Het kabinet investeert de komende jaren 13 miljoen euro per jaar om adresfraude beter te kunnen opsporen. De extra investering, onder andere in een nieuw op te richten samenwerkingsverband van overheden en instanties, zal naar verwachting  jaarlijks 15.000 gevallen van adresfraude op sporen wat 42 miljoen per jaar moet gaan opleveren, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken vandaag. 

Volgens het ministerie is nieuwe risicogerichte aanpak een succes, iets wat het afgelopen jaar al in Nederland geïmplenteerd is. Het kabinet heeft 1,5 miljoen euro extra geïnvesteerd voor 4.600 extra adresonderzoeken en huisbezoeken door 91 gemeenten. Het ministerie deelde voorafgaand aan die huisbezoeken risicoprofielen met de gemeente.

Van adresfraude is sprake als mensen zich niet of verkeerd inschrijven bij de gemeente om zo mogelijk financiële voordelen te krijgen, zoals huurtoeslag, bijstand of studiefinanciering.

Bron; NRC

Persoonlijke noot; Wat zij de ombudsman ook alweer nog geen maand geleden waar Marc Chavannes naar verwees in zijn column van 6 december ???

Update; Kafka all-over als je bij één van deze verkeerd bent ingevoerd.....

Hiervoor wordt een samenwerkingsverband opgericht. Deze zal naast BZK bestaan uit vertegenwoordigers van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Financiën, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Veiligheid en Justitie, de Belastingdienst, het Regionale Platforms Fraudebestrijding en hun Kenniscentrum Handhaving, de Sociale Verzekeringsbank, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), het Centraal Justitieel Incassobureau, het Openbaar Ministerie, de Nationale Politie, gerechtsdeurwaarders, het Inlichtingenbureau en de gemeenten.

Bron van deze update; Security

 


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha