In de onderhandelingen over een nieuwe Safe Harbour-regeling zou de Amerikaanse regering voorgesteld hebben een ombudsman aan te stellen. Deze zou klachten van EU-burgers over de verzameling van gegevens door de VS gaan behandelen.

Dit zou de eerste keer zijn dat de Verenigde Staten een voorstel hebben gedaan dat direct betrekking heeft op de nieuwe Safe Harbour-regeling, zo laten bronnen aan Reuters weten. Tot nu de zouden de Amerikaanse onderhandelaars zich alleen maar verzetten tegen beperkingen op de overdacht van gegevens tussen de EU en de VS. Europese onderhandelaars proberen echter te bereiken dat persoonsgegevens alleen door de Amerikaanse overheid mogen worden ingezien als het gaat om nationale veiligheid.

Het is niet bekend hoe de functie van de voorgestelde ombudsman precies zal worden vormgegeven. Volgens een van de bronnen zou deze deel gaan uitmaken van het Amerikaanse ministerie van Buitenlanse Zaken. Verder willen Europese onderhandelaren eerst weten welke bevoegdheden en taken de ombudsman zal krijgen, voordat zij akkoord gaan met het voorstel. Door de huidige berichtgeving lijkt het erop dat er wordt geprobeerd de naderende deadline voor een nieuwe Sage Harbour-regeling in te houden.

Alles bij de bron;  TweakersAbonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha