De zeven ziekenfondsen in België verkopen sinds begin dit jaar patiëntengegevens aan farmaceutische bedrijven. Dat meldt Apache. Het gaat om informatie over het aantal verpakkingen dat van bepaalde medicijnen wordt verkocht, hoeveel patiënten die gebruiken en de periode waarin de patiënten ze gebruiken. Informatie over de diagnose ontvangen de ziekenfondsen niet.

De verkoop verloopt via het IMA. IMA-woordvoerder Joeri Guillaume onderstreept aan Apache dat de gegevens tweemaal worden gecodeerd, zodat farmaceutische bedrijven de identiteit van de patiënten niet kunnen achterhalen. Bovendien gaat het om statistische gegevens, die kunnen helpen bij het ontwikkelen van geneesmiddelen.

Voorlopig gebeurt het nog op beperkte schaal, maar Guillaume voorspelt dat de inkomsten de komende jaren alleen maar zullen toenemen. "We hebben dit jaar een vijftal keer patiëntengegevens verkocht aan farmabedrijven, goed voor telkens 2.500 à 3.000 euro.

Bij het doorverkopen van de gegevens worden patiënten niet op de hoogte gebracht. Wettelijk gezien is daar volgens de Privacycommissie niets mis mee. "Als de gegevens volstrekt anoniem zijn, is er geen tussenkomst van de Privacycommissie en komt de privacywetgeving niet in beeld", zegt voorzitter Willem Debeuckelaere.

Alles bij de bron; HLN [Thnx-2-Luc]


Het DBC-informatiesysteem (hierna: DIS) is Nederlands grootste medische databank, en wordt sinds haar oprichting in 2006 gevuld met behandelinformatie van bij verzekeraars gedeclareerde zorg, die declarerende zorgverleners verplicht dienen aan te leveren. Het Platform Bescherming Burgerrechten houdt al sinds haar oprichting een dossier bij van het DIS, één van de vroegste grootschalige en tevens meest omstreden Big Data projecten in ons land.

Weliswaar zijn de gegevens in het DIS gepseudonimiseerd, maar in de afgelopen jaren bleek dat geen effectieve wijze om medische persoonsgegevens te anonimiseren. Gekoppeld aan andere bestanden is het vrij eenvoudig om de gepseudonimiseerde gegevens te herleiden naar personen van vlees en bloed.

De Autoriteit Persoonsgegevens deed na jaren kritiek eindelijk onderzoek naar de dataleveringen uit Nederlands grootste medische databank, het DIS. Daarbij liet ze echter bijna alle leveringen van de afgelopen tien jaar buiten beschouwing. Burgerrechtenorganisaties spannen een rechtszaak aan tegen de toezichthouder om alsnog volledige openheid te krijgen.

Alles bij de bron; PlatformBurgerrechten


Persoonlijke aanbevelingen spelen in de aanpak van Transavia een belangrijke rol in elke fase van de customer journey. Het begint al bij het aanbevelen van bestemmingen op basis van het websitegedrag van een bezoeker. “We vergelijken de bestemmingen die een bezoeker bekijkt met websitebezoeken uit het verleden. Op basis van deze informatie bevelen we bestemmingen aan die passen bij het zoekgedrag van de bezoeker”, vertelt Charles Verstegen, senior revenue development manager bij Transavia...

...Om klanten beter te leren kennen, is het essentieel zoveel mogelijk relevante informatie te verzamelen. Transavia legt verbanden en traint modellen aan de hand van verschillende typen informatie, zoals reisdoel, verblijfsduur, groepssamenstelling, seizoen, moment van de dag en natuurlijk bestemming. De data vanuit de website worden 'opgevangen' met de open source clickstream collector Divolte. De verzamelde data komen binnen in een data-storagelaag binnen de cloud van Azure, waar ze vervolgens worden gecombineerd met data uit andere bronnen om machine-learningmodellen mee te voeden.

Het datateam bij Transavia, bestaande uit een mix van business en IT, is in het voorjaar van 2016 opgericht. Er was al een sterke basis voor het datagedreven modelleren van vluchtoptimalisatie, maar kijkend naar beschikbare data zag de luchtvaartmaatschappij al snel meerdere geavanceerde mogelijkheden ontstaan. Naast toepassingen op het gebied van omzet zal het datateam zich in toenemende mate bezighouden met het verbeteren van operational excellence, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van modellen die helpen voorspellen bij crewplanning of aankomende verstoringen.

Alles bij de bron; MarketingFacts


Ruim een jaar geleden verzonden we met 32 partijen een oproep aan de minister van Veiligheid en Justitie, Ard van der Steur, waarin we hem opriepen een fundamentele visie te ontwikkelen rondom het thema privacy in de verhouding tussen overheid en burger. Met een kleine delegatie werden we toen uitgenodigd om meer uitleg te komen geven. Dat gesprek krijgt heel binnenkort een vervolg.

Naar aanleiding van het WRR-rapport “Big Data in een vrije en veilige samenleving” zijn we deze keer uitgenodigd om op maandag 22 augustus met een kleine groep in gesprek te gaan met de minister van Veiligheid en Justitie én met minister Stef Blok als waarnemer voor zijn collega van Binnenlandse Zaken, Ronald Plasterk.

Tijdens dat gesprek willen we er kort samengevat op wijzen dat de rechtsbescherming van de burger niet ondergeschikt mag worden gemaakt aan efficiencywinsten die de overheid met big data-toepassingen hoopt te behalen. In een brief aan de ministers hebben we de punten van zorg van de gespreksdeelnemers verder uitgewerkt. Dit zijn ze in een notendop:

 • Ongerichte surveillance en gebrek aan doelbinding – belangrijke uitgangspunten van de rechtsstaat worden hierdoor losgelaten.
 • Ontbreken van noodzaak – de overheid kan door de ontwikkeling van technologische mogelijkheden niet ontslagen worden van haar plicht tot het aantonen van de noodzaak van iedere inbreuk op de privacy van de burger.
 • Schadelijke effecten binnen een democratische rechtsstaat:
  • Vrije meningsuiting en zelfcensuur – burgers passen vaker zelfcensuur toe en de controlerende rol van de media op de staat komt in het geding.
  • Verstoring relatie tussen overheid en burger – door de toenemende asymmetrie in de informatiepositie van de overheid aan de ene kant en burgers aan de anderen kant.
  • Individuele rechtsbescherming in het gedrang – de burger zal straks moeten bewijzen ten onrechte met een profiel te zijn geassocieerd, in plaats van omgekeerd.
  • Vals positieven – juist in de publieke context zijn vals positieven maatschappelijk slecht te legitimeren.
  • Institutionele vooroordelen – datasets worden samengesteld door mensen met hun menselijke vooringenomenheid. In ‘machine learning’ omgevingen met de bijbehorende ‘feedback loops’, worden discriminatieproblemen cumulatief versterkt.
  • Vertrouwen in digitale communicatie wordt aangetast – als burgers de digitale infrastructuur niet meer kunnen vertrouwen, richt dat maatschappelijke schade aan.

Ook dit keer hebben we ons best gedaan om een brede afvaardiging samen te
stellen. We zijn blij dat de deelnemers aan het gesprek zijn:

 • Thomas Bruning (Nederlandse Vereniging voor Journalisten – NVJ);
 • Brendan Newitt (Nederlandse Vereniging voor Strafrechtadvocaten – NVSA);
 • Jelle Klaas (PILP/NJCM – Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten);
 • Alexander Blom (Internet Society Nederland – ISOC);
 • Vincent Böhre (Privacy First);
 • Jaap-Henk Hoepman (Wetenschappelijk directeur Privacy & Identity Lab en Universitair hoofddocent computersecurity, privacy en identitymanagement aan de Radboud Universiteit); en
 • Hans de Zwart en ikzelf van Bits of Freedom.

We zijn benieuwd naar jouw ideeën. Wat zou jouw belangrijkste suggestie voor de bewindslieden zijn? Zet die hieronder in de reacties! (Tip. Er is ook een samenvatting van het WRR-rapport.)

Vanzelfsprekend zullen we je op de hoogte houden van het verloop van het gesprek en na afloop een verslag op de site zetten.

Bron; BoF


Google is allang veel meer dan een zoekmachine. De nieuwe missie van de tech-reus: ons fitter maken en vertellen wat eraan scheelt als we ons niet lekker voelen. Maar waar bemoeit Google zich mee?

In het trappenhuis van Google Amsterdam dendert een groepje sportievelingen naar beneden. Zij testen de nieuwste technologie van Google: Android Wear. Hun horloges registreren elke beweging, elke hartslag en elke verbruikte calorie. Met smoesjes als 'vandaag kan ik écht niet' houdt de app rekening. Die zoekt in je digitale (Google)agenda naar een vrij uurtje om te gaan sporten. 

De ietwat dwingende fitnessapp is een voorbode van Googles plannen op de gezondheidsmarkt, voorspellen deskundigen. In Amerika is de zoekmachine al zover dat ze mogelijke diagnoses aandraagt wanneer een gebruiker naar informatie zoekt over een onbestemd kwaaltje. Google maakte samen met artsen en andere experts een medische database op basis van de meest ingetypte zoektermen: de symptom search. Het bedrijf benadrukt stellig dat de dokter nog steeds de regie heeft. 

Google werkt steeds vaker samen met artsen en grote farmaceuten, op zoek naar snellere diagnoses en nieuwe behandelingen van chronische ziektes als diabetes, artritis en astma. Deep Mind, een dochterbedrijf van Google, probeert in een vroeg stadium te ontdekken of patiënten blind zullen worden. In een slim computersysteem worden een miljoen geanonimiseerde oogscans geanalyseerd. De resultaten moeten oogartsen in staat stellen om een snellere diagnose te stellen. Dit is dus nog maar het begin, zegt AMC-hoogleraar Witkamp: "De toekomst? Je laat een oogscan maken bij de drogist - of Albert Hein - en hij adviseert vervolgens een bepaald druppeltje."

Ook andere tech-giganten als Philips, Apple en Samsung steken steeds meer geld en tijd in zorg. Witkamp: "Economisch gezien is het big business." De nadruk van deze bedrijven ligt niet op genezing, maar op het voorkomen van ziektes, vertelt hij. "De patronen die zij gaan ontdekken met hulp van internet worden belangrijker dan welke geneeskundige revolutie dan ook."

Alles bij de bron; Parool


Dat Apple zich geen raad met big data weet is een hardnekkige mythe. Gelukkig rekenen Apple’s software-chefs er in een interview met Fast Company mee af door een aantal praktische voorbeelden van het gebruik van big data in Apple Maps te geven. Naast verbeteringen die gebruikers doorgeven, dienen de honderden miljoenen actieve iPhones als Apple’s voelsprieten om nieuwe nuttige plaatsen en wegomleidingen te spotten. 

Eddy Cue, Apple’s hoofd internetsoftware legt uit: “Zo gebruiken we de iPhone en de data die we van onze gebruikers terugkrijgen. Hoe weten we dat ergens een nieuwe golfbaan opent? We rijden niet wereldwijd rond op zoek naar golfbanen. Maar spelers gebruiken op de baan vaak golf-apps. Als we een app-piek zien en er op dat punt geen golfbaan op Apple Maps staat, hebben we waarschijnlijk een probleem. We kunnen dit snel corrigeren door sattelietbeelden te raadplegen of gewoon op internet te zoeken of op die locatie onlangs een golfbaan geopend is. Dat hoeft geen jaar te duren.”

Ook moet een Kaarten-app rekening houden met dagelijkse gebeurtenissen zoals ongelukken en wegen die (tijdelijk) gesloten worden. Cue: “Bruggen die open gaan, wegen die gesloten worden, het zijn allemaal dataproblemen. We hebben niemand nodig die ons vertelt wanneer een weg gesloten is, want zodra een weg gesloten wordt, zien we het effect onmiddellijk. Alle iPhones bewegen ineens in een andere richting.

Alles bij de bron; 1morething


KPN en XS4ALL hebben met hun interactieve televisiedienst de privacy van televisiekijkers op verschillende vlakken geschonden, aldus de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De toezichthouder voerde een onderzoek uit naar de werkwijze van de twee aanbieders.

Gegevens over het kijkgedrag kunnen namelijk een beeld geven van iemands voorkeuren en interesses, het zijn dan ook persoonsgegevens van gevoelige aard, aldus de AP. Het bewaren van tv-kijkgedrag op individueel identificeerbaar niveau kan bovendien ertoe leiden dat mensen zich belemmerd voelen om naar bepaalde zenders of programma’s te kijken. Verder bleek dat KPN en XS4ALL tv-kijkcijfers opstelden voor marktonderzoek, en rapportages over bekeken video on demand aan de contentaanbieders verstrekten. Deze kijkcijfers waren echter niet anoniem, zolang KPN nog over de oorspronkelijke persoonsgegevens beschikte in haar systemen. 

KPN en XS4ALL hebben hun systemen inmiddels aangepast. De gegevens over het tv-kijkgedrag worden alleen nog voor technisch strikt noodzakelijke doeleinden verwerkt. De gegevens over gratis video on demand worden pas na 30 dagen vertaald in kijkcijfers, nadat de oorspronkelijke persoonsgegevens zijn vernietigd. De gegevens zijn dan niet meer herleidbaar tot individuele personen.

Alles buij de bron; Security


Het ontwikkelen van concepten die het leven van de klant makkelijker maken, biedt kansen om de (online) omzet te vergroten. Dat zegt Selma Postma, general manager AH Online, op website Emerce. Het is Postma’s ambitie dat iedere klant zijn eigen AH.nl en Appie krijgt en daar de  voor hem of haar relevante informatie vindt, zoals eerdere boodschappen(lijstjes). ‘Dat kan inspiratie zijn of een bonusaanbieding van een product dat hij al eens eerder heeft gekocht. 

 ‘Als we weten dat je biologisch of vegetarisch eet, houden we daar rekening mee bij wat we als eerste laten zien’  Het is volgens haar de kunst om met de klant mee te bewegen. ‘We testen veel, kijken wat klanten prettig vinden en dat schalen we vervolgens op.’ 

Vooralsnog is het lastig om met het bezorgen van boodschappen geld te verdienen. Amazon lost dat bijvoorbeeld op door onder meer consumentendata door te verkopen. ‘Doorverkopen van data is niet ons model’, zegt Postma.  ‘Wat wij belangrijk vinden, is het persoonlijke aspect. Daarvoor gebruiken we onze data waar de klant toestemming voor heeft gegeven. We zien dat ze dat belonen met loyaliteit.’

Alles bij de bron; DistriFood


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha