pDe National Security Agency heeft de afgelopen maanden meer e-mails en telefoongesprekken van Amerikaanse staatsburgers onderschept dan op grond van de FISA Amendments Act of 2008 is toegestaan...

...Volgens de wet kon de NSA bij de FISC eenvoudig een gerechtelijk bevel tot afluisteren verkrijgen zolang de NSA 'redelijke' vermoedens had dat ten minste een van de communicerende partijen een gevaar voor de nationale veiligheid zou vormen en zich ten tijde van het afluisteren buiten de 
Verenigde Staten bevond...

Bron; Tweakers.net