Atos ontvangt een BCR-certificering voor het veilig verwerking van klantgegevens. De BCR-certificering betreft de internationale activiteiten van de Atos Groep en is met instemming van Europese toezichthoudende organen gericht op gegevensbescherming verleend. In Nederland is dat het College bescherming persoonsgegevens (CBP).

pdfBCR (Binding Corporate Rules), een standaard voor gegevensbescherming,  is een certificering voor gegevensbescherming die door multinationals is samengesteld  om multinationals de mogelijkheid te bieden om persoonsgegevens in overeenstemming met lokale wetgeving vanuit de Europese Economische Ruimte uit te wisselen met bedrijfsonderdelen in andere delen van de wereld. Het certificaat is met instemming van Europese toezichthoudende organisaties voor gegevensbescherming verleend.    

Om voor certificering in aanmerking te komen, moeten bedrijven aan lokale autoriteiten kunnen aantonen dat zij maatregelen hebben geïmplementeerd om een adequate gegevensbescherming in alle geledingen van de organisatie te waarborgen.

Alles bij de bron; DutchIT & Computable