De hoogste Amerikaanse rechter heeft bepaald dat lagere rechters een doorzoekingsbevel mogen afgeven ten aanzien van computers die zich buiten hun eigen jurisdictie bevinden. Het Congres kan de regel echter nog wijzigen of verwerpen.

Reuters meldt dat Amerikaanse burgerrechtenorganisaties vrezen dat de nieuwe regel de hackbevoegdheid van de FBI uitbreidt. Normaal gesproken kunnen rechters namelijk alleen doorzoekingsbevelen oftewelsearch warrants afgeven binnen hun eigen county.

Onder de tegenstanders van de nieuwe maatregel zijn Googles moederbedrijf Alphabet en de ACLU. Zij vrezen dat de FBI de maatregel gaat gebruiken om op grote schaal computernetwerken binnen te dringen. Het is de inschatting van een democratische senator dat de FBI met een enkel bevel duizenden dan wel miljoenen computers in een keer zou kunnen doorzoeken, waarbij de meeste computers niet zullen toebehoren aan criminelen. Er is wel een voorbehoud, er mag alleen worden ingebroken in systemen die onder Amerikaanse jurisdictie vallen. De vraag is echter hoe dat precies zal worden geïnterpreteerd. En is een benadering van een computer via een Amerikaanse internetverbinding ook te classificeren als "onder jurisdictie"? Critici zijn hier nog niet uit. 

Volgens Reuters wordt er niet verwacht dat het Congres iets tegen de maatregel zal ondernemen. Zonder tussenkomst, bijvoorbeeld door een tegenovergestelde wet, wordt de maatregel in december van kracht. Een woordvoerder van Justitie liet weten dat de maatregel onder andere nodig is, omdat criminelen steeds vaker 'anonimiserende technieken' gebruiken.

Hetzelfde argument wordt in Nederland gebruikt door voorstanders van het wetsvoorstel computercriminaliteit III, dat onder andere de politie de bevoegdheid geeft om heimelijk of afstand computers van verdachten binnen te dringen. Het zogenaamde 'hackvoorstel' ligt op dit moment bij de Tweede Kamer en onlangs hebben zich onder andere hoogleraren en vertegenwoordigers uit overheid en bedrijfsleven over het voorstel uitgelaten in een hoorzitting. Daarbij kwam veel weerstand op tegen het wetsvoorstel, met name omdat de wet een vergaande inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van burgers zou betekenen.

Alles bij de bronnen; Tweakers & AutomGids