De partijraad van N-VA buigt zich momenteel over extra antiterreurmaatregelen die de partij wil voorleggen aan de regering. Het gaat om wat voordien als de zogenaamde 'Patriot Act' werd bestempeld. 

Inhoudelijk lekte de voorbije weken al heel wat uit over het plan. Zo vraagt de N-VA de mogelijkheid om noodtoestand in te roepen in zeer uitzonderlijke gevallen. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon zei daarover eerder in de Morgen: "Ik denk niet dat ik de noodtoestand zou uitgeroepen hebben na de aanslagen van 22 maart in Brussel. Maar stel je voor dat er in die dagen daarna nog twee, drie, vier aanvallen hadden plaatsgevonden. Dan moet je een noodoplossing achter de hand hebben. Om je te verweren."

Tijdens een noodtoestand zouden huisarresten en huiszoekingen uitgevoerd kunnen worden zonder dat een rechter daar vooraf moet over oordelen. Dat om tijd te winnen. Een rechter zal wel achteraf kunnen nagaan of alles volgens de procedures is verlopen.

Ook moeten er meer middelen en betere coördinatie komen tussen de inlichtingendiensten. En er moeten rechtbanken komen die gespecialiseerd zijn in terreurdossiers, om uniformiteit in de rechtspraak te krijgen. De lokale politie moet voorts terreurverdachten zelf beter mogen opvolgen. Nu is die controle beperkt.

Voorzitter Bart De Wever liet voor aanvang alvast uitschijnen dat een akkoord binnen de partij slechts een formaliteit is, of andere regeringspartijen zomaar zullen meegaan in de plannen van N-VA is nog maar zeer de vraag.

Alles bij de bron; deMorgen