Internationaal

Vier vragen over oordeel Europees Hof Bedrijven mogen klantgegevens niet meer zomaar in de VS stallen. Dat heeft vooral juridische gevolgen, maar het debat komt verder op scherp...

...2  „Het is een mooie dag voor privacy!” juichte Bits of Freedom meteen. Snowden twitterde naar Max Schrems: „Je hebt de wereld ten goede veran-
de rd . ” Vicevoorzitter Wilbert Tomesen van het College Bescherming Persoonsgegevens CBP is ook optimistisch over de gevolgen voor privacybescherming, maar voorzichtiger met harde conclusies. „Wat dit concreet voor gevolgen heeft, is zeker nog niet helemaal duidelijk. Daar gaan we ons de komende weken, maanden over buigen . ”De vlag kan dus nog niet definitief uit, maar het kan bijna niet anders dan dat dit een politieke discussie oplevert over hoe klantendata in de VS beter beschermd moeten worden."..

...4  „Het is onwenselijk dat 28 verschillende colleges straks 28 verschillende oordelen vellen,” zegt Tomesen. „Er komt in elk geval geen hek om Nederland te staan dat datastromen blokkeert.” Aanstaande donderdag komen alle CBP’s samen om te bespreken wat ze doen met de uitspraak. „Er ligt vooral een politieke vraag voor de Europese Commissie”, zegt Tomesen. Een belangrijke vraag is bijvoorbeeld of gegevens voortaan binnen Europa moeten blijven, en hoe dat technisch dan geregeld moet worden.

Alles bij de bron; NRC [digiAbo]

Deze week zal er een spoedberaad van de Europese privacytoezichthouders plaatsvinden over deuitspraak van het Europese Hof van Justitie waarin het Safe Harbor-verdrag met de Verenigde Staten ongeldig wordt verklaard aldus stelt het College bescherming persoonsgegevens (CBP) in een reactie.

De Europese privacytoezichthouders vinden al langer dat extra waarborgen nodig zijn bij doorgifte van persoonsgegevens naar de VS. "Deze uitspraak onderstreept nogmaals het grote belang van dataprotectie en het feit dat bescherming van persoonsgegevens een fundamenteel recht is", aldus het CBP. "Het is belangrijk dat toezichthouders altijd onafhankelijk onderzoek kunnen blijven doen en zo kunnen blijven opkomen voor de rechten van Europese burgers wiens gegevens de hele wereld overgaan."

Bron; Security

Bedrijven die privégegevens van hun gebruikers verwerken kunnen deze data naar de Verenigde Staten blijven doorsturen, zo heeft Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie, in een reactie op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie laten weten...

...Hij laat in een verklaring weten dat er al met de Amerikaanse autoriteiten wordt onderhandeld over een verdrag om de data-uitwisseling voor Europese burgers veiliger te maken. In de tussentijd kunnen bedrijven persoonlijke data tussen Europa en de Verenigde Staten gewoon blijven uitwisselen, aangezien hier onder de Europese databeschermingswetgeving andere mechnanismes voor beschikbaar zijn.

In de Verenigde Staten is er inmiddels ook op de uitspraak gereageerd. Volgens de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFFlaat het vonnis zien dat de surveillance van de NSA het vertrouwen van mensen in Amerikaanse internetbedrijven zoals Facebook, Google en Apple heeft aangetast. Gezien de zwakke juridische bescherming van Europese gegevens in de VS is het volgens de EFF geen verrassing dat het Europese Hof het Safe Harbor-verdrag ongeldig heeft verklaard.

De uitspraak heeft dan ook vooral gevolgen voor de VS, zowel op economisch als politiek vlak, zo waarschuwt de EFF. Om de ontstane situatie op te lossen is er maar één manier, aldus de burgerrechtenbeweging. Alle landen moeten duidelijk maken dat massasurveillance van onschuldige burgers een schending van de mensenrechtenwetgeving is, ongeacht of het binnen de eigen grenzen plaatsvindt of daar buiten.

Alles bij de bron; Security

Op zaterdag 10 oktober gaan tienduizenden Europese burgers de straat op en zullen er tenminste 2,5 miljoen handtekeningen worden aangeboden aan de Europese Commissie. Bron van zorg en protest is het vrijhandelsverdrag TTIP (Transatlantic Trade & Investment Partnership), de voorgenomen vrijhandelszone tussen de Verenigde Staten en de EU.

Volgens minister van handel Liliane Ploumen zou TTIP in 2016 al werkelijkheid kunnen worden; de onderhandelingen zijn in volle gang. Als de EU het handelsverdrag ratificeert, vrezen critici dat Noord-Amerikaanse normen en waarden ten aanzien van (voedsel-)veiligheid, arbeidsrechten en consumentenrechten zwaarder zullen gaan wegen. Geeft Europa aangaande belangrijke collectieve verworvenheden en burgerbescherming niet zijn zelfbeschikkingsrecht op?

Een complex onderwerp als TTIP kan zwaar op de maag vallen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de grote nieuwsbrengers dit onderwerp zo lang hebben gemeden. Daarom brengt VPRO Tegenlicht een spoedcursus over dit internationale handelsverdrag. In vijf stappen alle wetenswaardige info over TTIP en ISDS. Met opbouwende moeilijksgraad.

Alles bij de bron; VPRO Tegenlicht

De Commissie Burgerlijke Vrijheden (LIBE) van het Europees Parlement debatteert op 16 september over de vorige week gesloten Umbrella Agreement tussen de VS en de EU. In deze overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de uitwisseling van persoonsgegevens met de VS. D66 laat bij monde van Europarlementariër Sophie in 't Veld weten zich tegen het akkoord te keren.

Het nu gesloten akkoord zou de nieuwe privacywetgeving ondergraven waar het Parlement aan werkt. Deze regulering zou al in 2014 worden ingevoerd, maar werd door de Europese Raad voor herziening teruggestuurd naar de Commissie. D66 eist zo snel mogelijk duidelijkheid van de Europese Commissie over de gevolgen van deze afspraak.

De Commissie maakte afgelopen donderdag bekend dat de overeenkomst gesloten was. Het EP ontving gisteravond de tekst. Dit betekent volgens In 't Veld dat het parlement haar controlerende taak niet naar behoren kan uitvoeren. Het hele traject, tot aan het sluitstuk, was niet transparant en vond zonder duidelijke onderbouwing grotendeels achter gesloten deuren plaats, aldus de parlementariër.

De vorige Europese Commissie kondigde in november 2013 aan dat het nieuwe privacy-akkoorden wilde sluiten met de VS, zo moest de Safe Harbor-overeenkomst uit 2000 vernieuwd worden.

Alles bij de bron; TelecomPaper

De inwoners van Groot-Brittannië hebben minder privacy dan de inwoners van Airstrip One, het dystopische Britse land dat George Orwell in zijn boek 1984 schetste. Dat zegt de hoogste privacybaas van de Verenigde Naties. Orwell voorzag een technologie die alleen controlerend was, maar op dit moment blijft de technologie zich ontwikkelen en worden er steeds meer mogelijkheden ontwikkeld met mogelijk sinistere doeleinden, aldus de VN-rapporteur. Daarom waren de onthullingen van klokkenluider Edward Snowden volgens hem zo belangrijk. De gelekte documenten hebben laten zien in hoeverre de situatie uit de hand is gelopen, stelt Cannataci.

Joseph Cannataci, speciaal gezant voor privacy bij de VN, roept op tot een nieuwe Geneefse Conventie waarbij de regels voor digitale spionage wereldwijd worden vastgelegd. Als ernstigste voorbeeld van privacyschending haalt hij Groot-Brittannië aan; bescherming van privacy aan de andere kant van de Noordzee mag gerust "een grap" genoemd worden.

Inwoners uit 1984's Airstrip One hadden meer vrijheden dan het Britse eiland nu hebben, zegt Cannataci tegen de krant The Guardian. "Zo kon het karakter Winston tenminste nog naar het platteland trekken om daar ongezien onder een boom te gaan zitten. Tegenwoordig zijn er zelfs op het Britse platteland veel meer camera's dan George Orwell ooit kon bevroeden. De situatie is daarom eigenlijk al veel ernstiger." 

Cannataci denkt niet dat hij het in zijn ambtstermijn, die in juli begon en nog drie jaar loopt, gaat lukken om grote hervormingen door te voeren. Dat biedt weinig hoop op snelle verbetering van de trend die niet alleen in Groot-Brittannië zichtbaar is, maar ook in de rest van de wereld.

Alles bij de bron; WebWereld & Security

De Staatsveiligheid ondergaat een grondige reorganisatie om het moslimradicalisme en het terrorisme beter te bestrijden. Vanaf 1 september zullen de "buitendiensten", die informatie verzamelen op het terrein, met twee grote afdelingen voor "radicalisme" en "terrorisme" werken. Dat is nodig om de lawine aan informatie sinds het losbarsten van de Syriëcrisis op te vangen, zo klinkt het.

Andere "bedreigingen" die de Staatsveiligheid onderzoekt, zoals sekten en economische spionage, belanden daardoor op de achtergrond. Voor counterintelligence of contraspionage is wel nog een aparte afdeling voorzien. Ook van de toenemende dreiging van cyberspionage wordt werk gemaakt.

"Het actieplan 2015 van de Staatsveiligheid is door de Nationale Veiligheidsraad goedgekeurd.", zegt de woordvoerder van de Staatsveiligheid.

Alles bij de bron; deRedactie

Nederland zal 18-19 augustus 2015 in Genève onder de loep genomen worden door het VN-Comité tegen Rassendiscriminatie. Een breed scala aan onderwerpen zal hierbij door het Comité aan de orde worden gesteld.

Om het Comité van de benodigde informatie te voorzien heeft daartoe onlangs een nationale coalitie van maatschappelijke organisaties/NGO’s een zogeheten schaduwrapportage over Nederland bij het Comité ingediend. Op initiatief van Privacy First is in deze rapportage het grenscontrole-systeem @MIGO-BORAS van de Koninklijke Marechaussee onder de aandacht van het Comité gebracht. Klik HIER voor de gehele rapportage in pdf; de passage over camerasysteem @MIGO-BORAS treft u aan op p. 26. 

Het camerasysteem @MIGO-BORAS is Privacy First al jaren een doorn in het oog: miljoenen onschuldige burgers die per auto de Nederlandse landsgrenzen passeren worden door dit systeem ongemerkt gefotografeerd, gescreend en geprofiled. Behalve massale privacyschending is daarbij zeer waarschijnlijk ook sprake van verboden discriminatie naar nationaliteit.

Privacy First hoopt en verwacht dat het Comité in Genève de Nederlandse regeringsdelegatie hierover kritisch zal bevragen en om opheldering, openheid en verbetering van haar beleid zal vragen. Daarbij is het uiteindelijke oordeel (“Concluding Observations”) van het Comité weliswaar niet bindend, maar wel zeer gezaghebbend voor de mate waarin Nederland het VN-Verdrag tegen Rassendiscriminatie naleeft. Het Comité is immers het toezichthoudende orgaan voor de naleving van dit verdrag en als zodanig de hoogste instantie ter wereld om hierover te oordelen.

Privacy First ziet een kritisch oordeel van het Comité met vertrouwen tegemoet en is graag bereid om hier nader commentaar op te geven. Meer informatie over de Nederlandse sessie bij het Comité vindt u op http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=978&Lang=en .

Bron; Persbericht PrivacyFirst

Het akeligste element van drie belangrijke handelsakkoorden waarover nu wordt onderhandeld – waaronder TTIP – is dat ze een wereld schetsen waarin de politiek geen rol meer speelt, schrijft essayist Evgeny Morozov.

Terwijl alle ogen op Griekenland waren gericht heeft het Europees Parlement geruisloos ingestemd met een niet-bindende resolutie over het Transatlantic Trade & Investment Partnership (TTIP), de omstreden liberalisering van de handel tussen de Verenigde Staten en Europa. Als het handelsverdrag TTIP van kracht wordt, met nog twee andere verdragen waarover op het ogenblik wordt onderhandeld – de Trade in Service Agreement en de Trans-Pacific Partnership Agreement – dan zullen overheden aanzienlijk worden beperkt in hun vermogen de activiteiten van bedrijven in toom te houden...

...Een vergeten element van het juridische bouwwerk dat wordt opgetrokken is dat Europa ten slotte alsnog zijn sterke en diep gekoesterde inzet voor databescherming zal laten varen. Die protectionistische houding, vooral gericht op bescherming van de burger tegen overmatige bemoeienis van staat en bedrijfsleven, staat steeds meer op gespannen voet met de graaimentaliteit van het hedendaags kapitalisme.

Carl Bildt, de havik van de Zweedse politiek en inmiddels ook voorzitter van de denktank Global Commission on Internet Governance, gaf laatst in een commentaar een vrij nauwkeurige omschrijving van deze neoliberale mentaliteit. Volgens Bildt zijn ‘belemmeringen van het vrije dataverkeer in feite handelsbelemmeringen’. Daarmee is ook de bouw van een hek om uw huis een inbreuk op het kapitalisme, want wie weet wat voor reclame-inkomsten er nog uit uw gegevens kunnen worden gehaald? Als de enige maatstaf voor ons technologiebeleid is of het de belangen van het bedrijfsleven bevordert, dan is er natuurlijk veel op databescherming en vrijwel elke privacywetgeving aan te merken.

Alles bij de bron; pdfNRC [DigiAbo]

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha