We staan er nauwelijks bij stil, maar we worden tegenwoordig gefilmd, beloerd, gemonitord, gescreend en gedatabased dat horen en zien vergaat. Het recht op privacy is een mensenrecht, maar er blijft geen spaander van heel....

Only in America? Zeker niet. De Europese Unie heeft in 2006 de beruchte 'dataretentierichtijn' uitgevaardigd, dat providers verplicht al uw bel- en surfgegevens voor minstens twee jaar bij te houden, en ze vrij te geven zodra overheidsdiensten daar om vragen. Enkele Europese lidstaten hebben die richtlijn al in een nationale wet gegoten en werden prompt teruggefloten door hun hoogste rechtsinstanties. In België is die wet er nog niet, omdat België in dat opzicht altijd achterop hinkt...

'Op andere vlakken loopt België dan weer voorop', zegt Raf Jespers, auteur van het boek Big brother in Europa. 'Sinds de aanslagen van 11 september 2001 zijn in de hele westerse wereld wetten aangenomen die de privacy terugschroeven.

België gaat daarin bijzonder ver: met de BOM-wet van 2003, die de bijzondere opsporingsmethoden van de politiediensten regelt, verschoof de macht in het gerechtelijke onderzoek van de onderzoeksrechters naar de parketten, en werd voor het eerst officieel het geheime dossier ingevoerd. Dat betekent dat niemand nog kan achterhalen welke “bijzondere, methodes de politie gebruikt in bepaalde onderzoeken.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.destandaard.be