De organisaties de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV), de Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de apothekersorganisatie KNMP en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA) hebben een vertrouwelijk voorstel gepresenteerd om toch een digitaal patiëntendossier te kunnen invoeren dat de privacy van de patiënt volledig garandeert. 

Het plan zou 10 miljoen per jaar kosten. Zorgverzekeraars zouden bereid zijn de kosten te dragen. Ze zouden die doorberekenen via een verhoging van de tarieven die artsen en apothekers voor hun werk krijgen.

Alles bij de bron; destentor 

De website die privacyorganisatie Bits of Freedom (BOF) zaterdag online zette heeft in een week 35 duizend bezoekers getrokken. De site biedt hulp aan mensen die willen weten wat voor informatie bedrijven over hen heeft opgeslagen. De zogenoemde Privacy Inzage Machine heeft inmiddels bijna tienduizend brieven gegenereerd.

Meer bij de bron; Nieuws 

Nictiz maakt zich zorgen over de kosten van het vragen van toestemming aan patiënten voor verwerking van hun gegevens bij een eventuele landelijke doorstart van een elektronisch patiëntendossier (epd) zonder overheidssteun. Deze kostenpost maakt een private doorstart van een landelijk epd volgens Nictiz zodanig duur, dat het de vraag is of zorgverleners dit kunnen bekostigen.

Het feit dat de patiënt uitdrukkelijk toestemming dient te geven voor het op deze manier uitwisselen van medische gegevens, heeft aanzienlijke consequenties voor de gezondheidszorg', meldt Nictiz. 'Binnen de sector is dit tot nu toe niet in alle situaties gebruikelijk. In veel gevallen wordt volstaan met informeren en het geven van de mogelijkheid om bezwaar te maken. De registratie van uitdrukkelijke toestemming van iedere patiënt levert een extra administratieve handeling op voor zorgverleners.'

Alles bij de bron; computable 

 

Patiënten moeten uitdrukkelijk toestemming verlenen voor verwerking van hun gegevens bij een eventuele landelijke doorstart van het elektronisch patiëntendossier (epd). Dat meldt het College bescherming persoonsgegevens (CBP), na vragen door het Nationaal ICT-instituut in de zorg (Nictiz). 

Nictiz heeft inmiddels een scenario klaarliggen, onder de naam 'Doorstartmodel landelijke infrastructuur'. Dat beschrijft een scenario voor de 'gedeeltelijke voortzetting van de gegevensverwerking met tussenkomst van het LSP'. Nictiz wilde van het CBP weten of een nog op te richten Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorginformatieuitwisseling (VZZ) patiëntgegevens mag verwerken zonder toestemming van de patiënt.

Lees meer bij de bron; computable en hier de 'zienswijze' vh CBP

Bits of Freedom heeft een website gelanceerd die consumenten helpt bij het opvragen van persoonlijke gegevens die bedrijven en organisaties hebben opgeslagen. Via de Privacy Inzage Machine kunnen mensen onder andere banken, supermarkten, telecombedrijven en de Belastingdienst benaderen.

''Je gegevens staan op duizenden databanken. Weet jij wie wat van je weet? Maak hier je brief en vraag het ze!'', valt op de website te lezen. Volgens de wet moet iedereen die dat wil zijn gegevens kunnen inzien bij grote bedrijven en instellingen.

Maar uit onderzoek van de Radboud Universiteit in Nijmegen blijkt dat ongeveer 70 procent van de bedrijven en instellingen niet reageert op dit soort verzoeken. 

Lees alles bij de bron; nu & BOF 

Sinds 2002 functioneert Suwinet als het netwerk voor de keten Werk en Inkomen. Via Suwinet delen professionals in de Suwiketen gegevens over klanten met elkaar. De belangrijkste zoeksleutel in Suwinet-Inkijk is het burger servicenummer van de klant. Via dit nummer kunnen er gegevens worden opgevraagd over deze klant.

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), de Gemeentelijke Sociale Diensten (GSD), de Sociale Verzekeringsbank (SVB), de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA), de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), het Kadaster, het Vertificatie- en Informatiesysteem (VIS), de Kamer van Koophandel (KvK) en de Informatie Beheer groep (IB-G) zijn leverancier van gegevens.

In mei 2011 is via Suwinet van 604.750 Nederlanders één of meer keer het Digitaal Klantdossier opgevraagd. De data leverende partijen kregen hiervoor in totaal 11.919.020 keer een informatieverzoek. Dit is een stijging van 29,7 % ten opzicht van mei 2010. 76,22% van de gevraagde informatie ging naar Suwinet-Inkijk, waar 24.970 medewerkers van GSD’s, UWV, Werkbedrijf, SVB, SIOD, IND, Bibob, deurwaarders, CVZ, Arbeidsinspectie, RMC en Interventieteams de informatie raadpleegden.

In een rapport uit 2004 omtrent de beveiliging op gemeentelijk niveau is het oordeel;

"Naar aanleiding van dit onderzoek is de inspectie van oordeel dat er bij gemeenten beheersmatige risico’s zijn voor de beveiliging van de met Suwinet uitgewisselde persoonsgegevens. Verder is het onzeker of gemeenten voldoende sturen op toereikende beveiliging en verantwoording."
 

Meer kom je te weten via oa deze bronnen;

Site Min. BZKR "Suwinet inkijk"

internetwerkt.nl 

bkwi.nl (downloadpagina mbt privacy & beveiligingsissues) 

Thnx-2-Dick voor de attentiemails

Update; SUWI jaarverslag vd SVB 

Het College Bescherming Persoonsgegevens gaat onderzoek doen naar de wetnaleving van aanbieders van regionale elektronische patiëntendossiers. Voor die databases ontbreekt nu een wettelijk kader.

Het CBP heeft in het verleden wel eerder onderzoek gedaan naar dergelijke regionale databases om te bezien of zij voldoen aan de privacywetgeving. Doordat de minister haar handen van het EPD aftrok ontstond er een wettelijk vacuüm. "Er ontbreekt nu een wettelijke basis voor de opslag van persoonsgegevens in een medische database", zegt een woordvoerder van het CBP nu. "Daarom gaan we nog dit jaar onderzoek doen naar de regionale databases."

Lees alles bij de bron; webwereld 

Het Nationaal ICT Instituut in de Zorg (Nictiz) heeft het contract met CSC voor het beheer van het landelijk schakelpunt (LSP) bij de informatie-uitwisseling in de zorg verlengd tot eind 2011. Een woordvoerder van Nictiz stelt dat 'daarin is geborgd dat er, voortvloeiend uit de ontwikkelingen in de Eerste Kamer, geen doorontwikkeling plaatsvindt en dat de dienstverlening op verzoek kan worden beëindigd'.

CSC bouwde samen met databaseleverancier Intersystems het huidige landelijk schakelpunt (LSP). Via dit knooppunt wisselen gezondheidszorg-instellingen onderling gegevens over patiënten uit. De automatiseerder beheert ook het LSP. Er loopt nu een onderzoek naar de mogelijkheid om het EPD op een private basis door te ontwikkelen en het Nictiz zal daarop eind augustus rapporteren.

Privacy First vindt dat de ontwikkeling van zo'n privaat elektronische patiënten dossier moet stoppen. Privacy First is voorstander van regionale epd's met regionale uitwisselingsknooppunten. Dat zou het risico op privacyinbreuken sterk verminderen in tegenstelling tot een landelijke opzet.

Lees alles bij de bron; computable 

 

 

Subcategorieën

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha