Het recent gesloten privacyverdrag tussen Europa en de Verenigde Staten over het uitwisselen van persoonsgegevens kan op steun van de Europese databeschermingsautoriteit (EDPS) rekenen, toch maakt Giovanni Buttarelli (EPDS) zich over aantal zaken zorgen en pleit daarom voor aanpassingen (pdf)...

... Hij maakt zich namelijk zorgen over de grootschalige uitwisseling van gevoelige gegevens met de Verenigde Staten, wat niet is toegestaan. Daarnaast zijn er ook twijfels over de effectiviteit van afgesproken juridische maatregelen en als laatste wil de EDPS dat de voorgestelde beschermingsmaatregelen tegen misbruik voor iedereen zullen gelden en niet alleen voor EU-burgers. Dit moet dan ook duidelijk in het verdrag worden opgenomen, aldus Buttarelli.

Alles bij de bron; SecurityAbonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha