Groot Brittannie

De Britse overheid wil dat socialmedia-platforms tools ontwikkelen waarmee gebruikers legale content kunnen blokkeren, zodat ze die niet te zien krijgen. Dat staat in een aangepaste versie van de Online Safety Bill.

Het wetsvoorstel kwam eerder door experts en burgerrechtenbewegingen onder vuur te liggen omdat die encryptie zou ondermijnen en een bedreiging voor de vrijheid van meningsuiting zou vormen.

Het aangepaste wetsvoorstel introduceert een "triple shield" om gebruikers te beschermen. In het geval van illegale content, of content die in strijd is met de algemene voorwaarden van het platform, moet die worden verwijderd. Als "derde laag" moeten socialmedia-platforms hun gebruikers tools bieden voor het blokkeren van legale content.

Tegenover het Britse parlement sprak minister Michelle Donelan voor digitale zaken, cultuur en media vorige week over legale maar "schadelijke content", als gebruikers de mogelijkheid geven om zelf te bepalen wat voor soort content ze te zien krijgen.

Ook moeten socialmedia-platforms gebruikers de mogelijkheid geven om hun identiteit te verifiëren, om zo misbruik door anonieme accounts tegen te gaan. Daarnaast moeten deze platforms voorkomen dat anonieme gebruikers haat kunnen verspreiden.

Het wetsvoorstel moet nog door het Britse Lagerhuis en het House of Lords worden behandeld. 

Alles bij de bron; Security


Zeventig experts, burgerrechtenbewegingen en privacyorganisaties hebben de Britse premier Sunak in een open brief gevraagd om end-to-end encryptie niet te ondermijnen, aangezien dit een ernstige bedreiging voor privacy en security in het Verenigd Koninkrijk vormt.

Aanleiding voor de brief is de Online Safety Bill waarmee de Britse regering regels aan online platforms kan opleggen hoe ze met content moeten omgaan. Ook worden socialmediabedrijven verplicht om de verspreiding van "haatberichten" door anonieme gebruikers aan te pakken.

Het wetsvoorstel kan online 'tussenpartijen' verplichten om bepaalde 'erkende technologie' te gebruiken voor het op grote schaal scannen en surveilleren van de chatberichten van alle burgers. 

Alles bij de bron; Security


 

De Britse overheid heeft toegestaan dat allerlei gokbedrijven hebben geprofiteerd van de nationale leerlingendatabase, die gegevens van 28 miljoen kinderen bevat. Volgens de Britse privacytoezichthouder ICO is een boete van tien miljoen pond gerechtvaardigd, maar heeft het weinig zin om die op te leggen. Het ministerie van Onderwijs had een screeningsbedrijf, dat controleert of mensen die een online gokaccount openen wel 18 jaar of ouder zijn, toegang tot de database gegeven.

De learning records service database (LRS) bevat de persoonlijke informatie van 28 miljoen kinderen en jongeren vanaf de leeftijd van 14 jaar. Het gaat om volledige naam, geboortedatum en geslacht, en optioneel ook e-mailadres en nationaliteit. Verder bevat de database ook informatie over de leerprestaties. De gegevens worden 66 jaar lang bewaard.

Alles bij de bron; Security


 

Het Britse National Cyber Security Centre (NCSC) is begonnen om alle ip-adressen in het Verenigd Koninkrijk op kwetsbaarheden te scannen. De overheidsinstantie wil zo meer inzicht krijgen hoe kwetsbaar Britse systemen zijn voor aanvallen. Naast inzicht over de digitale kwetsbaarheid en veiligheid van het VK stelt het NCSC dat de gevonden informatie systeemeigenaren ook moet helpen om op een dagelijkse basis hun eigen 'security posture' te begrijpen.

Het NCSC gebruikt twee ip-adressen waarvandaan de scans worden uitgevoerd. Daarbij wordt alle data verzameld en opgeslagen die een systeem op een request teruggeeft. Het gaat dan bijvoorbeeld om de volledige HTTP respons van een webserver. Verder wordt van alle requests en responses ook de tijd en datum en ip-adressen opgeslagen.

Het NCSC zegt dat het de voor de scan gebruikte requests zo heeft ontworpen om de hoeveelheid persoonlijke data binnen ontvangen responses te beperken. Organisaties die niet willen dat ze worden gescand kunnen een overzicht van hun ip-adressen naar het NCSC mailen.

Alles bij de bron; Security


 

Het Britse postorderbedrijf Easylife heeft een boete van omgerekend ruim 1,5 miljoen euro gekregen voor het illegaal gebruik van de persoonlijke informatie van klanten. Op basis van aangeschafte producten deed Easylife aannames over de gezondheid van de betreffende klant en benaderde die vervolgens zonder toestemming met gezondheidsgerelateerde producten.

Tachtig producten in de catalogus van Easylife waren "triggerproducten". Zodra iemand deze producten aanschafte ging het postorderbedrijf over op profilering om de klant met een gezondheidsgerelateerd product te benaderen.

Volgens de Britse privacytoezichthouder ICO was er sprake van aanzienlijke profilering van klanten en het 'onzichtbaar' verwerken van gezondheidsgegevens. Mensen wisten namelijk niet dat het bedrijf hun persoonlijke gegevens voor het betreffende doel verzamelden en gebruikten. Daarmee heeft Easylife de privacywetgeving overtreden. 

Verder onderzoek van de ICO wees uit dat het postorderbedrijf ook mensen belde die zich in het Britse bel-me-niet-register hadden laten opnemen. Hiervoor kreeg Easylife een boete van omgerekend 150.000 euro. De totale boete bedraagt dan ook bijna 1,7 miljoen euro.

Alles bij de bron; Security


 

De Britse privacytoezichthouder ICO overweegt om TikTok wegens het mogelijk overtreden van de privacywetgeving een boete van omgerekend 30 miljoen euro op te leggen. Uit onderzoek van de ICO blijkt dat het platform de privacy van kinderen mogelijk niet heeft beschermd en daarmee in overtreding van de Britse databeschermingswetgeving zou zijn.

TikTok zou mogelijk zonder toestemming van ouders data van kinderen onder de dertien jaar hebben verwerkt, gebruikers geen eenvoudig te begrijpen en transparante informatie hebben geboden en speciale categorieën data hebben verwerkt zonder dat het hiervoor de vereiste juridische grondslagen had.

Het onderzoek naar de mogelijke privacyovertredingen is nog gaande, maar vandaag meldt de ICO dat het TikTok een boete van 30 miljoen euro kan opleggen. In de praktijk blijken de boetebedragen echter veel lager uit te vallen. 

Alles bij de bron; Security


 

De Britse privacytoezichthouder ICO is een strafzaak begonnen tegen acht personen die worden verdacht van grootschalige datadiefstal. Volgens de Information Commissioner’s Office (ICO) hebben de verdachten bijna drie jaar lang op onrechtmatige wijze toegang gekregen tot gegevens van honderdduizenden mensen die hun voertuig bij autoherstelbedrijven lieten repareren, zonder dat de betreffende bedrijven hiervoor toestemming hadden gegeven.

De data werd vervolgens gebruikt voor het genereren van potentiële leads voor letselclaims. Daarmee hebben de acht Britten volgens de ICO de computermisbruikwetgeving en databeschermingswetgeving overtreden. De eerste hoorzitting voor de rechtbank zal in oktober plaatsvinden. 

Alles bij de bron; Security


 

Nederlandse en Belgische bedrijven die persoonsgegevens uitwisselen met bedrijven in het Verenigd Koninkrijk (VK), wacht een onzekere toekomst. De plannen van de Britse regering om de bestaande privacywetgeving te veranderen, krijgen mogelijk gevolgen voor de doorgifte van persoonsgegevens naar het VK.

Het plan is onder meer om de privacywetgeving minder omslachtig te maken: allerlei administratieve lasten en overbodig papierwerk moeten verdwijnen.

De zogeheten Data Reform Bill zou het voor Britse bedrijven en wetenschappelijke instellingen gemakkelijker maken persoonsgegevens te ontsluiten. De regels rond onderzoek worden vereenvoudigd. Ook wordt gedacht aan ‘smart data schemes’ waarmee het mkb en particulieren hun persoonsgegevens beter kunnen beheren.

De administratieve lastendruk neemt toe als Nederlandse en Belgische bedrijven die persoonsgegevens uitwisselen met het VK, extra controles moeten doen. ‘Hoewel er nog veel onduidelijkheid bestaat over de implicaties van de Data Reform Bill, komt het huidige adequaatheidsbesluit mogelijk op losse schroeven te staan.’ Als zo’n besluit ontbreekt, wordt het lastiger om persoonsgegevens naar het VK te sturen en daar verwerkingen te doen. 'Dan kan een soortgelijke situatie ontstaan zoals nu met de Verenigde Staten.' aldus Anne Zwierstra, adviseur bij een informatiebeveiligings- en privacybedrijf uit Warmond.

De verwachting is dat de Data Reform Bill rond de zomer van 2023 in werking treedt. De Europese Commissie moet dan oordelen of de aanpassingen inderdaad voldoende aansluiten op de GDPR, zoals de Britten stellen. De vraag is wanneer de Commissie dat doet. ‘Ze kan wachten tot eind juni 2025 wanneer het adequaatheidsbesluit automatisch afloopt. Maar de Commissie kan in de Britse aanpassingen ook aanleiding zien het oordeel te vervroegen.’ 

Lastig wordt het voor betrokken bedrijven als de Commissie meer tijd nodig heeft na juni 2025. ‘Dan is er niks meer’, stelt Van der Wolk. Als er geen adequaatheidsbesluit is, kun je data niet zomaar naar het VK doorgeven. 

Alles bij de bron; Computable


 

De Britse minister van Binnenlandse zaken Priti Patel heeft groen licht gegeven voor de uitlevering van WikiLeaks-oprichter Jullian Assange aan de Verenigde Staten. In april oordeelde een Britse rechter al dat Assange mag worden uitgeleverd. Assange kan nog in beroep tegen de uitspraak en zal dit ook doen, zo meldt WikiLeaks op Twitter. Volgens de klokkenluiderswebsite is de beslissing van Patel een donkere dag voor de persvrijheid en Britse democratie.

WikiLeaks laat weten dat de uitspraak niet het einde van het gevecht is, maar het begin van een nieuwe juridische strijd. De klokkenluiderswebsite claimt dat het altijd om een politieke zaak ging omdat Assange oorlogsmisdrijven van de Verenigde Staten openbaar maakte. De advocaten van Assange hebben veertien dagen de tijd om beroep aan te tekenen.

Alles bij de bron; Security


 

De Information Commissioner’s Office (ICO) heef Clearview AI een boete van ruim 7,5 miljoen pond opgelegd, omgerekend een bedrag van ruim 8,9 miljoen euro. Het Amerikaanse bedrijf heeft zonder expliciete toestemming foto’s van Britse mannen en vrouwen verzameld, wat volgens de Britse privacywetgeving verboden is. Naast een miljoenenboete moet het bedrijf tevens al het beeldmateriaal uit haar database verwijderen.

Alles bij de bron; VPN-Gids


 

Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!