Na zes jaar kan de Britse campagnegroep NO2ID even opgelucht ademhalen.

Het aantreden van de nieuwe coalitie van Tories en LibDems betekent dat de plannen voor een Natonaal Identiteitsregister wordt geschrapt evenals de nieuwe generatie biometrische paspoorten met vingerafdruk en de centrale database.

Ook wordt het nemen van vingerafdrukken van schoolkinderen zonder toestemming van de ouders teruggedraaid. DNA databases krijgen een nieuw beschermingsregime naar Schots voorbeeld en zullen er niet langer e-mail en internetgegevens worden bewaard zonder goede reden.

Website van NO2ID

10. Burgerlijke vrijheden

De partijen komen overeen om een volledig programma van maatregelen uit te voeren om de substantiële uitholling van de burgerlijke vrijheden te keren onder de Labour-regering en terugschroeven van de indringende staat.

Dit omvat:


• Schrappen van de ID-kaart, het nationale identiteits register, de volgende generatie biometrische paspoorten en het Contact Point database;

• Verbod op het afnemen van vingerafdrukken van kinderen op school zonder toestemming van de ouders;

• De uitbreiding van de werkingssfeer van de Freedom of Information Act om meer transparantie te bieden;

• Bescherming volgens het Schotse model voor de DNA-databank;

• De bescherming van historische vrijheden voor de verdediging bij berechting door een jury;

• Het herstel van de rechten op niet-gewelddadige protest;

• Herziening van de smaad wetten om de vrijheid van meningsuiting te beschermen;

• Waarborgen tegen het misbruik van anti-terrorisme wetgeving;

• Nadere regeling van CCTV;

• Beëindiging van de opslag van internet en e-mail records zonder goede reden;

• Een nieuw mechanisme om de uitbreiding van onnodige nieuwe strafbare feiten te voorkomen.