45PNBANNER22
Gefaciliteerd door Burgerrechtenvereniging Vrijbit

Databases

Groots Facebooklek: Cambridge Analytica maakte gegevens van 50 miljoen mensen buit

Cambridge Analytica heeft de gegevens van 50 miljoen Facebookgebruikers verzameld zonder hun toestemming. Dat schrijven The New York Times en The Observer. De gegevens zijn daarna gebruikt om hun stemgedrag te beïnvloeden.

Het massaal verzamelen van data zou zijn begonnen in 2014. Een deel van de verzamelde profielen zijn verkregen onder het mom van academisch onderzoek. Honderdduizenden Facebookgebruikers werden betaald om een persoonlijkheidstest te doen via een app. De test vergaarde ook alle gegevens van de Facebookvrienden van de deelnemende Facebookgebruikers. Dit leidde uiteindelijk tot een enorme database met zo'n 50 miljoen gebruikers. Een kwart van de kiesgerechtigden van de Verenigde Staten.

Op basis van die database is software ontwikkeld om Facebookprofielen te rangschikken volgens politieke voorkeuren en op basis daarvan gepersonaliseerde politieke advertenties te ontwikkelen. Facebook heeft nu het bedrijf verwijderd van het sociale platform. Het blokkeerde ook de toegang van het moederbedrijf, Strategic Communication Laboratories.

Alles bij de bron;  VRT


 

Hoe de digitale halsband van Magister de privacy van schoolkinderen nekt -art.intro-

Dankzij elektronische leerlingvolgsystemen als Magister kunnen ouders precies zien wat hun kinderen doen op school. Maar ze zijn niet de enigen: leraren, commerciële bedrijven, en zelfs de Amerikaanse geheime dienst kunnen meegluren. Van wie is die data eigenlijk?

Jezelf tegelijkertijd met je beste vriend ziek melden en samen de bus pakken naar Amsterdam. Een slecht cijfer nog even voor jezelf houden, in de hoop dat je gemiddelde na het volgende proefwerk hoog genoeg is om mee thuis te komen. De klas uitgestuurd worden. 

Het zijn vergrijpen die iedereen die ooit op een middelbare school heeft gezeten wel herkent. Maar er is één groot verschil: geen enkele puber hoeft tegenwoordig meer met samengeknepen billen thuis te komen en zich af te vragen of zijn of haar ouders op de hoogte zijn van het kattenkwaad.

Alles bij de bron; FTM [inlog noodzakelijk]


 

China rangschikt alle inwoners: wie slecht scoort, mag trein of vliegtuig niet meer op en dat is nog maar het begin

Met het sociaalkredietsysteem stopt de Chinese overheid alle burgers in een gigantische database. Daar worden ze gerangschikt volgens criteria als crimineel gedrag of financieel gesjoemel, maar ook op basis van wat ze zeggen, kopen of doen. De Nationale Commissie voor Ontwikkeling en Hervorming zet enkele voorbeelden van dergelijk gedrag online.

Het systeem is echter niet transparant,mensen krijgen net zo goed slechte punten voor kleine inbreuken, zoals het plaatsen van fietsen op het trottoir, of het aanbieden van verontschuldigingen die als “niet oprecht” worden bestempeld. Het zou vaak niet eens duidelijk zijn waarom iemand überhaupt op een zwarte lijst terechtkomt, laat staan wat eraan te doen valt.

Hoewel op de website van de Nationale Commissie voor Ontwikkeling en Hervorming staat dat de nieuwe regeling pas ingaat op 1 mei, zijn er aanwijzingen dat het gebruik van sociaalkredietscores op binnenlands transport al jaren geleden begon. Begin 2017 liet het Volkshooggerechtshof van China weten dat 6,15 miljoen Chinese burgers werden geweerd van vliegtuigen omwille van sociaal wangedrag.

Met artificiële intelligentie, gezichtsherkenning en big data wil China al wat tegen de Communistische Partij ingaat de kop indrukken. China telt nu al zo’n 170 miljoen beveiligingscamera’s, maar de overheid wil dat aantal meer dan verdrievoudigen tegen 2020. Dat zou dan ongeveer neerkomen op bijna één camera per twee burgers. In 2016 werd ook gestart met een database van stemmen, handig voor het afluisteren van telefoongesprekken. Enkele weken geleden raakte bekend dat in Xinjiang burgers preventief werden opgepakt omdat het systeem hen aanduidde als staatsgevaarlijk of niet aangepast aan de maatschappij.

Vorige week testte de Chinese politie nog een slimme AI-bril uit waarmee agenten gezichten en nummerplaten screenden die in realtime door een database van verdachte figuren gehaald werd. Op termijn wil China technologisch in staat zijn om elke burger binnen de drie seconden te identificeren.

De Nederlandse documentairemaker Ruben Terlou zag in de miljoenenstad Shenzhen onlangs ook een toepassing met gezichtsherkenningssoftware in het verkeer. Hij noemde het “een Orwelliaanse maatschappij” en verwees naar George Orwells boek 1984, waarin de auteur een totalitaire maatschappij beschrijft onder het goedkeurende oog van een big brother. Het volledige sociaalkredietsysteem zou operationeel moeten zijn tegen 2020.

Alles bij de bron; HLN


 

Toch nog wel onduidelijkheid over aftapwet onder Nederlanders

Ruim tweederde van de Nederlanders stelt inhoudelijk (redelijk) goed op de hoogte te zijn van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv), die in de volksmond ook wel de aftapwet wordt genoemd. Dit blijkt uit een peiling van I&O Research. Op 21 maart wordt een raadgevend referendum georganiseerd over de Wiv, waarin Nederlanders zich mogen uitspreken over de nieuwe wet.

Veel Nederlanders blijken echter niet volledig op de hoogte te zijn van de inhoud van de Wiv. Opvallend is dat deze onderdelen van de wet  slechts in beperkte mate bekend is:

  •  dat diensten niet-geverifieerde data mogen delen met buitenlandse inlichtingendiensten;
  •  dat een DNA-database kan worden opgezet;
  •  dat hacken via een derde is toegestaan. 

Alles bij de bron; DutchITChannel


 

Long Read; Een nog grotere hooiberg bouwen op de speld

Op 21 maart stemmen we over de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv), maar in de aanloop naar dat referendum lijken we de verkeerde discussie te voeren. Het debat gaat vooral over het ‘sleepnet’ dat het opscheppen van gegevens via internetkabels mogelijk maakt; over de vraag of de AIVD straks onze mailtjes leest en of het toezicht daarop wel op orde is. Door hierop in te zoomen, wordt een belangrijkere vraag niet gesteld; namelijk of deze vorm van massale gegevensverzameling wel werkt.

Het korte antwoord daarop is volgens veel experts namelijk: nee. Het werkt contraproductief om steeds meer hooi te gooien boven op die ene speld die je zoekt. 

‘Data mining is simply the wrong tool for the job’, schreef Bruce Schneier in 2015. Datastapelen werkt volgens hem wel als je creditcard- of belastingfraude op wil sporen, maar niet als je tussen miljoenen mensen die ene terrorist probeert te vinden. De miljarden die aan massasurveillance worden uitgegeven noemt hij verspild geld: het levert niet de veiligheid op die wordt beloofd.

Alles bij de bron; deGroene


 

Long-Read; De geheime diensten staan klaar om met algoritmen naar terroristen te speuren

Op internet is alles te koop. Dus ook een datapakket met daarin namen, e-mailadressen en wachtwoorden van meer dan honderd miljoen mensen. Beschikbaar gekomen na een hack of omdat een bedrijf de data lekte. De koper? De geheime diensten. 

Dat weten we door een openbaar rapport van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD). Die bepaalde dat dergelijke aankopen weliswaar privacy schendend zijn en informatie bevatten van mensen die helemaal niet in het vizier van de diensten zijn, maar dat ze van belang kunnen zijn voor een onderzoek. Dus zolang de veiligheidsdiensten er niet te gretig mee omgaan, mogen ze de bulksets kopen.

In de aanloop naar het raadgevend referendum op 21 maart over de nieuwe Wiv, gaat het vooral over dat zogenoemde 'sleepnet'. Maar er staat nog iets voor het eerst in de wet: de geautomatiseerde data-analyse. De AIVD en MIVD mogen hun algoritmen op de berg met verzamelde data loslaten, op zoek naar die ene persoon die aan een bepaald profiel voldoet. Of die volgens de computer patronen laat zien die kunnen duiden op extremistisch gedrag.

Maar hoe betrouwbaar zijn die analyses? Experts waarschuwen dat algoritmen het lang niet altijd bij het juiste eind hebben, en vrezen dat het toezicht daarop bij de inzet door de geheime diensten beperkt is, blijkt uit een rondgang van het Platform voor onderzoeksjournalistiek Investico voor Trouw en De Groene Amsterdammer.

Dat algoritmen niet perfect zijn, komt naar voren in vrijwel alle studies naar het fenomeen. Sterker nog, er zit standaard een aantal valkuilen in big data-analyses ingebakken, die door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in 2016 in het rapport 'Big data in een vrije en veilige samenleving' worden verwoord.

Lees de volledige long-read bij de bron; Trouw


 

Computersystemen bepalen steeds vaker wat we zien, mogen & doen maar hoe leer je een computer wat ethiek is?

Nooit kwamen zoveel mensen uit zoveel wetenschapsgebieden samen om zich te buigen over eerlijke algoritmes, als twee weken geleden tijdens het Conference for Fairness, Accountability, and Transparency, dat in New York werd gehouden. Dat heeft alles te maken met de ernst van het probleem: we worden omringd door kunstmatige intelligentie, maar die systemen blijken vaak vooroordelen te hebben.

Algoritmes worden inmiddels overal ingezet. Banken berekenen of iemand een lening mag krijgen. Grote bedrijven laten een computersysteem de topkandidaten filteren uit een stapel sollicitaties. Op sociale media bepalen algoritmes welke producten je te zien krijgt, tegen welke prijs, en welk nieuws bovenaan je tijdlijn verschijnt. En in Nederland adviseert de computer sinds vorig jaar waar en wanneer de politie moet patrouilleren.

Dit werkt via machine learning: de computer leert uit eigen ervaring. Je geeft hem toegang tot data en hij ontwikkelt een kunstmatige intelligentie waarmee hij de benodigde voorspellingen kan doen. Dit klinkt betrouwbaar. De computer baseert zich immers op harde gegevens en is vrij van vooroordelen. Het gaat echter snel fout wanneer de data waarop het systeem zich baseert, zogenoemde biases bevatten, ofwel: gekleurd zijn. Dat kan komen door een slechte selectie van data, maar ook doordat vooroordelen die in de maatschappij leven, worden weerspiegeld in de gegevens waarmee de computer wordt gevoed. Dit zijn de algoritmes die wetenschappers nu proberen te corrigeren.

Maar zouden echt eerlijke algoritmes de wereld ook rechtvaardiger kunnen maken, door juist te corrigeren voor menselijke vooroordelen? Francien Dechesne in Leiden is hier sceptisch over. "Wel kunnen wiskundige modellen ons helpen zoeken naar oorzaken van onrechtvaardigheid."

Suresh Venkatasubramanian, professor aan de University of Utah. Venkatasubramanian is computerwetenschapper en wiskundige, en houdt zich al jaren bezig met het opsporen en corrigeren van discriminerende algoritmes. Hij deelt deze visie. "Algoritmes kunnen een lens zijn waardoor we naar de wereld kijken. Maar als we gaan voorspellen, moeten we ons samen afvragen wat we willen: het verleden reproduceren of verandering teweegbrengen."

Alles bij de bron; Trouw [Long-Read]


 

Utrecht als 'slimme stad': zorgen over dataverzameling en privacy

Utrecht is een zogeheten slimme stad: door technologische innovaties wordt het stadsleven veiliger en efficiënter. Maar er zit ook een keerzijde aan. Volgens de Engelse krant The Guardian is Utrecht 'een wirwar van pilots en projecten geworden, zonder een centraal overzicht van het aantal camera's en sensoren' en is de gemeente het overzicht kwijt. 

Een inbraakvoorspeller, een scanauto voor parkeerboetes, een meldkamer voor sociale media en slimme straatverlichting. Het is slechts een greep uit de tientallen projecten die in de afgelopen jaren zijn geïntroduceerd in de stad, met zo'n 80 miljoen subsidiegeld. Door middel van camera's en sensoren wordt data verzameld, geanalyseerd en toegepast. De 'smart city' houdt ook het aantal jongeren in de straat bij, schrijft The Guardian. Hun leeftijdsgroep wordt gecheckt, en ook of ze elkaar kennen, hoe de sfeer is en of ze al dan niet voor overlast zorgen. 

Met dat soort ontwikkelingen wordt het risico op privacyschending groter. Net als veel andere steden zegt de gemeente dat het handelt in overeenstemming met privacywetten, omdat de verzamelde data anoniem blijft of wordt gepseudonimiseerd (geen naam of adres, maar een nummer). Maar kenners trekken dat in twijfel, omdat de originele bestanden later nog gebruikt zouden kunnen worden om de identiteit van de persoon te achterhalen.  

Ook is het lastig te bepalen wie de eigenaar is van gegevens die worden verzameld. Civity speelt daarop in met een speciaal platform; "Utrecht blijft door dit platform eigenaar en is altijd 'in control', want ze bepalen zelf onder welke condities deze data wordt gedeeld." aldus het bedrijf.

De PvdA maakt zich zorgen over deze ontwikkeling en gaat vragen stellen over de verzamelde gegevens en de privacy van de burger. 

Alles bij de bron; RTVUtrecht