Fingerbank een opensourceproject dat ruim 5 jaar geleden tijdens de Defcon-hackerconferentie werd gelanceerd en de vingerafdruk van apparaten verzamelt, heeft inmiddels meer dan 3 miljoen vingerafdrukken in de database opgeslagen, zoals mac-adres, user-agent en dhcp-vingerafdruk.

De makers zijn tevens verantwoordelijk voor PacketFence. Dit een open source network access control (NAC) systeem. Via dit systeem kan er worden bepaald of een apparaat met het netwerk verbinding mag maken. Eén van de kenmerken om een computer te identificeren is de dhcp-vingerafdruk. Het een passieve en goedkope identificatiemethode, wat de reden voor de ontwikkelaars was om Fingerbank te starten. Inmiddels maken duizenden gebruikers gebruik van de Fingerbank-database, die dagelijks meer dan 300.000 verzoeken versturen. De vingerafdrukken zijn van de community en PacketFence-gebruikers afkomstig.

Allesbij de bron; Security


 

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is kritisch over de plannen van de maker van Philips-tv's om op smart-tv's gepersonaliseerde reclames te laten zien. Philips maakt zelf geen tv's meer maar verkocht de merknaam een paar jaar geleden aan TP Vision. Dat bedrijf kondigde gisteren aan meer reclames op smart-tv's te vertonen, in een hoek van het scherm in de menu's en voor het starten van een app.

Ook zei het bedrijf in de toekomst de reclames 'relevanter' te willen maken. "We weten heel veel van het kijkgedrag, welke zenders er worden gekeken en welke apps er worden gebruikt." Het bedrijf zegt tegen de AP dat de functie voor persoonlijke reclames alleen nog intern wordt getest en nog niet wordt toegepast op toestellen die nu op de markt zijn.

Alles bij de bron; NOS


 

De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) waarschuwt in een rapport dat gegevens over iemands mediagebruik steeds meer worden ingezet voor gepersonaliseerde reclame. "Gerichte reclame, het personaliseren van reclame, is een nieuwe trend", zei professor Peggy Valcke van de VRM in het Vlaams Parlement. "Dit gebeurt doorgaans op het internet, maar we zien het nu ook op digitale tv verschijnen. Niet alleen de advertenties, ook het media-aanbod zelf wordt overigens meer en meer gepersonaliseerd. Door het gebruik van nieuwe technologieën geeft de consument al dan niet bewust veel persoonlijke informatie vrij. Die heeft potentieel een enorme waarde. De overheid moet waakzaam zijn over de manier waarop deze informatie wordt gebruikt."

Gatz vindt de waarschuwing terecht. "Ik wil kijken hoe we hier bijkomende stappen kunnen zetten", reageert hij. Samen met de federale ministers die bevoegd zijn voor Privacy wil hij de consument beter beschermen. Mogelijk worden de taken van de VRM uitgebreid. Eerder deze week kwam de Europese Commissie met een pakket aan nieuwe privacyregels. Van Europa mogen de gegevens die worden verzameld via bijvoorbeeld WhatsApp, Facebook Messenger of Gmail niet langer worden gebruikt voor reclameboodschappen op maat. Het gaat daarbij niet enkel om de inhoud van de boodschappen, maar ook om metadata als plaats en tijdstip.

Alles bij de bron; deRedactie


 

Aan de hand van rekeningen voor de aankoop van kleding en schoenen, zou MasterCard immers een benaderende berekening kunnen maken over het gewicht van de passagiers. Die gegevens zouden door luchtvaartmaatschappijen kunnen worden gebruikt om zetels aan passagiers toe te wijzen. Op die manier zou een comfortabele reis voor iedereen kunnen worden nagestreefd.

Het bedrijf merkt op geen onmiddellijke plannen te hebben om van het patent gebruik te maken. Het dossier toont echter aan dat uitgevers van betaalkaarten toegang hebben tot informatie die ook voor allerhande handelaars bijzonder interessant kunnen zijn. In de patentaanvraag wordt opgemerkt dat de informatie niet alleen toelaat om het gewicht van de kaarthouder te bepalen, maar ook van de rest van het gezin. Bovendien kan informatie worden verzameld over de samenstelling van het huishouden, maar tevens zou kunnen worden herkend wanneer de aankopen een cadeau moeten zijn voor een persoon buiten het eigen gezin.

In de aanvraag wordt specifiek gewag gemaakt van toepassingen voor de reiswereld, maar MasterCard benadrukt dat de applicatie voor een brede waaier van andere sectoren oplossingen kan aanreiken. 

Alles bij de bron; Express [Thnx-2-Luc]


 

Al deel jij bewust geen relatiestatus toch kan Facebook achterhalen of jij al dan niet vrijgezel bent. In een studie van Facebook die ze "The Formation of Love" doopten, verklaren ze hoe ze jouw liefdesleven analyseren.

Als jij dacht je privégegevens netjes af te schermen, dan vindt Facebook wel een achterpoortje om toch zoveel mogelijk over jou te weten te komen. In een studie onder de noemer "The Formation of Love", gingen wetenschappers op zoek naar gemeenschappelijke kenmerken tussen profielen die recent hun status hadden veranderd van "vrijgezel" naar "in een relatie". Ze vroegen aan die profielen wanneer hun relatie exact gestart was, en analyseerden de Facebookposts van die gebruikers tot 100 dagen voor de relatie begon.

"Tijdens de 100 dagen voor de relatie begon, zien we een duidelijke toename van het aantal posts, in vergelijking met wanneer de personen later in een relatie zitten," legt Carlos Diuk uit, die voor het departement gegevensonderzoek van Facebook werkt. Zodra de relatie begint, neemt het aantal posts af. Volgens de gegevens zijn het vaker vrijgezellen die gemiddeld twee keer per dag posten. Wie één keer of minder post, zit vaker in een relatie, volgens de gegevens. Die advertenties voor datingsites op Facebook, terwijl je nergens aangeeft dat je vrijgezel bent? Die zijn bij dezen dan ook meteen verklaard.

Bron; HLN [Thnx-2-Luc]


 

Privacy komt steeds vaker hoog op de agenda te staan van bestuurders, blijkt uit de Nationale Privacy Benchmark (NPB). Enerzijds omdat de risico’s van cybercrime en financiële boetes toenemen, anderzijds omdat organisaties op privacy vlak voor willen lopen, vanuit eigen overtuiging of vanuit de wens om klanten te behouden. 

De afgelopen jaren zijn privacy en persoonlijke klantgegevens in de handen van bedrijven een belangrijk punt van discussie geweest. Gedreven door de megapotentie die schuilgaat in data – data wordt door velen gezien als het nieuwe goud – zijn organisaties in alle sectoren hun vermogen om data te verzamelen, op te slaan en te analyseren aan het vergroten. Door de toepassing van analytics en de inzet van algoritmen kunnen waardevolle inzichten aan de data worden onttrokken, die bedrijven kunnen helpen bij het verbeteren van hun dienstverlening om zo hun concurrentie te slim af te zijn.

Tegelijkertijd brengt deze onstilbare honger naar data de privacy van klanten in het geding. Vandaag de dag kan feitelijk alle data opgeslagen worden door apps, sites of camera’s. De lijn tussen commercieel gebruik en het misbruik van digitale rechten, of de risico’s op cyberdiefstal, is al meerdere malen dun gebleken.

Uit surveyonderzoek is gebleken dat maar liefst 91% van de respondenten van mening is dat in de komende jaren de bescherming van persoonsgegevens een van de belangrijkste prioriteiten is voor organisaties. Meer dan een kwart van managers noemt wetgeving als belangrijkste aanleiding om het onderwerp privacy hoger op de agenda te zetten. Hierbij verwijzen zij met name naar de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de daarbij horende Meldplicht Datalekken die worden gehandhaafd door de Autoriteit Persoonsgegevens (privacy toezichthouder). Organisaties zijn zich er van bewust dat het niet naleven van deze wet hoge boetes met zich mee kan brengen. 

Een andere interessante uitkomst uit de studie is dat niet technische maatregelen de belangrijkste pijler zijn van het beschermen van persoonsgegevens, maar juist organisatorische (77%) en menselijke risico’s (70%). Dit heeft enerzijds te maken met de toegenomen aandacht voor datalekken die het gevolg zijn geweest van onzorgvuldig menselijk handelen, en anderzijds met de toenemende eenvoud waarmee werknemers persoonlijke data kunnen gebruiken – en dus ook verliezen.

Het belangrijkste risico dat door respondenten genoemd wordt is het te veel en te lang bewaren van gegevens. “Dit is niet verrassend, omdat de neiging om te veel en te lang te bewaren hardnekkig is en in tegenstrijd is met andere ontwikkelingen, waarbij veel data wordt verzameld om deze ook later te kunnen correleren”, aldus Van Vonderen. Hij voegt daar aan toe dat hij voorziet dat deze uitdaging in de komende jaren alleen maar zal toenemen. “Bij digitalisering is vaak niet nagedacht over bewaartermijnen en over hoe gegevens (selectief) kunnen worden verwijderd.” 

Alles bij de bron; Consultancy


 

De leden van handelaarsvereniging RinkRondLeeuw (RLL) laten hun klanten voortaan sparen met hun identiteitskaart. Dat is volgens de organisatie uniek in Vlaams-Brabant.

Bij de handelaars konden de klanten al enkele jaren stempels sparen om dan nadien kans te maken op een mooie prijs. Maar vanaf volgend jaar kunnen ze ook sparen via de identiteitskaart. Wie zo spaart, hoeft geen extra klantenkaart meer op zak te hebben en mist geen stempels meer. Via een speciale app kan elke klant opvolgen hoeveel hij of zij al gespaard heeft en kan iedereen ook bepalen van welke winkels ze promoties en aanbiedingen willen toegestuurd krijgen.

Bron; HLN


 

Facebook vertelt ons wat ze allemaal over ons weten. Zo weet het netwerk waar we wonen, wat onze hobby's zijn of welke muzieksmaak we hebben. Maar ze laten helemaal niet het achterste van hun tong zien. Het bedrijf koopt extra, vaak gevoelige, informatie over ons die wij niet hebben prijsgegeven, zoals bijvoorbeeld ons inkomen of het aantal kredietkaarten in onze portefeuille.

Facebook beweert dat het informatie krijgt van verschillende bronnen, maar vertelt er niet bij dat het ook informatie koopt van zogenaamde 'data brokers', die informatie verzamelen over het offline leven van de gebruikers. Uit onderzoek van nieuwssite ProPublica blijkt dat het vooral om financiële informatie gaat. Zo weet Facebook dankzij databedrijven hoeveel je verdient en hoe groot je vermogen is.

Jeffrey Chester, directeur van het Centrum voor Digitale Democratie zegt hierover; "Facebook bundelt informatie van tientallen databedrijven om gebruikers te kunnen targetten voor commerciële doeleinden. Die gebruikers zouden ook toegang moeten hebben tot die informatie, maar dat is niet het geval."

Alles bij de bron; HLN


 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha