In de Amerikaanse Kamer is het controversiële wetsvoorstel CISPA goedgekeurd. Amendementen die de privacy moesten garanderen zijn verworpen. Het wetsvoorstel werd in het House of Representatives goedgekeurd met 248 tegen 168 stemmen. Dit ondanks protest van burgerrechtenorganisaties. Wel moet er nog een stemming in de Senaat volgen.

De cybersecuritywet wordt vaak omschreven als de opvolger van SOPA. Het grote inhoudelijke verschil is dat die laatste zich expliciet op piraterij en het neerhalen van websites richtte en wordt gesteund door grote bedrijven als Facebook, Microsoft en AT&T. 

Toch heeft de wet nog geen vrij spel. Ze schuift nu door naar de Amerikaanse Senaat. Maar daar werd andere cybersecuritywetgeging eerder al tegengehouden. Ook het dreigende veto van Obama maakt een snelle goedkeuring zeer onwaarschijnlijk.

Alles bij de bron; zdnet 


Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!