Kinderen jonger dan twaalf jaar zijn niet strafrechtelijk vervolgbaar, wat registratie onwettig maakt, aldus het CBP.

Als een kind in aanraking komt met de politie, worden de gegevens vastgelegd door zogeheten 'veiligheidshuizen'. Dat is een samenwerkingsverband tussen politie, OM en de Raad voor de Kinderbescherming. Deze drie partijen bespreken gezamenlijk de gedragingen en incidenten waarbij een jongere is betrokken, maar onduidelijk is welk gedrag of incident tot zo'n bespreking leidt. Daardoor dreigt willekeur, aldus een woordvoerster van het CBP.

Als een jongere eenmaal in het systeem zit, kan dat langdurig negatieve gevolgen hebben voor hem of haar, stelt de woordvoerster.

Lees alles bij de bron; trouw

Minister doet Eerste Kamer concessie tijdens EPD-debat maar dat overtuigde de Senaat die volgende week dinsdag over het voorstel stemt, niet.

PvdA, SP, GroenLinks, SGP, ChristenUnie, CDA en ook VVD bleven er dinsdag bij dat het systeem beter eerst zorgvuldig in de kleinere regio’s kan worden opgebouwd. Ook D66 is kritisch. 

VVD; "De onrijpheid van het geheel, de beveiliging is niet in topconditie, het landelijk schakelpunt is geen goed idee. Wij willen een wezenlijk ander wetsvoorstel dat echt niet betekent dat we terugkeren tot de ijstijd."

PvdA; Voor Ing Yoe Tan (PvdA) zijn de handreikingen een druppel op een gloeiende plaat. "Het heil van het EPD en de risico’s voor de privacy en problemen met de beveiliging wegen niet tegen elkaar op". Ze benadrukte dat er ook geen geld meer in het project moet worden gestoken. De afgelopen tien jaar ging jaarlijks 30 miljoen euro naar het EPD.

Lees alles bij de bron; automatiseringsgids waar ook een vernietigend oordeel te lezen is vanuit de ICT-specialisten over dit dossier;

...veel ICT-professionals in de zorg menen dat het landelijk EPD te veel topdown is ontwikkeld en niet aansluit bij de praktijk van de zorg. Maar liefst tweederde onderschrijft die stelling; bijna de helft van deze critici is het zelfs hartgrondig eens met de stelling.

Zorgen over beveiliging leven er ook. 48 procent van de ondervraagden vindt beveiligingsrisico’s en de kans op uitlekken van patiëntgegevens het belangrijkste probleem. Verder worden onder meer het risico op incomplete dossiers en rigiditeit van het systeem als probleem ervaren. 

 

De Eerste Kamer heeft grote twijfels, maar voorstanders van het elektronisch patiëntendossier (EPD) benadrukken maandag de voordelen ervan. 

Eurocommissaris Neelie Kroes (Digitale agenda) toont zich voorstander. Ze ziet het als een grote stap voorwaarts, en rept van een pragmatische, veilige en patiëntgerichte aanpak. Kroes stelt: ''Betere zorg is grotendeels gebaseerd op betere informatie, digitale informatie. 

De KNMP (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie) houdt de senatoren voor dat de gewenste bescheiden start van het EPD, met alleen gegevens over medicijnen,  ''schijnveiligheid''  zal bieden en wijst dit dus af.

Lees alles bij de bronnen; nu, nrc1 (pro's en cons L-EPD) & nrc2 (EC Kroes over het L-EPD)

Minister Schippers (volksgezondheid) een laatste poging het landelijk Elektronisch Patiëntendossier (L-EPD) te redden. Na afloop van de ministerraad suggereerde de minister vrijdag dat zij de Senaat wil verleiden met concessies. En morgen rolt zij dat afgeslankte Paard van Troje de Eerste Kamer binnen. 

Nu de Eerste Kamer twee weken geleden in meerderheid te kennen gaf weinig heil te zien in het dwingende landelijke systeem en de wet dreigt te blokkeren, probeert de minister het plan te redden door te zeggen dat je naar elkaar moet luisteren en voor te stellen nog kleiner te beginnen.

Maar wel te beginnen. Daar zit de truc. Als het L-EPD eenmaal is begonnen, kan er stiekem af en toe een functie worden toegevoegd. Er zijn altijd handigheidsargumenten, we hebben het nu eenmaal, laten we ook behandelingen er in zetten, en waarom geen observaties van behandelende artsen? Kortom alles. Een paar redenen waarom dat geen goed idee is.

Lees alles bij de bron; nrcblog (thnx-2-Niek)

De brief vd minister die de senaat bespreekt

De Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) bracht vorige week het rapport iOverheid uit...

...Maar 1 ding ontbreekt in het rapport. Een inventarisatie van alle systemen en databases. Dat is ook vrijwel een onmogelijke opgave natuurlijk, zeker als de diverse instaties zelf niet eens weten wat ze in huis hebben.

Maar een subset van die systemen en databases zou ik graag toch wat nader willen uitzoeken. Dat betreft de systemen waarin gegevens gebruikt worden die direct gekoppeld zijn aan personen. Dat zijn namelijk de privacy-gevoelige databases. Een getal dat hierbij soms, zonder duidelijke onderbouwing, genoemd wordt is 200 tot 300 stuks.

In hoeverre zijn die systemen aan elkaar gekoppeld? Daarvoor gebruiken we graag jullie kennis en inzet. Geef in de reacties ieder systeem/database dat u maar kunt vinden.

Reageer bij de bron: sargasso

Het elektronisch patiëntendossier (EPD) ging dinsdag op sterk water. Dat was precies in lijn met het WRR-advies dat minister Donner namens het kabinet aannam: een beetje dimmen met de ict-ambities. 

De argwaan is principieel: privacy is een vanzelfsprekend recht. De Eerste Kamer houdt een soort van inhaalrace om goed te maken wat er, mede als gevolg van vele door beide Kamers aangenomen voorstellen, de laatste jaren verloren ging. Dat is ook de teneur van het belangrijke advies iOverheid
 van de WRR. 

In het rapport hijst de WRR de stormbal voor ict bij de overheid. Het dreigt daarmee faliekant mis te lopen als er niet veel meer aandacht komt voor privacy, transparantie en afrekening. Het gaat volgens de WRR niet om louter automatiseren (eOverheid) zoals politiek en bestuur ten onrechte impliciet aannemen, maar om iOverheid: een zeer complex geheel van steeds meer gekoppelde systemen met datastromen die allengs onbeheersbaar werden.

Lees alles bij de bron; netkwesties

Het EPD is niet te beveiligen, dat zegt Guido van 't Noordende, onderzoeker aan de UvA  in een expertdiscussie met Bart Jacobs, hoogleraar computerbeveiliging in Nijmegen, die stelt dat het EPD wel veilig is te maken.

Naast de reële en serieuze beveiligingsproblemen die bestaan in het huidige systeem, en die niet zomaar oplosbaar zijn, maar waarmee de kans op misbruik onder meer toeneemt met de schaal van het systeem. Nog afgezien van de problemen die een hack van het centrale schakelpunt zou kunnen veroorzaken.

Lees alles bij de bron; security

De Eerste Kamer heeft op dinsdag 15 maart het debat over de invoering van een landelijk elektronisch patiëntendossier (EPD) opgeschort. Minister Schippers van VWS vroeg bedenktijd. Een grote meerderheid in de Kamer plaatst vraagtekens bij de bescherming van de privacy van patiënten binnen een landelijk EPD. Het Rathenau Instituut ondersteunde de besluitvorming.

Meer informatie:

de startnotitie met aandachtspunten voor de discussie

Rapport: Het EPD: opvattingen van burgers. Verslag van een focusgroeponderzoek

Project: Databases in beeld

Lees alles bij de bron; Rathenau

Subcategorieƫn

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha