De aanslagen in Brussel hakken er stevig in. Onderzoeksbureau Flycatcher bracht in opdracht van de krant Limburger in kaart hoe ver Limburgers willen gaan als het gaat om het snoeien in hun privacy ten faveure van veiligheidsmaatregelen. Heel ver, blijkt nu.

„Wacht even met het voorleggen van de resultaten. Ik doe eerst een voorspelling.” Aan het woord is Tom Postmes, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen op het gebied van sociale psychologie. In die hoedanigheid heeft hij veel onderzoek gedaan naar groepsprocessen in de samenleving die zich voordoen na ingrijpende gebeurtenissen, zoals de aanslagen in Brussel eerder deze week. „Ik vermoed dat een groot deel van de respondenten bereid is om extra veiligheidsmaatregelen te treffen ten koste van het eigen persoonlijke belang. Ook als het relatief ingrijpende maatregelen zijn.” Een klassiek gevalletje ‘spijker/kop’. Postems: „Dit patroon zie je vaker na dit soort heftige gebeurtenissen. Mensen voelen mee met de slachtoffers en zetten hun persoonlijke belangen even aan de kant voor het algemeen maatschappelijk belang. Want iedereen wil toch dat er alles aan wordt gedaan om een volgende aanslag te voorkomen?”

Hij plaatst meteen een nuance bij de op deze pagina geplaatste enquêteresultaten. „Houd je dit onderzoek over een paar weken, zul je zeker zien dat er minder steun is voor bepaalde rigoureuze maatregelen.” De emotie maakt immers langzaam plaats voor realiteitszin. „En dan gaan mensen pas goed beseffen wat de persoonlijke consequenties zijn van maatregelen, zoals het afstaan van DNA-materiaal, voor henzelf. Dan brokkelt de steun daarvoor af. Want ik weet zeker dat de meeste Nederlanders niet willen dat ons land een politiestaat wordt.” 

Het feit dat de Limburgers nu aangeven dat er verstrekkende veiligheidsmaatregelen mogen worden genomen, wordt voor een deel ingegeven door angst. Een ruime meerderheid maakt zich na ‘Brussel’ meer zorgen over zijn veiligheid. Hoewel angst ook kan leiden tot polarisering, is het niet altijd een emotie met louter negatieve effecten. Het leidt bijvoorbeeld tot veel meer paraatheid van mensen in de openbare ruimte. "Angst is een slechte raadgever, maar het is goed dat we ons ervan bewust zijn dat dit soort gebeurtenissen kunnen plaatsvinden.”

Alles bij de bron; Limburger