Internationaal

Ben Weyts (N-VA) wil extra investeren in automatische nummerplaatherkenning (ANPR) langs Vlaamse snelwegen. De slimme camera's kunnen worden ingezet voor trajectcontrole, maar ook voor het bestrijden van criminaliteit en terrorisme. "ANPR-camera's verhogen de veiligheid op de weg en naast de weg. Ik nodig de federale regering uit om samen te zorgen voor meer veiligheid."

Een ANPR-camera (Automatic NumberPlate Recognition) verzamelt data van elk passerend voertuig, zoals de nummerplaat, de nationaliteit van de wagen en het tijdstip. Die gegevens kunnen worden gekruist met data uit (politie)databanken. De ANPR-camera's worden gebruikt om wegen veiliger te maken met trajectcontrole, maar de data kunnen ook worden ingezet om verdachte voertuigen op te sporen. Dankzij deze slimme camera's kunnen terroristen en andere criminelen zowel achteraf als op het moment zelf bestreden worden, zegt de minister.

Eerder deze week stelde premier Charles Michel (MR) voor om extra ANPR-infrastructuur te installeren. Weyts wil extra investeren om het ANPR-systeem versneld uit te rollen over alle Vlaamse snelwegen en wil werk maken van een gebiedsdekkend systeem. "Trajectcontrole werkt. Het is een heel rechtvaardig systeem: alleen chauffeurs die over een heel traject te snel rijden, krijgen een boete", zegt Weyts.

,p.Weyts roept de federale regering op om de Vlaamse inspanningen te ondersteunen. "Meer ANPR-camera's zijn een win-win: een voelbare verbetering voor het Vlaams verkeersveiligheidsbeleid én een onmisbaar instrument voor het federale veiligheidsbeleid", zegt Weyts. "Met de opbrengst van de huidige trajectcontroles kunnen de ANPR-systemen zich versneld vermenigvuldigen over heel Vlaanderen. Daar worden we allemaal beter van".

Alles bij de bron; deRedactie [Thnx-2-Luc)

 

Op het Griekse eiland Lesbos zijn de afgelopen dagen mensen opgepakt die verdacht worden van het vervalsen van paspoorten voor vluchtelingen. In totaal zouden er twaalf mensen zijn gearresteerd, meldt persbureau ANP. Volgens Griekse media zouden acht Pakistanen en drie Grieken onder de arrestanten zijn. Bij een huiszoeking zijn valse paspoorten, stempels en 23 mobiele telefoons gevonden. Er lag ook 1500 euro aan contant geld.

Lesbos ligt op nog geen tien kilometer van het Turkse vasteland en is om die reden een veelgebruikte bestemming voor vluchtelingen om Europa te bereiken.

Alles bij de bron; NRC


De Turkse anti-Erdoğan-media die onlangs overgenomen zijn door het regerende Erdoğan-regime zijn omgevormd tot pro-Erdoğan-media. De overgenomen media, waaronder de kranten Bugün en Millet en de tv-zender Kanaltürk, verkondigen sinds de overname pro-Erdoğan-propaganda. 

De redacties van de overgenomen media werden woensdagochtend binnengevallen door de politie. De media zijn onderdeel van het conglomeraat Koza İpek Holding, dat beschuldigd wordt van het financieren van de Gülen-beweging, een sociale beweging die het AKP-regime heeft aangemerkt als ''terroristische organisatie''.

De donderdag-edities van Bugün en Millet zitten vol met artikelen die de loftrompet steken over president Recep Tayyip Erdoğan en zijn partij AKP.  Intussen publiceerden de orginele redacties van Bugün en Millet hun 'eigen' online edities. ''De soevereiniteit is van het volk'', luidt de titel van het hoofdartikel van Millet's donderdag-editie.

Ondertussen roept minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken de Turkse ambassadeur in Den Haag op het matje vanwege de brief die de Turkse regeringspartij AKP naar de Turks-Nederlandse gemeenschap heeft gestuurd. 

Het kabinet noemde de brief donderdag al ''volstrekt ongepast''. "Het is ongewenst dat die brief er is'', zei Koenders vrijdag. Het ontbieden van de ambassadeur "is een heel duidelijk diplomatiek signaal van ongenoegen''. Dit mag niet nog een keer gebeuren, aldus de minister. Het is nog niet bekend wanneer het gesprek plaatsvindt.

Een meerderheid in de Tweede Kamer van in elk geval SP, VVD, D66 en CDA wilde dat de ambassadeur ontboden zou worden. Ze vinden de brief van de AKP ''intimiderend'', '''bedreigend'' en ''schokkend''. De brief toont volgens de Tweede Kamer ''de lange arm van Ankara'', oftewel de invloed van de Turkse overheid op Turken in Nederland.

Alles bij de bronnen; Zaman1 & Zaman2

De Belgische Privacycommissie heeft verschillende klachten ontvangen van Turken die in België wonen en die onlangs een brief in de bus kregen van de Turkse AK-Partij. Daarin werd opgeroepen om op de AKP van de Turkse president Tayyip Erdogan te stemmen. De Privacycommissie heeft de AKP in Brussel al om opheldering gevraagd.

Niet alleen Belgische Turken, maar ook Turken in Nederland en Duitsland kregen een dergelijke brief. De brieven waren bizar genoeg afgestempeld in Oostenrijk.

"Het is logisch dat je dit soort brieven krijgt in campagnetijd. Maar het is niet logisch dat je als niet-lid van de AKP zo'n brief krijgt op je privéadres", schetst VRT-journaliste Fatma Taspinar het probleem. "Het gaat om een heel persoonlijke brief op je naam. Al die Turken vragen zich af hoe de AKP aan hun adres komt".

Alles bij de bron; deRedactie

De Europese Unie en de Verenigde Staten zijn bijna klaar om een nieuwe versie van het dataverdrag Safe Harbor, dat de opslag van Europese privégegevens in de Verenigde Staten regelt, met elkaar te sluiten. De nieuwe deal regelt de voorwaarden waaronder Amerikaanse bedrijven data van Europese gebruikers mogen opslaan en verwerken op Amerikaanse servers. Daarbij gaan beide overheden beter toezien op de manier waarop bedrijven dat doen, waardoor er strengere regels komen over de voorwaarden waaronder bedrijven data van klanten mogen doorspelen aan andere bedrijven. Dat heeft mogelijk gevolgen voor bijvoorbeeld advertentiebedrijven, die nu op grote schaal data van burgers verzamelen.

Volgens eurocommissaris Věra Jourová (Justitie) wordt nog onderhandeld over de omstandigheden waaronder Amerikaanse inlichtingendiensten toegang kunnen krijgen tot gebruikersgegevens van Europeanen. Dat was de afgelopen jaren een knelpunt in de discussies tussen de EU en de VS.

Jourová beloofde in ieder geval dat onder het nieuwe verdrag beter zal worden samengewerkt tussen Amerikaanse en Europese privacywaakhonden. Ook komt er meer transparantie over de opslag van gegevens voor consumenten en zijn er strengere regels voor bedrijven die persoonsgegevens willen doorsturen aan derden.

Alles bij de bronnen; Tweakers & NU

De Europese wetgeving rond privacy blijkt niet compatibel met die van de Verenigde Staten. Safe Harbor is hierdoor niet toe te passen en nu zijn we allemaal gedwongen om onze data in Europese clouds op te slaan. Gaan we hier niet voorbij aan een aantal andere belangrijke aspecten die een veel grotere invloed hebben op privacy inbreuk? Zoals identity theft? 

Persoonlijke informatie wordt op grote schaal gestolen. Het is op dit moment zelfs zo erg, dat deze informatie aan enorme devaluatie onderhevig is en nog maar een dollar per persoon waard is...

...Het blijkt telkens weer onthutsend gemakkelijk om data bij bedrijven te ontfutselen. Dit zit hem in een aantal aspecten:

-     De toegang tot de systemen is te eenvoudig te forceren;
-     De data is zodanig opgeslagen dat het gemakkelijk herkenbaar is als persoonlijke data;
-     Organisaties slaan te veel data op.

Daarnaast is er een groot probleem rond authenticatie bij de meeste organisaties. Hoe gemakkelijk is het niet om belangrijke zaken te regelen door alleen maar een kopie van een identiteitsbewijs, een credit card nummer of burger service nummer (bsn) af te geven. 

We houden onszelf enorm voor de gek als het gaat om authenticatie. Schijnveiligheid heet dat. Het feit dat de NSA gegevens kan opvragen van Europese bedrijven die hun data in een US cloud hebben opgeslagen is niet het probleem. Het feit dat de NSA zo enorm gemakkelijk te hacken is, is het probleem. En dat de data vervolgens zo gemakkelijk voor het oprapen ligt, is een nog groter probleem...

...Misschien is de beste oplossing nog wel dat de privacy gevoelige data gewoon steeds minder waard wordt.  En tot slot, als je altijd het recht hebt om te bewijzen dat jij iets niet gedaan hebt dan is er niets aan de hand. Dat is tegenwoordig eenvoudig te achterhalen, met alle digitale breadcrumbs die je overal achterlaat.

De oplossing zit hem in immutable architecture en big data. Als alles bewaard wordt op gedistribueerde systemen en de relatie tussen al die informatie kan ad hoc bepaald worden in plaats van het van te voren vastleggen van relaties, is de bewijslast niet te vervalsen en is men altijd in staat om te bewijzen dat je iets niet gedaan hebt.

Het probleem gaat zich vanzelf oplossen... Devaluatie van privacy informatie is het antwoord.

Alles bij de bron; Computable

Negentien toonaangevende privacyexperts uit de VS en Europa hebben tien praktische voorstellen ontwikkeld om trans-Atlantisch het niveau van bescherming persoonsgegevens te verhogen. De meeste voorstellen kunnen binnen de bestaande wetgeving ter hand genomen worden en wereldwijd worden geïmplementeerd.

Het gaat om pragmatische bruggen waar mensen, bedrijven, overheden en toezichthouders voordeel van gaan hebben. De experts werkten samen in het Privacy Bridges project en presenteren de bruggen tijdens de Internationale Privacy Conferentie eind oktober in Amsterdam.

Brug: Regie over eigen persoonsgegevens

Een van de belangrijke bruggen is het verder ontwikkelen van een techniek om internetgebruikers weer ‘in control’ te laten zijn over hun persoonsgegevens. “De internetgebruiker is nu een marionet die niet weet wie er aan de touwtjes, aan zijn persoonsgegevens trekt. Het wordt tijd dat mensen zelf de touwtjes weer in handen krijgen”, aldus Jacob Kohnstamm van het CBP.

Brug: Standaardisatie meldproces datalekken

Datalekken hebben niet alleen binnen landsgrenzen, maar ook wereldwijd impact. Op dit moment gelden er tientallen verschillende wetten voor het melden van datalekken met grote verschillen in de definitie van een datalek en de termijn waarop een lek moet worden gemeld. Het voorstel is te komen tot standaardisatie van het meldproces, zonder nu de wetten te moeten veranderen.

Brug: Samenwerking overheden

Beleidsmakers in de VS en de EU werken aan dezelfde privacyvraagstukken. Zij doen dat niet met elkaar, maar naast elkaar. Het zou efficiënt én effectief zijn als er op meer structurele basis informatie-uitwisseling, kennisdeling en samenwerking tussen overheden is bij deze maatschappelijke vraagstukken.

Het Privacy Bridges project stond onder leiding van het Instituut voor Informatierecht (IViR) van de Universiteit van Amsterdam en het Massachusetts Institute of Technology (MIT). Het Privacy Bridges paper is beschikbaar via https://www.privacyconference2015.org/privacy-bridges-paper-available/.

Alles bij de bron; CBP

Microsofts hoogste jurist Brad Smith weidt vele woorden aan wat hij het zoeken van een oplossing van de privacy-equivalent van Rubiks kubus noemt: het gelijktijdig respecteren van het recht op privacy, de gerechtvaardigde belangen van de overheid in het kader van het borgen van de veiligheid en het behouden van een internationaal, ongefragmenteerd internet...

...als hij tot praktische suggesties komt, blijkt dat Smith toch vooral aanpassingen van zijn eigen regering wil. De wettelijke rechten van mensen moeten meeliften met hun gegevens, stelt Smith voor. Ofwel: op de persoonlijke gegevens die hun oorsprong vinden in Europa zijn de Europese privacyregels van toepassing, ook als ze in de VS worden opgeslagen. Let wel: als er van Europeanen tijdens een bezoek aan de VS gegevens worden opgeslagen, gelden in het voorstel van Smith de Amerikaanse regels, en vice versa. Maar de praktische betekenis van dit voorstel is, dat de Amerikanen zich moeten inhouden als het om gegevens van Europeanen gaat.

Daarnaast moet het proces waarlangs landen bij elkaar in juridische procedures gegevens kunnen opvragen gestroomlijnd worden. En overheden zouden in principe moeten ophouden om cloudproviders rechtstreeks, buiten de eigenaar van de gegevens om, te benaderen wanneer ze gegevens van een legitiem bedrijf willen 'lichten'.

Alles bij de bron; AutomGids

 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha