Internationaal

Ook veel Turken in België blijken de oproep om op de AK-partij te stemmen, te hebben gekregen. En in Nederland komt er een onderzoek naar het sturen van een brief aan een grote groep Turkse Nederlanders. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het  College bescherming persoonsgegevens (CBP). Adressen van burgers mogen volgens de wet niet zomaar worden gebruikt.

Naar nu blijkt, hebben niet alleen Turkse Nederlanders de brief ontvangen. Duizenden Turken in België hebben ook zo'n oproep in de brievenbus zien liggen, meldt hoofdredacteur van het magazine Zaman Vandaag in België Mete Öztürk op Twitter.

Alles bij de bron; Elsevier

De verschillende Europese privacywaakhonden, waaronder het College bescherming persoonsgegevens, roepen de EU-lidstaten en Europese instellingen op snel aan onderhandelingen met de VS te beginnen om de privacy van Europese data in de VS te waarborgen.

De privacytoezichthouders stellen in een gezamelijke verklaring dat ze zullen optreden als er tegen eind januari 2016 nog geen opvolger is gekomen voor het Safe Harbour-beginsel waaronder Amerikaanse bedrijven tot op heden data van Europese gebruikers in hun land opsloegen. Wat de privacywaakhonden precies met optreden bedoelen, wordt niet gezegd.

Alles bij de bron; Tweakers

 

In Australië is een nieuwe wet van kracht geworden, die providers verplicht om onder andere belgegevens en informatie over internetgebruik 2 jaar lang op te slaan. Dit zou de veiligheid ten goede komen, meent de overheid. 

De nieuwe wet verplicht de telecomproviders om een aantal zaken bij te houden waar het gaat om telefoonverkeer. Het gaat om:

 

  • Degene die de verbinding is begonnen
  • Degene met wie de verbinding is gemaakt
  • De duur van de verbinding
  • De lokaties van bide partijen
  • De hoeveelheid uitgewisselde informatie
  • Met welke apparatuur de verbinding is gemaakt
  • En ook de IP-adressen van beide partijen

Edward Snowden heeft al getwitterd, dat inwoners van Australië voortaan erg op hun tellen moeten passen. De overheid antwoordt met de stelling dat "een regering alle mogelijke informatie moet verzamelen om voor zijn burgers een zo veilig mogelijk klimaat te scheppen".

Volgens de overheid gaat het alleen om metadata, en wordt niet gekeken naar de inhoud van de berichten of de gesprekken. Sommige telecomaanbieders hielden deze gegevens toch al bij, zij het op ad hoc-basis. Niet iedereen hoeft zich stringent aan de nieuwe wet te houden, overigens. Er zijn uitzonderingen voor bedrijven zoals Google (met GMail), Microsoft (met Hotmail), Facebook en Skype.

Alles bij de bron; AutomGids

Wikileaks heeft het hoofdstuk over intellectueel eigendom van het Trans-Pacific Partnership-verdrag online gezet. Het gaat om een deel van het uitonderhandelde TPP-verdrag, waarover maandag overeenstemming werd bereikt door de Verenigde Staten en twaalf andere landen, waaronder Japan. In de door Wikileaks verkregen tekst over intellectueel eigendom staat onder andere dat overheden vergaande mogelijkheden krijgen om informatie geheim te houden.

Ook krijgen landen de mogelijkheid om personen te dwingen informatie over zichzelf vrij te geven als zij ervan beschuldigd worden om intellectueel eigendom te schenden. Zo krijgen landen volgens het verdrag de mogelijkheid om naam en adres van de persoon te vorderen. Volgens critici staat met de afspraken ook de vrijheid van meningsuiting onder druk.

Alhoewel Nederland of andere Europese landen geen deel uitmaken van het TPP-verdrag, wordt er wel gewerkt aan een handelsverdrag met de Verenigde Staten. Het gaat om het zogenaamde TTIP-verdrag, waarover nog tussen de EU en de VS wordt onderhandeld.  Het is onduidelijk of de in TPP gevonden passages ook in TTIP komen; de onderhandelingen zijn geheim.

Alles bij de bron; Tweakers

De uitspraak van het Europese Hof waarbij de zogeheten ‘Safe Harbor’-overeenkomst wordt opgeschort heeft grote consequenties voor de plannen van minister Ronald Plasterk om de Nederlandse inlichtingendiensten meer bevoegdheden te geven.

Dat stellen advocaat Otto Volgenant van Boekx Advocaten en Nico van Eijk, hoogeleraar Informatierecht aan de Universiteit van Amsterdam en directeur van het Instituut voor Informatierecht (IVIR).

“Dit arrest gaat over uitwisseling van persoonlijke data naar de VS, én over het feit dat de geheime diensten toegang hebben tot die data. Mass surveillance is volgens het Hof in strijd met het grondrecht op privacy”, stelt Volgenant. “Als het aan Minister Plasterk ligt, mag al het internetverkeer ongericht worden onderschept. Dat voorstel kan de prullenbak in. Het arrest van het Hof van vandaag maakt duidelijk dat dat niet kan”, zegt hij.

Volgens Van Eijk is de uitspraak releveant “voor het Europese en nationale debat inzake nationale veiligheidsdienten. Het is onvermijdelijk dat toezicht op nationale veiligheid aan dezelfde norm moet voldoen als nu door het Hof gesteld”, zegt hij. Die norm legt forse beperkingen op aan het massaal verwerken van gegevens. Van Eijk verwacht dat er meer beperkingen komen voor het verzamelen van gegevens.

Alles bij de bron; VillaMedia

 

 

Vier vragen over oordeel Europees Hof Bedrijven mogen klantgegevens niet meer zomaar in de VS stallen. Dat heeft vooral juridische gevolgen, maar het debat komt verder op scherp...

...2  „Het is een mooie dag voor privacy!” juichte Bits of Freedom meteen. Snowden twitterde naar Max Schrems: „Je hebt de wereld ten goede veran-
de rd . ” Vicevoorzitter Wilbert Tomesen van het College Bescherming Persoonsgegevens CBP is ook optimistisch over de gevolgen voor privacybescherming, maar voorzichtiger met harde conclusies. „Wat dit concreet voor gevolgen heeft, is zeker nog niet helemaal duidelijk. Daar gaan we ons de komende weken, maanden over buigen . ”De vlag kan dus nog niet definitief uit, maar het kan bijna niet anders dan dat dit een politieke discussie oplevert over hoe klantendata in de VS beter beschermd moeten worden."..

...4  „Het is onwenselijk dat 28 verschillende colleges straks 28 verschillende oordelen vellen,” zegt Tomesen. „Er komt in elk geval geen hek om Nederland te staan dat datastromen blokkeert.” Aanstaande donderdag komen alle CBP’s samen om te bespreken wat ze doen met de uitspraak. „Er ligt vooral een politieke vraag voor de Europese Commissie”, zegt Tomesen. Een belangrijke vraag is bijvoorbeeld of gegevens voortaan binnen Europa moeten blijven, en hoe dat technisch dan geregeld moet worden.

Alles bij de bron; NRC [digiAbo]

Deze week zal er een spoedberaad van de Europese privacytoezichthouders plaatsvinden over deuitspraak van het Europese Hof van Justitie waarin het Safe Harbor-verdrag met de Verenigde Staten ongeldig wordt verklaard aldus stelt het College bescherming persoonsgegevens (CBP) in een reactie.

De Europese privacytoezichthouders vinden al langer dat extra waarborgen nodig zijn bij doorgifte van persoonsgegevens naar de VS. "Deze uitspraak onderstreept nogmaals het grote belang van dataprotectie en het feit dat bescherming van persoonsgegevens een fundamenteel recht is", aldus het CBP. "Het is belangrijk dat toezichthouders altijd onafhankelijk onderzoek kunnen blijven doen en zo kunnen blijven opkomen voor de rechten van Europese burgers wiens gegevens de hele wereld overgaan."

Bron; Security

Bedrijven die privégegevens van hun gebruikers verwerken kunnen deze data naar de Verenigde Staten blijven doorsturen, zo heeft Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie, in een reactie op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie laten weten...

...Hij laat in een verklaring weten dat er al met de Amerikaanse autoriteiten wordt onderhandeld over een verdrag om de data-uitwisseling voor Europese burgers veiliger te maken. In de tussentijd kunnen bedrijven persoonlijke data tussen Europa en de Verenigde Staten gewoon blijven uitwisselen, aangezien hier onder de Europese databeschermingswetgeving andere mechnanismes voor beschikbaar zijn.

In de Verenigde Staten is er inmiddels ook op de uitspraak gereageerd. Volgens de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFFlaat het vonnis zien dat de surveillance van de NSA het vertrouwen van mensen in Amerikaanse internetbedrijven zoals Facebook, Google en Apple heeft aangetast. Gezien de zwakke juridische bescherming van Europese gegevens in de VS is het volgens de EFF geen verrassing dat het Europese Hof het Safe Harbor-verdrag ongeldig heeft verklaard.

De uitspraak heeft dan ook vooral gevolgen voor de VS, zowel op economisch als politiek vlak, zo waarschuwt de EFF. Om de ontstane situatie op te lossen is er maar één manier, aldus de burgerrechtenbeweging. Alle landen moeten duidelijk maken dat massasurveillance van onschuldige burgers een schending van de mensenrechtenwetgeving is, ongeacht of het binnen de eigen grenzen plaatsvindt of daar buiten.

Alles bij de bron; Security

Op zaterdag 10 oktober gaan tienduizenden Europese burgers de straat op en zullen er tenminste 2,5 miljoen handtekeningen worden aangeboden aan de Europese Commissie. Bron van zorg en protest is het vrijhandelsverdrag TTIP (Transatlantic Trade & Investment Partnership), de voorgenomen vrijhandelszone tussen de Verenigde Staten en de EU.

Volgens minister van handel Liliane Ploumen zou TTIP in 2016 al werkelijkheid kunnen worden; de onderhandelingen zijn in volle gang. Als de EU het handelsverdrag ratificeert, vrezen critici dat Noord-Amerikaanse normen en waarden ten aanzien van (voedsel-)veiligheid, arbeidsrechten en consumentenrechten zwaarder zullen gaan wegen. Geeft Europa aangaande belangrijke collectieve verworvenheden en burgerbescherming niet zijn zelfbeschikkingsrecht op?

Een complex onderwerp als TTIP kan zwaar op de maag vallen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de grote nieuwsbrengers dit onderwerp zo lang hebben gemeden. Daarom brengt VPRO Tegenlicht een spoedcursus over dit internationale handelsverdrag. In vijf stappen alle wetenswaardige info over TTIP en ISDS. Met opbouwende moeilijksgraad.

Alles bij de bron; VPRO Tegenlicht

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha