Het Rathenau Instituut onderzoekt de perceptie van burgers ten aanzien van het gebruik van sensoren en sensordata om leefbaarheid en veiligheid te bevorderen.

Het gebruik van sensoren, zoals beveiligingscamera’s, is de afgelopen jaren sterk gestegen. Nederlandse burgers en bedrijven hebben naar schatting 1,5 miljoen beveiligingscamera’s. Ook politie en gemeenten zetten sensoren in om de leefbaarheid en veiligheid op straat te vergroten. Sensordata bieden, voorziet de politie, veel kansen voor slimme opsporing en effectieve handhaving.

Het Programma Sensing van de Nationale Politie begeleidt de toepassing van verschillende sensoren in het politiewerk, zoals automatische kentekenherkenning (ANPR) en bodycams. Ook loopt er een proef met het combineren van data uit verschillende bronnen. Door data van bijvoorbeeld nummerborden slim te combineren met camerabeelden en berichten uit open bronnen, zouden internationaal opererende bandieten sneller herkend en gepakt kunnen worden. De politie onderzoekt wat het gebruik van sensoren betekent voor het politievak en de maatschappelijke legitimiteit van het politieoptreden. Het Rathenau Instituut is door de Portefeuillehouder Digitalisering en Cybercrime van de Nationale Politie gevraagd hiernaar een onderzoek uit te voeren.

Alles bij de bron; BeveilNieuws


De eerste “lokale gezondheidsenquête” vond de voorbije maanden al plaats in Melle bij Gent, als test. Daar zijn 1.021 inwoners ouder dan 15 jaar bevraagd met enquêtes, deels opgestuurd via de post en deels online afgenomen. 

De inwoners van Melle beantwoordden allerlei vragen over hun gezondheid en levensstijl, in een enquête van het gemeentebestuur. En vanaf 2019 krijgen alle gemeenten de kans om hun inwoners op de rooster te leggen. De kans bestaat dus dat ook u straks wordt gevraagd zo’n “lokale gezondheidsenquête” in te vullen.  

De vragenlijst peilt naar ­zowel fysieke als mentale gezondheid: alcoholgebruik bijvoorbeeld, en de mate waarin iemand beweegt en sport, maar ook zijn of haar levenslust. Het gaat om een selectie uit de vragenlijst van de vijfjaarlijkse nationale gezondheidsenquête. De resultaten daarvan laten zien hoe (on)gezond de gemiddelde Belg, Vlaming en Waal is, maar dus niet hoe het zit in Ieper of Antwerpen.

Het ultieme doel is om van élke Vlaamse gemeente een “gezondheidsrapport” te hebben. Dat moet een schat aan informatie opleveren, en ook gezondere Vlamingen.

Wat uw burgemeester wil weten:

  • Of u rookt en alcohol drinkt
  • Wat uw BMI is.
  • Of u met psychische problemen zit
  • Of u zorgt voor een ziek familielid.
  • Of u voldoende beweegt.
  • Of u wel uw tanden poetst enelk jaar naar de tandarts gaat.
  • Of u vaak pijn heeft. Hoeveel fruit en groenten u eet.
  • Hoe vaak u frisdrank drinkt.

Alles bij de bron; NieuwsBlad [Thnx-2-Luc]


 

Steeds vaker laten bedrijven hun digitale personeelsdata analyseren. Wat kun je dan meten? En hoe waarborg je ieders privacy daarbij?

...Volgens consultant PwC gebruikt inmiddels 40 procent van de personeelsafdelingen van internationale bedrijven kunstmatige intelligentie. Al ontbreken precieze gegevens over de omvang van de sector. Personeelsdata kunnen worden gebruikt om zaken als verzuim, productiviteit en betrokkenheid beter te begrijpen, te voorspellen en te beïnvloeden. Mede mogelijk gemaakt door alle nieuwe soorten data die beschikbaar zijn. 

Bedrijven als AnalitiQs en Crunchr zeggen vooral te werken op basis van data die al worden vastgelegd door werkgevers, zoals de informatie op je loonstrookje of de resultaten van tevredenheidsonderzoeken onder werknemers. „Ik ga niet op LinkedIn of in e-mails kijken”, zegt Jonker.

Dat er veel meer kán met personeelsgegevens blijkt wel uit het brede aanbod van bedrijfjes die allerlei soorten analyses doen. Voor het beheren van kantoorruimtes is er bijvoorbeeld Lone Rooftop, dat onder meer via het wifi-netwerk meet hoeveel mensen er in een gebouw aanwezig zijn en waar die zich bevinden. Het primaire doel daarvan is bedrijven te helpen hun vastgoed beter te beheren, zegt marketingdirecteur Youri Wildeman. „Zeker niet om de aanwezigheid van werknemers in de gaten te houden.” 

Hoe zit het met de privacy van werknemers? Onderzoeksplatform Investico onthulde onlangs dat tientallen grote Nederlandse bedrijven en ook de overheid gegevens over onder meer werkplezier, persoonlijkheid en ziekte verzamelen – vaak zonder dat werknemers hiervan weten. Dat zou leiden tot aantasting van de privacy van personeel.

Vast staat volgens zowel Toine Al als Dirk Jonker wel dat er technisch méér mogelijk is dan wettelijk mag of ethisch is. Dat Jonker niet op de sociale media van werknemers kijkt, doet hij naar eigen zeggen om het vakgebied te beschermen. „Zoiets als e-mails analyseren, daarvan zou ik zeggen: technisch gezien zou het kunnen werken. Maar is het ethisch?”

Alles bij de bron; NRC


 

In 2016 was DeepMind er nog glashelder over: „Nooit zal patiëntendata gelinkt worden met Google-accounts, -producten of diensten”, schreef medeoprichter Mustafa Suleyman destijds. Die toezegging was nodig om privacyzorgen te sussen nadat Google de veelbelovende start-up in kunstmatige intelligentie had overgenomen. Het van oorsprong Britse DeepMind richt zich onder meer op het analyseren van zorgdata, bijvoorbeeld voor het stellen van diagnoses.

Maar afgelopen dinsdag maakte DeepMind in een persbericht bekend dat het nu toch nauwer gaat samenwerken met het moederbedrijf. Sterker: het team achter Streams, een app van DeepMind voor artsen en verplegend personeel, wordt officieel zelfs een afdeling van Google. 

Die mededeling zorgt in het Verenigd Koninkrijk voor opschudding. DeepMind heeft in dat land namelijk een grootschalige samenwerking met het Britse nationale zorgsysteem NHS, waar zeer gevoelige informatie van patiënten wordt verwerkt. En Google is juist groot geworden door het verzamelen (en combineren) van zoveel mogelijk data. Privacyorganisaties en overheden zijn bezorgd over welke data zullen worden uitgewisseld, en wie dat kan controleren.

Alles bij de bron; NRC


 

De Wet Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden (WGS) verdient geen plek in de Nederlandse rechtsorde. 

Met de WGS wordt de weg vrijgemaakt voor het grootschalig profileren van onverdachte burgers op basis van nagenoeg alle informatie die ligt opgeslagen bij publieke en private partijen. De doelen waarvoor dit kan gebeuren, maar ook de wijze waarop ze worden geanalyseerd en de gegevens die ervoor in aanmerking komen, worden niet afgebakend in de tekst van het wetsvoorstel.

Deze zaken wil het kabinet regelen in afzonderlijke Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB), die als lagere wetgeving uitwerking moeten geven aan de bevoegdheden die de WGS creëert. Weliswaar geven de Autoriteit Persoonsgegevens en de Raad van State voorafgaand advies over elke AMvB, in het verleden is gebleken dat het kabinet fundamentele mensenrechtelijke bezwaren van deze twee adviesorganen negeert – zoals in een andere grote koppelwet genaamd SyRI het geval is geweest.

Het Platform Burgerrechten heeft grote bezwaren tegen de groteske insteek van de wet en is van mening dat alle persoonsgegevens van Nederlandse burgers bij voorbaat vogelvrij worden verklaard.  De WGS heeft qua doelen en gegevens die mogen worden verwerkt een vele malen grotere schaal dan SyRI en valt qua reikwijdte eigenlijk alleen te vergelijken met de Sleepwet.

Naast het creëren van een enorme juridische ruimte om persoonsgegevens van burgers tegen hen te gebruiken, schept de WGS eveneens de mogelijkheid om schaduwadministraties aan te leggen van risicoburgers die door de Big Data analyes worden aangemerkt. Ten slotte kan de WGS niet alleen worden gebruikt om bestuursrechtelijke en strafrechtelijke overtreders op te sporen, maar ook voorspellingen te doen over toekomstige overtreders.

Voorzitter Tijmen Wisman en secretaris Ronald Huissen schrijven onder meer: “Een democratie onderscheidt zich door geïnstitutionaliseerd wantrouwen jegens de overheid. De WGS daarentegen is een volgend bouwblok van een iOverheid die zich kenmerkt door geautomatiseerd wantrouwen jegens de burger. De WGS creëert de bevoegdheid om van onverdachte burgers uitgebreide dossiers van privéinformatie aan te maken, hetgeen meer kenmerkend is voor een totalitair bewind dan een democratische rechtstaat.”

Alles bij de bron; PlatformBurgerrechten


 

De consumentenbond waarschuwt voor drie voedingsapps die zij onderzochten op het gebied van privacy. Sommige bedrijven achter de apps kunnen de informatie doorspelen aan derden. Hiermee kunnen dan onder andere gerichte advertenties getoond worden. 

Op het lijstje staat de app MyFitnessPal die persoonlijke informatie deelt met andere partijen voor advertenties. Dat gebeurt zonder dat hiervoor toestemming is gevraagd van de gebruiker. Virtuagym stelt dat het gegevens ook mag gebruiken voor marketing en verkoop doeleinden en de app Fatsecret stelt gegevens te delen die niet tot op de persoon herleidbaar zijn. De hoeveelheid persoonlijke gegevens die in de app worden achtergelaten kunnen echter wel tot op de persoon herleidbaar zijn.

Als goed voorbeeld wordt de app Mijn Eetmeter van het voedingscentrum genoemd, hiervan staat vast dat de gegevens niet voor reclamedoeleinden gebruikt worden.

Alles bij de bron; Droidapp


 

Volgens Jan Walraven, journalist en schrijver van het boek De diefstal van de eeuw, is onze privacy ver te zoeken. Een systeem dat ons constant volgt, in een vakje stopt en deze informatie verhandelt en het is dichterbij dan je denkt. De datadictatuur bestaat zelfs al: zo schreef de westerse pers vol ongeloof over het sociaal kredietsysteem dat de Chinese overheid op haar burgers aan het testen was.

In het Westen wordt deze fictieve wereld ook langzaam realiteit. Google en Facebook turen met verrekijkers door onze ramen en wij zetten de gordijnen wagenwijd open. Dagelijks verzamelen talloze bedrijven online informatie over ons om die vervolgens te verkopen. Er is een enorme datahandel gaande, en wel met onze privégegevens.

Met het internet of things zijn het niet alleen websites die je traceren, maar alle slimme apparaten om je heen. Innovatieve huizen en smart cities komen zo steeds dichterbij, terwijl onze privacy langzaam in een zwart gat verdwijnt. In deze wereld van big data kunnen we niet zonder algoritmen. 

Alles bij de bron; NieuwScientist


Privacy International heeft zeven klachten ingediend tegen verzamelaars van persoonsgegevens bij de privacytoezichthouders in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Ze zouden zich schuldig maken aan grootschalige en systematische inbreuken op de Europese privacyregels.

De klachten zijn ingediend tegen de volgende bedrijven: Acxiom, Criteo, Equifax, Experian, Oracle, Quantcast en Tapad. Ze zeggen je misschien weinig, want ze opereren op de achtergrond, maar ze weten wel ontzettend veel over jou. Buiten ieders zicht verzamelen ze ontzettend veel gegevens van mensen om ze te kunnen beoordelen, profileren en categoriseren.

Het zijn bedrijven die belangrijke invloed op ons leven kunnen hebben zonder dat wij als consument of burger grip hebben op wat zij doen.

Privacy International heeft voor mensen in het Verenigd Koninkrijk voorbeeldverzoeken opgesteld om hun gegevens te laten verwijderen bij deze bedrijven.

Ben je benieuwd of deze bedrijven ook gegevens over jou hebben en wil je die laten verwijderen? Maak dan gebruik van de rechten die je hebt! Om dit te doen kan je eenvoudig een verzoek opstellen met onze nieuwe tool My Data Done Right. We hebben de relevante contactgegevens van deze bedrijven (met uitzondering van Equifax, want die is niet actief in Nederland) aan de database toegevoegd. In een paar stappen heb je een verzoek opgesteld en kan je die per mail of post (bij Oracle via een online formulier) versturen.

Alles bij de bron; Bits-of-Freedom


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha