De Europese Commissie vindt dat Privacy Shield een toereikend beschermingsniveau van Europese data in de VS garandeert. Bedrijven uit de Europese Unie kunnen daarom op basis van Privacy Shield persoonsgegevens van EU-burgers doorgeven aan bedrijven in de VS, indien bedrijven zich hebben aangesloten bij het Safe Harbor Framework ter bescherming van persoonsgegevens. Als het nu ingediende verzoek tot nietigverklaring succes heeft, dan zou Privacy Shield al een half jaar na invoering niet meer als wettelijke basis kunnen dienen voor doorgifte van privacygegevens naar de VS...

...Het Privacy Shield werd al tijdens de onderhandelingen bekritiseerd. Toezeggingen van de VS gaan Europese beschermers van privacy niet ver genoeg. Kritiek is er vooral op het feit dat betrokkenen nog onvoldoende rechten hebben om de verwerking van persoonsgegevens door Amerikaanse bedrijven effectief te kunnen verminderen. Ook ontbreken doeltreffende middelen om de gewaarborgde rechten door te zetten. Derhalve is geëist dat EU-burgers gelijke rechten moeten toekomen als Amerikaanse burgers. Uiteindelijk worden de toezeggingen van de Amerikaanse regering om de toegang van overheidsinstanties te beperken als ontoereikend beschouwd. Gezien deze kritiek is het geen verrassing dat er nu een klacht is ingediend tegen het Privacy Shield.

De klacht is door Digital Rights Ireland bij het Gerecht van de Europese Unie ingediend. Maar voordat het Gerecht van de Europese Unie zich inhoudelijk kan bezighouden met het Privacy Shield, moet eerst worden beoordeeld of de klacht op procedurele gronden ontvankelijk is. 

Het Gerecht zou kunnen bepalen dat het Privacy Shield een rechtshandeling is met het karakter van een verordening die Digtital Rights Ireland rechtstreeks betreft en geen uitvoeringsmaatregelen van het betreffende lidstaat verlangt. Het blijft dus afwachten of het Gerecht van de Europese Unie zich met de bijzonderheden van het Privacy Shield zal bezighouden of dat de klacht om procedurele redenen zal worden afgewezen. Mocht dit gebeuren dan zal men niet lang op een volgende klacht hoeven wachten.

Alles bij de bron; CompWorld