De grenzen van Europa moeten strenger worden gecontroleerd. Dat staat in het regeerakkoord van de nieuwe Duitse regering.  "Ze willen binnen zes jaar van mensen van buiten de EU aan de hand van vingerafdrukken de persoonlijke gegevens vast te leggen, om het tijdstip van binnenkomst vast te stellen. Uiteindelijk moet duidelijk worden wie recht heeft op verblijf."

Diverse juristen laten zich kritisch uit over het 'slimme grenzen'-systeem. Waaronder de commissie-Meijers, een permanente commissie van juristen die overheden adviseert over internationaal recht. Commissielid Jorrit Rijpma, hoofddocent Europees Recht aan de Leiden Universiteit zet vraagtekens bij de noodzaak van het opslaan van vingerafdrukken van derdelanders, alleen omdat ze de grens oversteken. 

Alles bij de bron; BNR