gedragsdata te dumpen op een server van Nintendo. Onschuldig, maar toch.

Terwijl we onze persoonsgegevens gedachteloos dumpen bij commerciële bedrijven vertrouwen we de overheid voor geen cent. Het zal niet helpen: over twintig jaar weet de overheid alles over u en mij. Met de beste bedoelingen natuurlijk, want terrorisme, belastingontduiking, overvallen, huiselijk geweld, huisdier-dumpen, obesitas en onzuinig stoken moeten worden bestreden, dat begrijpt u.

Dus gaan we eerst vrijwillig-gestimuleerd en daarna verplicht over naar cashloos betalen, rekeningrijden (komt terug – wedden?), zelfrijdende auto’s, slimme energiemeters, camera’s met gezichtsherkenning, een verbod op prepaid/anoniem mobiel zijn en natuurlijk internet of things (IoT). De interessante vraag wie we het beste onze persoonsdata kunnen toevertrouwen - bedrijven of overheden - laat ik hier onbeantwoord.

Naast bedrijven en overheden bestaat er ook een schemerzone tussen publiek en privaat. Hier lopen beleidsuitvoering en winstmaximalisatie door elkaar heen. Voeg aan die mix echt gevoelige persoonlijke gegevens toe en je hebt een potentieel kruitvat. Voorbeelden zijn gerechtsdeurwaarders, woningcorporaties en vooral de gezondheidszorg inclusief het verzekeren daarvan. Als ik mij vergis, als toch de ‘privacypleuris’ uitbreekt, gok ik dat het hier gebeurt. Waar je bent, hoeveel je verdient, wie je date, welke websites je bezoekt, het valt in het niet bij de waarde die we hechten aan het privé blijven van informatie over onze gezondheid.

Zorg om zorgdata zagen we terug in de brede bekendheid bij de bevolking van het elektronisch patiëntendossier (epd). Een landelijk systeem bedoeld voor efficiëntere gegevensuitwisseling tussen zorgverleners sneuvelde op massaal bezorgde burgers (en listig lobbywerk). Echter, veel groter dan de risico’s van gegevensuitwisseling tussen zorgverleners onderling - waarvoor het epd bedoeld was - zijn de gegevensstomen van zorgverleners naar verzekeraars. 

Er is, kortom, alle reden tot zorg voor wie niet medisch wil worden geprofileerd door overheden en bedrijven. Wat mij het meest verontrust is de vergaande desinteresse bij de ambtenaren die de regels maken. Mijn mondhygiëniste wil mijn burgerservicenummer (bsn) hebben voor een behandeling die ik zelf betaal, want zo zijn de regels. Zoiets spreekt boekdelen. Wat ons vermoedelijk beschermt tegen grote uitwassen is de acceptatieplicht die zorgverzekeraars hebben en het gegeven dat de meeste zorgverzekeraars bureaucratische molochs zijn. Maar veranderlijke regels en veronderstelde data-incompetentie vormen een wankele basis voor privacybescherming.

Alles bij de bron; Computable


‘Online experimenten gaan de wereld zoals we die nu kennen veranderen’, stelt Sinan Aral, professor Information Technology and Marketing aan MIT Sloan. ‘We hebben toegang tot miljoenen gebruikers die we op de man af kunnen vragen wat hen beweegt. Met die kennis kunnen we het gedrag van mensen beïnvloeden.’...

...Tot slot. Gaan online experimenten op grote schaal de wereld veranderen?

‘Ik denk het wel. Grote transformaties in de wetenschap en in de markt zijn altijd voorafgegaan door ontdekkingen op het gebied van meten en vastleggen. De microscoop van Antonie van Leeuwenhoek is daar een voorbeeld van. Nadat de medische wetenschap de microscoop ter beschikking had, veranderden ook de inzichten in dit vak. Er opende zich een geheel nieuwe wereld van microscopische wezens. Hetzelfde gebeurt nu met business analytics en het feit dat de populatieschaal gigantisch is toegenomen. We kunnen nu veel meer zien en nieuwe verbanden leggen dan voorheen. En ja, dat kan grote gevolgen hebben voor de wereld zoals we die nu kennen.’

Alles bij de bron; FD [pdfscan]


Als u bij de gemeente een nieuwe identiteitskaart aanvraagt, moet u een nieuwe pasfoto laten maken. Op basis van uw meest recente pasfoto in het Rijksregister controleert de loketambtenaar of u wel degelijk bent wie u beweert te zijn. Voortaan wordt niet langer alleen de meest recente foto opgeslagen. Door een nieuw Koninklijk Besluit heeft het Rijksregister vanaf eind dit jaar de plicht om alle pasfoto’s en elektronische handtekeningen te bewaren die de laatste 15 jaar zijn uitgereikt.

Volgens de minister van Binnenlandse Zaken, Jan Jambon, moet die historiek aan beelden helpen in de strijd tegen identiteitsfraude en identiteitsdiefstal. De overheid moedigt lokale besturen aan ook andere gegevens in het Rijksregister te bewaren, zoals uw telefoon- of gsm-nummer, geboortedatum of tijdstip van overlijden. ‘Maar dat is niet verplicht, het is ook niet onze intentie om het verplicht te maken’, zegt de woordvoerder van Jambon.

Tijdens een bezoek aan Marokko in maart van dit jaar was Jambon vol lof over de uitgebreide databank met vingerafdrukken van alle Marokkaanse burgers. Hij liet toen vallen dat het geen slecht idee zou zijn als ons land ook zou nadenken over zo’n database, omdat biometrische gegevens zoals vingerafdrukken en DNA de meest effectieve manier zijn om de identiteit van iemand te controleren. De minister kreeg toen felle kritiek op zijn idee. De Privacycommissie vond het idee ronduit onaanvaardbaar en in strijd met Europese verdragen.

De huidige maatregel is daar een beetje een antwoord op, zegt het kabinet-Jambon. ‘Zolang de overheid geen biometrische gegevens mag opslaan - daar is geen draagvlak voor - zijn foto’s het beste alternatief om iemand zo goed mogelijk te identificeren.’

Alles bij de bron; deStandaard


Er is al heel veel gezegd over de manier dat Cortana in Windows 10 je privacy zou kunnen schenden door het verzamelen van data als woorden die je zegt en knoppen die je indrukt. Iedere keer weer blijkt dat mensen dit niet prettig vinden, maar toch blijft Microsoft maar zeggen dat Cortana die informatie nodig heeft om de gebruiker beter van dienst te zijn. Dat is natuurlijk waar, maar doet in deze helemaal niet ter zake. Het echte punt is hier natuurlijk dat het heel moeilijk is, zo niet onmogelijk, om Cortana helemaal uit te zetten.

Een ander potentieel privacygevaar springt niet zo in het oog als Cortana. Het zit diep verborgen in Windows 10 en heet telemetrie. Telemetrie verzamelt gedetailleerde informatie van elke Windows pc, laptop en ander apparaat over hoe Windows 10 wordt gebruikt. Het meet bijvoorbeeld welke software op het systeem staat geïnstalleerd. En je hebt geen mogelijkheid om dat uit te zetten, tenzij je de enterprise editie van Windows 10 hebt, en dan nog moet je IT-afdeling dat nog voor je doen.

Onlangs werd Microsoft op het matje geroepen door privacyclub de Electronic Frontier Foundation. In een blogpost bekritiseerde Amul Kalia het bedrijf niet alleen voor het verzamelen van informatie voor Cortana, maar ook voor het verzamelen van telemetrie-data. Hij schrijft dat Microsoft dan wel volhoudt dat het die data volledig anoniemiseert, maar dat het nog niet heeft uitgelegd hoe het dat precies doet. En Microsoft wil ook niet zeggen hoe lang die data precies bewaard wordt en spreekt alleen in heel vage termijnen.

Dit heeft allemaal zeker zoveel te maken met perceptie en keuze als met privacy. In plaats van dwars te liggen zou Microsoft gewoon op dat verzoek moeten ingaan. Dan laat het voor de verandering eens zien dat het de vriend is van pivacyvoorvechters in plaats van de vijand. 

Alles bij de bron; CompWorld


Meer dan de helft (54 procent) van de patiënten denkt dat hun gegevens bij de zorgverzekeraar niet veilig zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland. De organisatie ondervroeg ruim 6600 patiënten over privacy.

Zorgverzekeraars voeren een aantal (wettelijke) taken uit waarvoor zij informatie over hun verzekerden nodig hebben. Daarvoor mogen zij persoonsgegevens verwerken, waaronder medische gegevens. Van de ondervraagden zegt 78 procent dat de zorgverzekeraar hen vooraf moet informeren voor er informatie wordt opgevraagd bij een behandelaar en weet zes van de tien dat een zorgverzekeraar inzage heeft in het dossier voor fraudeonderzoek.

Vier op de tien weet niet dat de verzekeraar dit zonder toestemming mag doen. Mensen vinden wel dat er echt een verdenking van fraude moet zijn voor het onderzoek wordt gedaan. Bovendien zeggen veel ondervraagden (60 procent) dat de verzekeraar om rekeningen te controleren beter eerst met de patiënt zelf contact kan opnemen, voor hij het dossier opvraagt.

Alles bij de bron; Telegraaf


Kunstmatige intelligentie (AI) zal in 2030 een zeer belangrijke rol spelen in het handhaven van de openbare veiligheid en het ondersteunen van de politie, zo stellen experts in een door de Universiteit van Stanford gepubliceerd onderzoek (pdf). De experts bekeken verschillende toepassingen voor AI.

Eén van de onderwerpen gaat over openbare veiligheid en security. Volgens de experts maken steden al gebruik van kunstmatige intelligentie voor openbare veiligheid en security. Het gaat dan om surveillancecamera's die afwijkingen kunnen opmerken die op een mogelijk misdrijf duiden, het gebruik van drones door de politie om gebieden te surveilleren en "predictive policing", waarbij kunstmatige intelligentie wordt ingezet om misdrijven te voorkomen die nog moeten plaatsvinden.

De onderzoekers stellen dat het gebruik van AI voor deze onderwerpen zowel voor- als nadelen heeft. Het gebruik van AI kan aan de ene kant een vergaande inbreuk op het privéleven van mensen opleveren. Aan de andere kant kan politie door AI alleen optreden als dat nodig is, waardoor politiewerk meer gericht wordt. Ook kan het de vooroordelen die mensen hebben bij het maken van beslissingen wegnemen. Dit soort ontwikkelingen kunnen er echter voor zorgen dat er nog meer grootschalige surveillance zal plaatsvinden. Volgens de onderzoekers is het dan ook "essentieel" dat AI op het gebied van veiligheid het vertrouwen van het publiek krijgt. Daarnaast doen ze in het rapport aanbevelingen hoe privacy in een wereld met kunstmatige intelligentie kan worden beschermd.

Allesbij de bron; Security


Verschillende privacy-organisaties maken zich zorgen over de plannen van de overheid om big data voor allerlei doelen in te zetten. Begin dit jaar verscheen er een rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) dat voor de privacygevolgen van big data waarschuwde. 

De experts en organisaties maken zich zorgen, aangezien de noodzaak om big data in te zetten niet is aangetoond en dit vergaande gevolgen voor de privacy kan hebben.

"De inzet van big data wordt nu als een gegeven gepresenteerd, terwijl de bescherming van onze data bestaat om onze privacy en autonomie te waarborgen. Er is geen reden om big data ineens als een uitzondering te beschouwen, waarvoor die zorgvuldig opgebouwde bescherming ineens uit het raam zou moeten worden gegooid", zegt Daphne van der Kroft van Bits of Freedom. Zo kan big data tot ongerichte surveillance en gebrek aan doelbinding leiden, is de noodzaak nog steeds niet aangetoond en kan het schadelijke effecten binnen een democratische rechtsstaat hebben, zoals het ontstaan van zelfcensuur, ondermijnen van de vrijheid van meningsuiting en het aantasten van het vertrouwen in digitale communicatie.

Alles bij de bron; Security


De kruistocht van WikiLeaks om overheidsgeheimen te onthullen, heeft als ongewenst bijeffect dat de privacy van honderden onschuldige burgers in het geding komt. Getroffen zijn onder anderen slachtoffers van seksueel misbruik, zieke kinderen en psychiatrisch patiënten, zo blijkt uit een onderzoek van Associated Press..

...In twee bijzonder flagrante gevallen maakte WikiLeaks de namen bekend van tieners die slachtoffer waren geworden van verkrachting. In een derde geval maakte de site de naam bekend van een Saudische burger die gearresteerd werd op verdenking van homoseksualiteit, een opmerkelijke stap, aangezien in het ultraconservatieve moslimland de doodstraf staat op homoseksualiteit."Ze hebben alles openbaar gemaakt: mijn telefoonnummer, adres, naam, details", aldus een Saudische man die AP vertelde dat WikiLeaks de details had gepubliceerd van een vaderschapsconflict met een voormalige partner. 

Het op grote schaal openbaar maken van persoonlijke informatie staat op gespannen voet met de claim van WikiLeaks dat het juist een voorvechter van privacy zou zijn.  

De missie van WikiLeaks is om geheime documenten over 'oorlog, spionage en corruptie' openbaar te maken. De bibliotheek groeit snel: in het afgelopen jaar werden een half miljoen bestanden toegevoegd, afkomstig van de Amerikaanse Democratische Partij, de Turkse regeringspartij AKP en het Saudische ministerie van buitenlandse zaken. Maar de bibliotheek raakt ook gevuld met allerlei vuile documenten, waaronder computervirussen, spam en een verzameling persoonlijke informatie.

"We hebben een beleid om schade te beperken" zei Assange in juli 2010 bij een lezing in Oxford. "Er bestaan legitieme geheimen. Jouw dossier bij jouw dokter, dat is een legitiem geheim." Maar al snel raakte Assange gefrustreerd door het trage redactieproces. "We kunnen niet drie jaar op dit materiaal blijven zitten, terwijl iemand er regel voor regel doorheen gaat om het te redigeren", vertelde hij  een maand na zijn praatje in Oxford.

Ook de grootste supporters van Assange voelen zich steeds ongemakkelijker over de strategie van WikiLeaks. Journalist Glenn Greenwald, een van de belangrijkste bondgenoten van de site in de media, heeft zich inmiddels van WikiLeaks gedistantieerd. Ook NSA- klokkenluider Edward Snowden, die door Julian Assange werd geholpen bij zijn asielaanvraag in Rusland, liet laatst doorschemeren dat hij vindt dat WikiLeaks meer werk moet steken in het nalopen van alle gegevens.

Alles bij de bron; Trouw


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha