De Amerikaanse rechter Richard Leon noemde dataslurpen door de veiligheidsdienst NSA maandag 'bijna Orwelliaans' - een mooi understatement. Leon wees op het 'willekeurige' karakter van de NSA-praktijken: 300 miljoen Amerikanen zijn doelwit, vervolgens honderden miljoenen buitenlanders met wie zij communiceren, en daar bovenop sommige van hun contacten, al dan niet via de nationale inlichtingendiensten. Een ongrijpbaar world wide web. 

Om te illustreren welke angstige vormen het Amerikaanse verlangen naar veiligheid heeft gekregen, kan het daarom nuttig zijn te wijzen op het harde lot van concrete individuen.

Zoals John Kiriakou. Deze voormalige CIA-officier zit sinds februari in de gevangenis veroordeeld tot dertig maanden cel wegens het lekken van de naam van een collega. Kiriakou erkent dat hij op dit punt fout zat, maar het lijkt er sterk op dat hij niet vanwege deze misser zo hard is aangepakt...

...klokkeluiders als Kiriakou bleef Obama hard aanpakken. Sterker nog: "De vervolging van mensen die de waarheid vertellen, is onder Obama sterk toegenomen", schreven zeven klokkeluiders vorige week in een open brief. "De afgelopen tien jaar hebben tal van oud-NSA-medewerkers zich gemeld die massale fraude, verregaande onrechtmatigheden en machtsmisbruik bij deze dienst hebben onthuld. Het antwoord was honderd procent vervolging en nul procent verantwoording, niet door de NSA en ook niet door de overheid."

De cultuur van geheimhouding en minachting ging zover dat James Clapper, chef van de inlichtingendiensten, in maart onder ede ontkennend antwoordde op de vraag of de regering data van miljoenen Amerikanen verzamelde. In juni moest hij daar op terugkomen. Hij had de 'minst onware' formulering gekozen, zei hij. Wat was er gebeurd tussen maart en juni? Een zekere Edward Snowden had het volgende onthuld: de NSA verzamelde data van miljoenen Amerikanen.

Rechter Leon verwees in zijn vonnis naar James Madison, de auteur van de Amerikaanse grondwet, die waarschuwde tegen 'de beperking van de vrijheid van burgers door de geleidelijke en verborgen machinaties van de machthebbers'. Hoe ontluisterend voor die voormalige hoogleraar constitutioneel recht, Barack Obama. De president gaat met kerst op vakantie naar Hawaï, met in zijn bagage een advies ('Leg de NSA aan banden') dat donderdag uitkwam. Strafwerk voor op het strand: alle 300 pagina's lezen en er de juiste conclusies uit trekken.

Alles bij de bron; Trouw