Onbewust strooien we dagelijks met persoonlijke data. Je zoekopdracht op google wordt geregistreerd, evenals likes op Facebook. De Nationale Verjaardagskalender van Utrechtse organisatie SETUP wil dat mensen zich daar bewust van worden.

Tijdens zes hackatons, bijeenkomsten die in dit geval draaien om het verzamelenvan informatie, stuitte SETUP op namen, adressen en verjaardagen van bijna een miljoen nederlanders. Die gegevens komen samen in De Nationale Verjaardagskalender. Eén voorbeeld van een website die veel data heeft opgeleverd, is schoolbank.nl. Bijsterbosch benadrukt dat ze niet op de site hebben ingebroken, maar slechts hebben binnengehaald wat toch al openbaar was. “We schrokken er zelf van hoe makkelijk dat allemaal ging. De beveiliging was zo slecht dat we in een klap de jackpot te pakken hadden”, zegt ze. Het gaat dan om voor- en achternaam, geboortejaar, woonplaats en de plaats waar iemand op school heeft gezeten. “Dan weet je het opleidingsniveau en daar kun je al heel veel aflezen”, verklaart Bijsterbosch.

Maar wat doe je met de data van al die Nederlanders? Openbaar maken kan niet, dus schakelt SETUP de hulp van theatermakers Ingrid Govers en Margit Odems in. De voorstelling gaat op tour door de provincie Utrecht. De discussie over de grote hoeveelheid opgeslagen data moet door meer mensen worden gevoerd. Bijsterbosch: “Natuurlijk zitten er ook goede kanten aan het verzamelen van data, maar wij willen dat een breed publiek snapt waar dit over gaat.”

Alles bij de bron; StadsbladUtrecht


In het boek Design my privacy van Tijmen Schep, geeft hij acht concrete tips hoe je systemen privacy-vriendelijker kunt ontwerpen. Die tips zijn niet alleen bedoeld voor de techneuten, maar eigenlijk voor iedereen die producten of diensten ontwerpt, of overweegt ze te door anderen te laten ontwikkelen...

...In verband met dat laatste punt werd ik getroffen door Tijmens suggestie om data niet langer als het nieuwe goud, maar als de nieuwe olie te zien. Net als goud is olie waardevol, en zijn mensen bereid veel energie te steken in het winnen ervan. Onze hele economie draait (nog) op olie. Maar olie is ook vies en vervuilend: tijdens de productie en bij het gebruik.

Er zijn ook zeker gigantische kansen voor het gebruik van data. Maar door big data te associëren met olie in plaats van goud is meteen duidelijk dat er naast voordelen ook consequenties zijn verbonden aan een big-data-economie. Consequenties die vergelijkbaar zijn met de risico’s van milieuvervuiling.

Het eerste risico is dat bepaalde kosten niet ten laste komen van de producent. Op basis van een grondige data-­analyse voerde Amazon voor bepaalde postcodegebieden ‘Prime Same Day Delivery’ in. Bijvoorbeeld voor alle grote steden in de VS. Behalve dan bepaalde wijken, ook in het centrum, waar (toevallig?) vooral zwarte mensen wonen. Zij lijden schade (latere levering) door een bias in het gebruikte big-data-algoritme.

Ten tweede maakt de oliemetafoor duidelijk dat het beschermen van onze privacy niet alleen een individueel belang is. Net als het beschermen van het milieu is het beschermen van privacy een maatschappelijk belang. Voor het functioneren van een democratie is privacy essentieel. Mensen moeten zich zelf een mening kunnen vormen, ook meningen die tegen de stroom ingaan, zonder zich bekeken te voelen en zich in de gaten ­gehouden te voelen.

Vandaag de dag proberen we verantwoord met het milieu om te gaan. Die mentaliteit, dat perspectief, is ook essentieel als we in de toekomst verantwoord gebruik willen maken van data. Want een duurzame economie gaat niet alleen spaarzaam om met ons ­milieu, maar ook verantwoord met onze persoonlijke data.

Alles bij de bron; FD[gratis registratie nodig]


Op internet zijn 427 miljoen wachtwoorden en 360 miljoen e-mailadressen van MySpace-gebruikers gelekt. Wanneer de gegevens precies zijn gestolen is onbekend, maar de website LeakedSource wist een kopie van de gestolen database te bemachtigen.

In de database bevinden zich 360 miljoen accounts, waarvan 111 miljoen een gebruikersnaam hebben. Een groot aantal accounts had twee wachtwoorden, wat verklaart dat er meer wachtwoorden dan gebruikers zijn. Volgens LeakedSource, een zoekmachine waar tegen betaling in gestolen en gelekte databases gezocht kan worden, waren de wachtwoorden via het sha-1-algoritme gehasht en was er geen gebruik van salting gemaakt. Veel wachtwoorden zouden daarnaast minder dan 10 karakters en geen hoofdletters bevatten, wat het kraken eenvoudiger maakt.

De zoekmachine vroeg MySpace om een reactie, maar heeft die nog niet ontvangen. In de tussentijd worden daarom alleen de eerste paar karakters van het onversleutelde wachtwoord getoond, zodat gebruikers kunnen controleren of hun wachtwoord is gelekt. MySpace was ooit de grootste sociale mediasite op internet, totdat het door Facebook werd ingehaald. Sindsdien neemt het aantal bezoekers steeds verder af.

Alles bij de bron; Security


Je kunt nog zoveel data verzamelen over je klanten, als je de gegevens niet weet te gebruiken is het waardeloze informatie. Smart Data beats Big Data; pas de informatie slim toe en benader de klanten op de juiste manier. Op het moment dat je met behulp van software je klanten aanbevelingen doet op basis van eerdere aankopen, doe je eigenlijk al aan Predictive Analytics, het principe is gebaseerd op datamining.

Datamining bestaat uit regressieanalyses, clustering, neurale netwerken en associatieanalyses. Predictive Analytics maakt daarnaast ook nog gebruik van statistische berekeningen, zelflerende methodes zoals deep learning en speltherapie. De achtergrond is opgebouwd uit grote hoeveelheden wiskundige, statistische gegevens en linguïstische gegevens; zoals wanneer er gebruik wordt gemaakt van tekst zoals artikelen, blogs of tweets. Zonder diepgaande kennis van de onderliggende processen te hebben kunnen de voorspellingen worden gebruikt voor Customer Experience Management. 

Hieronder volgen drie tips om je CEM te verbeteren met behulp van Predictive Analytics.

Breng het verleden in kaart; Als je een voorspelling van toekomstig koopgedrag van consumenten wil doen, heb je informatie nodig over het koopgedrag tot nu toe. Een klantenkaart is een goed voorbeeld van een loyaliteitsprogramma waarmee de aankopen uit het verleden in kaart worden gebracht. Consumenten betalen met hun creditcard en zorgen indirect voor de perfecte gegevens voor een aankoopanalyse. Professioneel informatiemanagement is nodig om een customer datawarehouse te creëren, met unieke klantidentificatie en voorzien van de benodigde data.

Regressievergelijking als snelle start: De meest algemene datamining-methode die wordt gebruikt in Predictive Analytics is de regressieanalyse. Regressieanalyse is een statistische techniek voor het onderzoeken van het causale verband tussen variabelen. Het doel is het voorspellen van een bepaalde variabele op basis van één of meerdere andere variabelen.

Monitor en evalueer je model: Bij Predictive Analytics wordt in het ‘stationaire model’ aangenomen dat het koopgedrag uit het verleden gelijk blijft in de toekomst. Maar dat is natuurlijk irreëel, daarom moet er altijd kritisch worden gekeken naar het gebruik van dit ijkmodel; of het gedrag nog actueel is, of er veranderingen hebben plaatsgevonden. Een model dat niet meer realistisch is, geeft een vertekend beeld en voegt weinig toe in Predictive Analytics.

Alles bij de bron; EMerce


Eerst even een definitie van ‘Big data’: Het koppelen van verschillende gegevens om tot een nieuw gegeven te komen. De gegevens worden gehaald worden uit bestaande gegeven sets.

Een bestaand voorbeeld (Bron Financieel Dagblad): Als experiment heeft men in een sociaal zwakke wijk in Rotterdam alle denkbare en ondenkbare bestanden aan elkaar gekoppeld. De onderzoeker trok de conclusie: “De overheid wordt als flappentap gebruikt”. Veel misbruik van toeslagen, dure auto’s rijden en veel achterstallige betalingen. Nog een bestaand voorbeeld: een sociale dienst heeft van een cliënt de bonuskaart gegevens van Albert Heijn opgevraagd en de dienst kwam tot de conclusie dat de aankopen niet in relatie stonden tot de ruimte die een uitkering biedt.

Uit een artikel van de Stentor blijkt dat Apeldoorn ook big data gaat gebruiken. Men wil inzicht krijgen en voorspellend bezig zijn wat betreft jeugdcriminaliteit. Een uitsnede uit dit artikel:

Apeldoorn gaat ‘big data’ verzamelen; inbraakcijfers, aangiftes en inkomensprofielen. Daarmee wil de gemeente de kans op jeugdcriminaliteit in wijken voorspellen.
Ook gegevens over woningen (hoe oud, koop- of huur-) en gezinssituaties worden in de databank gestopt, om te duiden waar jongeren kans hebben uit de bocht te vliegen. Verder zijn gegevens als schoolverzuim, plekken waar al eerder jeugdoverlast was en voorzieningen voor jongeren in een wijk van belang. En dat jongeren uit gezinnen met een schuldsanering een iets grotere kans lopen op het slechte pad te raken, weet de onderzoeker

Ik ben huiverig en verontrust. Bekend is dat gemeentelijke overheden slecht omgaan met privacy gevoelige gegevens, ook is bekend dat het vaak onzuivere data bestanden betreft (veel fouten). De D66 raadsfractie is al een hele tijd kritisch over het privacy beleid van Apeldoorn en brengt privacy bescherming vaak aan de orde in de raad. Daar ben ik blij mee. D66: Dank voor jullie kritische houding wat betreft privacy.

Alles bij de bron; A'doornDirect


OneWorld pakte samen met VPRO-programma Argos vorige maand groot uit: IT-securitybedrijf FOX IT — onder meer verantwoordelijk voor het beveiligen van Nederlandse staatsgeheimen — is eind vorig jaar overgenomen door het Britse bedrijf NCC Group, dat nauwe banden onderhoudt met de Britse afluisterdienst GCHQ.  

De warme banden baseerden de journalisten in kwestie op een Ctrl/F-exercitie op LinkedIn, waaruit bleek dat werknemers van NCC Group oorspronkelijk uit de overheidsdienst (GCHQ en aanverwanten) komen. Dat is blijkbaar genoeg reden om direct alle grondrechtenschendende praktijken van GCHQ, onder meer blootgelegd door Edward Snowden, te koppelen aan NCC Group — en hiermee indirect aan FOX IT. Hoewel diepgeworteld wantrouwen ten aanzien van de inlichtingenwereld in het post-Snowdentijdperk begrijpelijk is, evenals wantrouwen jegens private militaire bedrijven in het post-Blackwatertijdperk, kan gezond wantrouwen ook doorslaan in ongefundeerde paniekzaaierij. Dat lijkt hier het geval...

...Dit wil niet zeggen dat de privatisering van inlichtingenwerk geen maatschappelijke discussie waard is. Integendeel. Het probleem is dat die discussie momenteel wordt gevoerd over de verkeerde onderwerpen. Het werkelijke risico zit eerder in de gedeelde belangen tussen data-verzamelende bedrijven en regeringen. Want hoewel Facebook, in tegenstelling tot een inlichtingendienst, de boel vooral zo ‘gezellig’ mogelijk wil houden (dito Twitter of date-apps als Grindr) wordt het bedrijf precies hierdoor — in een poging ook de autocratische markten tevreden te houden — in toenemende mate gepolitiseerd. Resultaat: steeds grotere vermenging tussen de commerciële belangen van sociale-mediabedrijven en beleidsbelangen van regeringen. Beide zijn voor hun overleven (hetzij financieel, hetzij politiek) immers afhankelijk van het verzamelen en zo snel mogelijk analyseren van zoveel mogelijk data. 

Doordat zij genoeg over ons weten om op de juiste knopjes te drukken (ook wel nudging genoemd), wordt het makkelijker plannen door te voeren waarbij een minimaal maatschappelijk belang slechts een bijwerking is van private financiële belangen...

...Een tweede risico van het privatiseren van inlichtingen is het verliezen van het overzicht door gebrek aan interne controlemiddelen. In hun drang om zo veel mogelijk data zo goed mogelijk te verwerken en te analyseren, worden de diensten (en de daarbij behorende democratische verantwoording) gehinderd door een haast religieus vertrouwen in algoritmes. Gezien het feit dat de massale gegevensverzameling in elk geval in de Verenigde Staten nog geen enkele terrorist heeft tegengehouden, dringt de vraag zich op wat de burger nu eigenlijk terugkrijgt voor het verliezen van het grondwettelijke recht op privacy (met name ex-geliefden, codenaam LOVEINT, zijn een favoriet doel van NSA-medewerkers)...

...De discussie omtrent privatisering van inlichtingen dient te gaan om de mogelijkheden voor de burger om de data-stofzuigers ter politieke verantwoording te roepen en de belangenafwegingen inzichtelijk te maken. Wanneer het gaat om de FOX IT overname hoeven we niet verder te zoeken dan Zoetermeer, waar de AIVD zit. 

Alles bij de bron; FTM


Goed nieuws uit Apeldoorn, de opgeblazen echoput die u alleen kent van Koninginnedag 2009 en Apenheul. De onzalige gemeente gaat namelijk etnisch profileren!

Ik noem het gemakshalve maar even zo want de voorlichter drukt het iets subtieler uit: “Apeldoorn gaat ‘big data’ verzamelen; inbraakcijfers, aangiftes en inkomensprofielen. Daarmee wil de gemeente de kans op jeugdcriminaliteit in wijken voorspellen. Ook gegevens over woningen (hoe oud, koop- of huur-) en gezinssituaties worden in de databank gestopt, om te duiden waar jongeren kans hebben uit de bocht te vliegen. Verder zijn gegevens als schoolverzuim, plekken waar al eerder jeugdoverlast was en voorzieningen voor jongeren in een wijk van belang.”

Kortom en kort door de bocht geparafraseerd betreft het hier zuiver etnisch profileren want de onvermijdelijke uitkomst – over acht jaar – van de ‘big data’ (proest) is dat kansenparels in de wieg blijken te zijn gelegd voor het op één na oudste beroep van de wereld en dat er dientengevolge meer peperdure projecten moeten komen zoals meer meer meer kickboksen, drie weken op vakantie met Sjakie de welzijnswerker en een spoedcursus loverboy bij de LOI (Leidse Onderwijs Instellingen).

Ik ben onmiddellijk in de pen geklommen – helemaal wappie getriggered door dit schitterende nieuws over etnisch profileren in Apendoorn – en heb de schrijvende aap van de gemeente gewezen op het schitterende oeuvre van de geniale Italiaans-joodse criminoloog Cesare Lombroso...

...Oh ja, ik heb de gemeentevoorlichter van Apenheul gratis het smoelenboek van Cesare Lombroso meegestuurd, met een paar posters van typisch criminele bakkessen. Die moeten daar dan overal worden opgehangen in de publieke ruimte en met name bij overvalgevoelige sigarenboeren en uiteraard bij alle pinautomaten. Ik heb er zelfs gratis en voor nakkes nades niks een motto bij verzonnen: Misdaad Loont maar Etnisch Profileren ook! 

Alles bij de bron; HPdeTijd


Apeldoorn gaat 'big data' verzamelen; inbraakcijfers, aangiftes en inkomensprofielen. Daarmee wil de gemeente de kans op jeugdcriminaliteit in wijken voorspellen. 

Ook gegevens over woningen (hoe oud, koop- of huur-) en gezinssituaties worden in de databank gestopt, om te duiden waar jongeren kans hebben uit de bocht te vliegen. Verder zijn gegevens als schoolverzuim, plekken waar al eerder jeugdoverlast was en voorzieningen voor jongeren in een wijk van belang. En dat jongeren uit gezinnen met een schuldsanering een iets grotere kans lopen op het slechte pad te raken, weet onderzoeker Selmar Smit.

Apeldoorn zegt bij het inzamelen van gegevens 'uiteraard' rekening te houden met de Wet op de Bescherming Persoonsgegevens. De gegevens worden geanonimiseerd en de proef is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Volgens de gemeente is het te vergelijken met acties van de politie die inschat waar het risico op inbraken groot is. Dan kijkt de politie naar bouwjaren in een wijk, de ligging en eerdere inbraken en benadert dan bewoners om de kans op inbraken te verkleinen.

Bron; deStentor


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha