Groot Brittannie

Nu de plannen voor de Britse spionagewet oftewel Investigatory Powers Bill bekend zijn, werd meer duidelijkheid verwacht helaas laat het voorstel echter ruimte voor interpretatie. Het hoofdstuk dat over Communication Service Providers of CSP's gaat, stelt dat er geen nieuwe eisen worden gesteld aan deze dienstverleners als het gaat om encryptie. Er wordt voortgebouwd op een reeds bestaande wet.

Wel is er een nieuwe verplichting in het leven geroepen om 'mee te werken' aan equipment interference. Dit houdt in dat ze moeten helpen als veiligheidsdiensten en politie op afstand toegang willen krijgen tot een apparaat en de inhoud daarvan willen downloaden. Het wetsvoorstel geldt voor alle bedrijven die in het VK diensten aanbieden of communicatiesystemen inzetten. Onduidelijk is of bedrijven zich erop kunnen beroepen dat dergelijke toegang onmogelijk is, zoals Apple stelt met de versleuteling van iOS-toestellen. Ook is niet bekend wat de sancties zijn op het niet verstrekken van toegang.

Andere bevoegdheden in het voorstel houden in dat de overheid kan inzien wanneer burgers welke sites hebben bezocht en welke apps daarvoor zijn gebruikt. Het gaat daarbij om metadata en niet om inhoudelijke gegevens. De bewaartermijn wordt vastgelegd op een jaar.

Alles bij de bron; Tweakers

De Britse minister van Binnenlandse Zaken Theresa May zegt dat verschillende omstreden onderdelen uit het nieuwe spionageplan van de Britse overheid zijn vervallen, waaronder een verbod op encryptie.

De minister wil wel een bewaarplicht van een jaar invoeren bij providers. Dat houdt in dat providers moeten bijhouden welke sites door mensen worden bezocht. De data zou moeten bestaan uit een basisinternetadres en niet de volledige surfgeschiedenis binnen de site of welke zoektermen gebruikt zijn. Dat zou betekenen dat duidelijk is dat iemand bijvoorbeeld tweakers.net heeft bezocht, maar niet welke pagina's binnen dat domein. Om bewaarde informatie te mogen inzien, moet eerst een bevel via een rechter uitgevaardigd worden. Op dit moment ligt deze macht nog bij het ministerie van May.

Shami Chakrabarti, Hoofd van de Britse burgerrechtenbeweging Liberty, zei dat het 'normaal' is dat er eerst om de meest 'buitensporige, zelfs onpraktische mogelijkheden wordt gevraagd, zodat de kleinste zogenaamde concessie het al meer redelijk laat lijken'. Vooral de mogelijkheid om af te dwingen dat persoonlijke communicatie wordt verzameld zonder dat daarvoor eerst een rechterlijk bevel wordt afgegeven, is Chakrabarti een doorn in het oog.

Alles bij de bron; Tweakers

 

Volgende week zal de regering het ontwerp van haar controversiële Surveillance Bill publiceren. Er is geen twijfel dat de inlichtingendiensten respect en dank verdienen voor het werk dat ze doen. En toezicht wetgeving van de regering is zeker toe aan een revisie: het is te gefragmenteerd en de meeste ervan is van 2000, en dus hopeloos verouderd...

... Vroege indicaties van de inhoud van het wetsvoorstel bevat een werkelijke reden voor alarm. Het bevat blijkbaar weer het voorstel uit 2012 dat aan de autoriteiten bevoegdheid toekent om toezicht te houden op het web browsing gewoonten kennen - zo niet de inhoud - van alle Britse burgers ...

... Een ander al even zorgwekkend onderdeel waaraan Theresa May, de minister van Binnenlandse Zaken, koppig vasthoudt is gerechtelijk toezicht. De toekenning van toestemming voor de inlichtingendiensten om in te breken in een burger's online leven zou buiten het gezichtsveld van de politici moeten blijven. Binnen- en buitenlandse departementen, hebben geen tijd om telkens de juiste aandacht te geven: mevrouw May gaf op een gegeven moment zelf aan er 10 elke dag t
e ondertekenen. Het Verenigd Koninkrijk zal dus waarschijnlijk het enige lid van de "Five Eyes" alliantie blijven - met de VS, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland - dat politici, niet rechters, aanstelt om de uiteindelijke grenzen van de privacy te bewaken. Dit is een vergissing, en een serieuze, zeker gezien de verslagen van de regering's eigen Onafhankelijke Beoordelaar van Terrorisme Wetgeving en het Royal United Services Institute - evenals eenvoudig gezond verstand.

De wet  kan op moeilijkheden in het House of Lords, dat is gevuld met privacy-bewuste advocaten, rekenen. Onze ongekozen collega's zouden hun reputatie opvijzelen , indien zij de omvang van aantasting van de Tories  over online privacy kunnen beperken en de partij dwingen  om de beslissing te heroverwegen om de rechter en niet de politiek de toestemming te laten verlenen. 
 
Alles bij de bron; theIndependent [Thnx-2-Hans] hier googliaans vertaald

Het Verenigd Koninkrijk heeft de afgelopen 12 maanden ten minste 6 terroristische aanslagen voorkomen aldus premier David Cameron.

De Britten namen ter voorkoming van aanslagen in eigen land onder meer actie tegen Britse extremisten die als strijder voor terreurgroep IS naar Syrië trokken. Het Verenigd Koninkrijk schakelde met een drone een extremist uit die op dat moment in Syrië voor IS vocht. Cameron benadrukte dat de aanval nodig was uit zelfbescherming en dat de drone-aanval op geen enkele manier onwettig was, ondanks dat de actie op eigen initiatief werd uitgevoerd, buiten de bestaande coalitie tegen IS.

Alles bij de bron; Zaman

Schrijfster Doris Lessing, de Nobelprijswinnaar voor Literatuur, werd meer dan 20 jaar lang bespioneerd door de Britse binnenlandse geheime dienst. Uit top secret documenten, die het Britse nationaal archief publiek maakte, blijkt dat agenten van MI5 Lessings telefoon tussen 1943 en 1964 hebben afgeluisterd, haar briefverkeer controleerden en haar op haar reizen schaduwden.

Lessing kwam in 1919 als Doris May Taylor in Iran ter wereld en groeide op in het Britse Zuid-Rhodesië (vandaag Zimbabwe). In 1949 verhuisde ze naar Londen. Scotland Yard hield nauwgezet bij welke vrienden uit linkse kringen uit de hele wereld bij haar over de vloer kwamen. Het Brits nationaal archief probliceerde Lessings documenten samen met die van andere figuren, die men voor Sovjetagenten, aanhangers van de communisten of radicaal rechts hield.

De geheime dienst oordeelde destijds dat Lessings sympathieën voor het communisme grensden aan het "fanatieke", ze was "onverantwoordelijk in haar uitspraken". Lessing was lid van de Britse communisten, tot ze in 1956 ontgoocheld uit de partij stapte, nadat de Sovjetunie de Hongaarse volksopstand had neergeslagen.

Alles bij de bron; deRedactie

In het Verenigd Koninkrijk wordt internetporno standaard geblokkeerd, tenzij mensen hun provider vragen dat niet te doen. De EU zou die plannen nu willen verbieden.

Dat meldt The Sunday Times op basis van een gelekt EU-document.

In het Verenigd Koninkrijk moeten klanten van internetaanbieders dat expliciet aangeven wanneer zij hun internetverbinding niet net op porno gefilterd willen hebben. De EU zou dat graag andersom zien, en zou juist willen dat Britse verbindingen pas na expliciete aanvraag worden gefilterd.

De Britse aanpak staat haaks op de Europese netneutraliteit waar de EU al een tijd over overlegt. Volgens netneutraliteit mogen providers bepaalde diensten of sites niet zomaar belemmeren.

Lees meer: Nu.nl

In alle stilte heeft de Britse overheid er voor gezorgd dat de Britse geheime dienst GCHQ voortaan niet langer kan bestraft worden als het hackt. Een publiek debat over de kwestie was er niet.

Het is Privacy International dat eind vorige week aan de alarmbel trok. Op 3 maart werd de zogenaamde Computer Misuse Act herschreven . Daarbij kregen ordediensten en GCHQ de toestemming om te hacken zonder dat dit als illegaal zou worden beschouwd. De wijziging kwam in voege op 3 mei 2015.

Extra opmerkelijk is dat de wetswijziging niet is goedgekeurd via een voorstel dat werd besproken in het parlement.

Lees verder: AG

De Britse geheime dienst GCHQ heeft bedrijven allerlei beveiligingstips gegeven hoe ze hun systemen, netwerken en informatie kunnen beschermen, onder andere door zaken als risicomanagement, veilige configuraties, netwerkbeveiliging, gebruikersrechten, gebruikersbewustzijn en het voorkomen van malware. In totaal worden tien stappen naar een veiligere omgeving besproken.

Het pdfrapport met aanbevelingen dateert uit 2013 (pdf), maar verscheen deze week in de Britse media. Volgens het GCHQ blijven gebruikers altijd de zwakste schakel in de beveiligingsketen. In het adviesrapport is er een speciaal hoofdstuk opgenomen waarin voor verwijderbare media zoals USB-sticks wordt gewaarschuwd. Daarnaast moet verwijderbare media actief worden beheerd en vernietigd, om ervoor te zorgen dat eerder opgeslagen informatie niet meer toegankelijk is.

Alles bij de bron; Security

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha