Internationaal

De Verenigde Naties hebben een speciale afgezant benoemd die zich met het onderzoeken van privacyschendingen gaat bezighouden. Volgens mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch heeft de VN met het benoemen van de afgezant een belangrijke stap voor online privacy genomen. 

Ze hoopt dat de Mensenrechtenraad met de benoeming van de afgezant nu eindelijk de ernst en impact van massasurveillance erkent. De afgezant kan overheidsbeleid over het onderscheppen van digitale communicatie en verzamelen van persoonlijke gegevens onderzoeken, alsmede best practices adviseren om ervoor te zorgen dat monitoring en surveillance binnen de wet plaatsvindt. "De aanstelling van een VN-expert op het gebied van online privacy betekent dat we nu iemand hebben die de mensen in de gaten gaat houden die ons in de gaten houden", stelt Eileen Donahoe, directeur bij Human Rights Watch.

Alles bij de bron; Security

De leden van de commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken bezochten vorige week Washington DC voor een ontmoeting met hun Amerikaanse collega's om zich op de hoogte te stellen van de stand van zaken en de voortgang in de VS over kwesties, zoals gegevensbescherming en het huidige wetgevende werk van het Amerikaanse Congres over een kader voor afluisteractiviteiten.

De leden lichtten hun Amerikaanse collega’s in over de hervorming van gegevensbescherming en initiatieven voor terrorismebestrijding waaronder het voorstel voor uitwisseling voor passagiersgegevens en het recht op toegang tot rechtsmiddelen.

Een van de belangrijkste doelstellingen was om het belang te benadrukken van gelijke rechten voor de toegang tot rechtsmiddelen voor EU-burgers in geval van overdracht van persoonsgegevens ten behoeve van de rechtshandhaving. Dit is één van de laatste overgebleven belemmeringen voor het sluiten van een overeenkomst tussen de EU en de VS voor het delen van gegevens voor rechtshandhaving.

Alles bij de bron; EPNU

Het kan opnieuw een bijzonder jaar worden voor onze privacybescherming. Want nadat de hoogste Europese rechter vorig jaar gehakt maakte van de bewaarplicht, is vanaf vandaag de zeer omstreden Safe Harbor-regeling, die veilige dataverwerking van Europese burgers in Amerika moet waarborgen, aan de beurt.

Safe Harbor draait om grensoverschrijdende dataverwerking het antieke akkoord, dat actief is sinds 1999 is in het leven geroepen om Amerikaanse bedrijven aan onze van oudsher veel strengere privacyregels te laten voldoen. Al sinds de eeuwwisseling is er aanhoudend kritiek op Safe Harbor in 2010 lekte een achtergehouden kritisch rapport uit, waarin werd aangetoond dat er jarenlang op grote schaal fraude is gepleegd met het cruciale keurmerk. Ook dat kreeg de regeling uiteindelijk niet klein.

Totdat de jonge Oostenrijkse privacyvoorvechter Max Schrems opstaat. Hij klaagt in 2011 als gebruiker Facebook aan, vanwege de in zijn ogen misleidende gebruikersvoorwaarden. Het grootste probleem in het hele privacydebat is volgens Schrems dat het niet tastbaar is. "Alles gebeurt achter de schermen. We hebben absoluut geen enkele controle op wat Facebook doet met privéberichten, posts, IP-adressen en alle data die ze hebben van je telefoon-apps. En je mag niet eens zien wat ze ermee doen. Het enige waar ze over praten is de zichtbare front-end. Waarom Facebook dat doet? Logisch. Omdat iedereen zou flippen als ze zien wat er met onze data gebeurt"

Zijn zaak is juist zo berucht geworden door de 'tastbare' cd-roms die hij tot zijn verbazing terugkreeg na het eerste persoonlijke dataverzoek in 2011. De eenmaal uitgeprinte 1222 pagina's over onder meer gewiste (!) data, vriendschapsverzoeken, chats, en 'likes' gaven het verborgen datagraaien een analoog gezicht.

Waar de Ierse rechter openlijk twijfelde of Safe Harbor nog wel enige garanties biedt dat Europese data volgens de afgesproken regels wordt beschermd in de Verenigde Staten, moet het Hof in Luxemburg de knoop doorhakken. De Europese Commissie concludeert eind 2013 al dat de Amerikaanse veilige haven voor Europese data een wassen neus is en eist harde handhaving. Nadien zijn Europa en Amerika er onderling echter niet uitgekomen om gezamenlijk tot een oplossing komen. In Luxemburg worden daarom zowel de Europese Commissie als het Europees Parlement gehoord. Ook lidstaten en alle partijen uit de Ierse zaak mogen een verklaring afleggen. 

Met welke scenario's moeten we rekening houden?

1. Compromis; De zaak kan alsnog een politiek compromis tussen EU en VS afdwingen. Begin 2014 werden de plooien immers nog grotendeels gladgestreken in een gezamenlijke verklaring van beide grootmachten. De hechte samenwerking werd nog maar eens benadrukt. Daarnaast werden er weer onderhandelingen over het uitwisselen van data ten behoeve van politie en justitie voor bestrijding van criminaliteit en terrorisme aangekondigd.

2. Losse blokkades; Het tweede scenario is dat er specifieke datastromen naar individuele bedrijven zoals Facebook, Apple, Google of Microsoft worden opgeschort. Dit is mogelijk via een noodbepaling op de Safe Harbor-regeling. In artikel 3 van het verdrag staat namelijk dat lidstaten in speciale gevallen "van hun bestaande bevoegdheden gebruik mogen maken om gegevensstromen op te schorten".

3. Afschieten; De derde en laatste optie is dat de Europese rechter Safe Harbor helemaal afschiet. Mocht dat gebeuren betekent dat uiteraard niet het einde van de data-uitwisseling tussen beide continenten. Een Amerikaans bedrijf dat zichzelf Safe Harbor compliant noemt, verliest het keurmerk, maar kan zich nog beroepen op artikel 26 van dezelfde EU-richtlijn.

Alles bij de bronnen; CompWorld1 & CompWorld2

TTIP staat voor Translantic Trade and Investment Partnership, oftewel het TransAtlantisch Vrijhandels en Investeringsverdrag. TTIP is een voorstel van de Amerikaanse overheid en de Europese lidstaten om de handel tussen Europa en Amerika makkelijker te maken. Maar wat houdt dit verdrag nu precies in en moeten we dit wel willen? Zondag met Lubach zocht het uit en legt het even in Jip en Janneke taal uit. 

Alles bij de bron; VKmag

 

 

 

Aanslagen maken bang en kwaad. Krap twee dagen na ‘Charlie’ stoomde het Franse oorlogsschip Charles de Gaulle al op volle kracht naar de Golf met gevechtsvliegtuigen aan boord. De oorlog tegen IS in Syrië en Irak wordt opgevoerd.

...Sinds 9/11 nam de Europese Unie al zo’n 250 burgerrechtenbeperkende maatregelen en privacy-schendende richtlijnen aan en tappen de VS bij de halve wereld telefoons af‚ maar onze leiders zijn Rupsjes Nooitgenoeg. Als we de CIA‚ NSA‚ MI6‚ BND‚ AIVD en de rest van de mieterse bende geen carte blanche en blanco cheque geven‚ blijven we prooi van extremisten‚ zeggen ze dreigend....

...De orgie van gewelddadige informatieverzameling en opschorting van mensenrechten heeft uiteindelijk niets opgeleverd. Afgelopen december openbaarde de Amerikaanse Senaat 525 van in totaal zesduizend pagina’s onderzoeksresultaten naar de ‘inlichtingenproductie’ sinds 9/11. Bevinding nummer één: de speciale verhoortechnieken zijn ineffectief gebleken bij het vergaren van inlichtingen.

De generaal der mariniers die als eerste het commando over Guantánamo voerde‚ zegt achteraf dat de ‘verhoorcentra’ alleen voor de bad guys vruchten afgeworpen hebben. Dictaturen gebruiken ze als bewijs dat het vrije Westen hypocriet is en extremisten danken er nieuwe rekruten aan.  'We namen die beslissingen [voor het inrichten van martelcentra] toen we bang en kwaad waren’‚ zei de generaal. Net zo bang en kwaad als nu‚ wellicht.

Alles bij de bron; AmnestyInternational [via Vrijbit]

Meer dan 60 burgerrechtenbewegingen en niet-gouvernementele organisaties (NGO's) hebben de Verenigde Naties opgeroepen om een privacywaakhond in te stellen die toeziet dat het recht op privacy wordt nageleefd. Het recht op privacy is één van de weinige burgerrechten waarvoor nog geen speciale gezant is aangesteld.

"Privacy is een onafhankelijk recht, vastgelegd in allerlei internationale mensenrechtenverdragen. Er is een groeiende noodzaak om de inhoud van dit recht beter te verwoorden als onderdeel van internationale mensenrechtenwetten, en richtlijnen over de interpretatie ervan op te stellen, zeker nu moderne technologieën op een ongekende schaal communicatiesurveillance mogelijk maken en daarmee dit recht aantasten", aldus de EFF, één van de partijen die de brief (pdf) aan de VN ondertekenden.

In de brief wordt gesteld dat door het ontbreken van een speciale privacygezant de mensenrechtenraad geen leidende rol op het gebied van privacybescherming kan spelen.

Alles bij de bron; Security

Krijgt ons eigen parlement de bevoegdheid aankomend handelsverdrag TTIP goed te keuren? Wordt de macht van Brussel hiermee ingeperkt? Dat zal afhangen van een zaak die binnenkort loopt bij het Europese Hof van Justitie...

...Het aankomende handelsverdrag TTIP is een bilateraal verdrag. Dit betekent dat er wordt onderhandeld over een verdrag dat betrekking heeft op afspraken tussen afzonderlijke landen, in dit geval de Verenigde Staten (VS) en een Europees land. Toch onderhandelen bij TTIP de Europese lidstaten niet mee. De Europese Commissie onderhandelt namens de lidstaten met de VS, dit is een stuk effectiever volgens de Commissie.

Europese lidstaten zijn verontrust vanwege de vergaande bevoegdheid van de Commissie in de onderhandelingen, die mogelijk tornt aan nationale regelgeving. En vanwege de aanhoudende storm van kritiek op het verdrag in het algemeen. In juni 2014 vroegen verschillende Europese regeringen – onder leiding van Nederland – aan de Commissie om TTIP als een ‘gemengd akkoord’ te bestempelen. Gemengde akkoorden sluit de Europese Commissie af na goedkeuring van zowel het Europees Parlement, als van alle 28 lidstaten afzonderlijk.

...Voorlopig zijn de onderhandelingen over invulling van het vrijhandelsakkoord TTIP tussen de EU en de VS nog gaande. Pas bij overeenstemming moeten – mogelijk – de 28 lidstaten hun goedkeuring geven. In Nederland is die goedkeuring de taak van de Tweede Kamer. Volgens oud-commissaris Lamy is een snel besluit rondom TTIP nog niet waarschijnlijk: ‘The notion that it can be done in two years is either a huge lie, which is what politicians should not do, or a deep misunderstanding of what they were after, which is also worrying.’

Alles bij de bron; FollowTheMoney

Microsoft heeft de eerste internationale privacystandaard voor de cloud omarmd, waarmee het naar eigen zeggen de eerste grote cloudaanbieder is die dit doet. Het gaat om de standaard ISO/IEC 27018, opgesteld door de International Organization for Standardization (ISO). De standaard beschrijft hoe persoonlijke gegevens in de cloud moeten worden beschermd.

Volgens de softwaregigant zorgt de standaard ervoor dat klanten controle over hun data hebben, weten ze wat er met de data gebeuren en worden er verschillende beveiligingsmaatregelen genomen. Ook worden klantgegevens niet gebruikt voor advertenties en zal Microsoft klanten informeren als overheidsdiensten toegang tot hun data willen. 

Alles bij de bron; Security

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha