Internationaal

De Raad van State heeft twee prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie. De Raad wil allereerst weten in hoeverre het College Bescherming Persoonsgegevens bevoegd is wanneer door een buitenlands onderzoeksbureau in Nederland een persoonsonderzoek is verricht. De Raad wil verder weten of het beleid van het College Bescherming Persoonsgegevens om niet handhavend op te treden in individuele gevallen, wel in overeenstemming is met de privacyrichtlijn.

De zaak gaat in de kern over het volgende.....

...De man dient daarop een verzoek tot handhaving in bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Dit verzoek wordt door het CBP afgewezen. Met betrekking tot de Amerikaanse en Engelse partij stelt het CBP zich op het standpunt dat het niet bevoegd is handhavend jegens hen op te treden. Met betrekking tot de betrokken Nederlandse partijen stelt het CBP zich – conform zijn handhavingsbeleid - op het standpunt dat handhavend optreden niet opportuun is, omdat er geen aanwijzingen zijn dat sprake is van een structurele overtreding van de wet.

De man gaat vervolgens in bezwaar en beroep. De rechtbank heeft het beroep van de man afgewezen. De rechtbank oordeelde dat het CBP het beleid goed heeft toegepast en dat er geen aanleiding was prejudiciele vragen te stellen. De man gaat van die uitspraak in hoger beroep. Daarmee komt de zaak dus bij de Raad van State terecht.

Alles bij de bron; DirkZwagerIT

In Europa moeten bedrijven zeker weten dat gegevens worden beschermd volgens Europese privacyregels. Omdat dataverzamelen in de VS minder strikte voorwaarden heeft, is Safe Harbor bedacht. Bij deze regeling moeten Amerikaanse bedrijven voldoen aan Europese regels. Maar gebrekkige naleving, slappe zelfregulering, vage regeltjes en tandeloze controle maken die regeling controversieel. De legitimiteit van de Safe Harbor-regeling wordt nu dan ook behandeld door het EU-hof.

Maar wat zijn de gevolgen als Safe Harbor sneuvelt? De Europese privacyregels worden de komende jaren een stuk strenger met de op handen zijnde General Data Protection Regulation. De vraag is of er dan wel plek is voor een erg losjes ingericht certificeringssysteem als Safe Harbor.

Er wordt stevig gelobbyd voor het behoud van de regeling. De Amerikaanse KvK, Chamber of Commerce, wijst op een rapport van het IMF waarbij de handelsbetrekkingen van landen worden vergeleken met de privacyregels die ze hanteren. In Canada en Zwitserland is privacy wettelijk strenger geregeld en juist deze landen drijven minder handel....

...Floris Kreiken van Bits of Freedom ziet die prikkels dan ook met lede ogen aan. "Het is lastig dat we steeds meer die economisering van privacy krijgen - bijvoorbeeld een privacyvriendelijke dienst van een internetprovider tegen een bepaalde prijs en een abonnement die twintig dollar goedkoper is als gewoon alles wordt opgeslagen - dat vind ik belachelijk."

Alles bij de bron; CompWorld

Interpol heeft ter bestrijding van de computercriminaliteit en andere nieuwe bedreigingen een onderzoekscentrum in Singapore geopend. Het "INTERPOL Global Complex for Innovation" (IGCI) moet misdadigers op het net opsporen, digitale veiligheidslekken blootleggen en de politie wereldwijd leren omgaan met computercriminaliteit of cybercrime...

...In het nieuwe centrum werken meer dan 100 functionarissen uit ongeveer 50 landen. Het moet het werk van de Interpolcentrale in de Franse stad Lyon ondersteunen.

Alles bij de brob; HLN

Een veilig internet, er zijn weinig landen die er niet naar zullen streven op de komende topconferentie in Den Haag. Al is het alleen maar voor economisch belang: wie zijn bedrijfsgeheimen niet goed afschermt voor cybercriminelen, kan flink wat geld verliezen...

...Is het internet bijvoorbeeld een plek waar vooral vrijheid van burger en bedrijfsleven nagestreefd moet worden, zoals Europa wil. Een plek waar vrijheid belangrijk is, maar ook de geheime diensten omwille van de veiligheid veel ruimte krijgen, zoals in de Verenigde Staten. Of is het een plek die zoveel mogelijk gecontroleerd moet worden door de overheid, zoals in China en Turkije...

...De agenda is breed: het gaat om het beschermen van consumenten tegen cybercriminelen, over veiligheid versus privacy... Wat bovendien interessant is, is de aanwezigheid van een groot aantal landen dat nog niet heeft besloten wat een veilig internet precies betekent. Is dat een open en vrije plek of één die beperkt moet worden? 

Alles bij de bron; Trouw

De FBI is trots op de samenwerking met het Team High Tech Crime (THTC) van de Nederlandse politie waarmee het deze week samen een botnet uit de lucht haalde. Het ging om een gezamenlijke operatie van het THTC, de FBI, Europol en verschillende beveiligingsbedrijven die was gericht tegen de malware...

"Botnets zoals Beebone hebben over de hele wereld slachtoffers gemaakt, wat laat zien waarom een gezamenlijke aanpak van wereldwijde opsporingsdiensten samen met de private sector zo belangrijk is. De FBI is trots om bij de bestrijding van botnets samen te werken met onze partners bij het Europese Cybercrime Centrum van Europol, de Joint Cybercrime Action Taskforce (J-CAT) en het Nederlandse Team High Tech Crime", aldus FBI-adjunct-directeur Joseph Demarest.

Alles bij de bron; Security

Google gaat gegevens over Russische internetgebruikers in Rusland opslaan. Daarmee komt het bedrijf tegemoet aan een nieuwe wet die dit verplicht stelt. Critici stellen dat de Russische regering hiermee de internetvrijheid verder wil gaan inperken. Google wil zelf niet inhoudelijk op de situatie ingaan maar zegt dat het de wet bestudeert.

Het Russische parlement stemde in juli vorig jaar in met de wet, die op 1 september in werking treedt. Volgens de Russische overheid is de maatregel bedoeld om zich te verdedigen tegen buitenlandse dreigingen maar critici zien in de wetgeving een manier om dergelijke sociale media in Rusland te sluiten.

De wet volgt op meer bemoeienis van de wetgevers met het internet. Onlangs is een wet uitgevaardigd die websites met meer dan drieduizend bezoekers per dag verplicht zich te registreren bij een speciale toezichthouder. Die mag inmiddels ook websites sluiten zonder bevel van de rechter. Daarnaast heeft de regering vele internettrollen in dienst die propaganda verspreiden op bijvoorbeeld blogs en fora.

Alles bij de bronnen; NU & Tweakers

De Verenigde Naties hebben een speciale afgezant benoemd die zich met het onderzoeken van privacyschendingen gaat bezighouden. Volgens mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch heeft de VN met het benoemen van de afgezant een belangrijke stap voor online privacy genomen. 

Ze hoopt dat de Mensenrechtenraad met de benoeming van de afgezant nu eindelijk de ernst en impact van massasurveillance erkent. De afgezant kan overheidsbeleid over het onderscheppen van digitale communicatie en verzamelen van persoonlijke gegevens onderzoeken, alsmede best practices adviseren om ervoor te zorgen dat monitoring en surveillance binnen de wet plaatsvindt. "De aanstelling van een VN-expert op het gebied van online privacy betekent dat we nu iemand hebben die de mensen in de gaten gaat houden die ons in de gaten houden", stelt Eileen Donahoe, directeur bij Human Rights Watch.

Alles bij de bron; Security

De leden van de commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken bezochten vorige week Washington DC voor een ontmoeting met hun Amerikaanse collega's om zich op de hoogte te stellen van de stand van zaken en de voortgang in de VS over kwesties, zoals gegevensbescherming en het huidige wetgevende werk van het Amerikaanse Congres over een kader voor afluisteractiviteiten.

De leden lichtten hun Amerikaanse collega’s in over de hervorming van gegevensbescherming en initiatieven voor terrorismebestrijding waaronder het voorstel voor uitwisseling voor passagiersgegevens en het recht op toegang tot rechtsmiddelen.

Een van de belangrijkste doelstellingen was om het belang te benadrukken van gelijke rechten voor de toegang tot rechtsmiddelen voor EU-burgers in geval van overdracht van persoonsgegevens ten behoeve van de rechtshandhaving. Dit is één van de laatste overgebleven belemmeringen voor het sluiten van een overeenkomst tussen de EU en de VS voor het delen van gegevens voor rechtshandhaving.

Alles bij de bron; EPNU

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha