De Europese Commissie denkt het lek in de privacy-afspraken dat Max Schremm enkele jaren terug sloeg, gedicht te hebben. Twee Europese rechtbanken gaan zich daar nu over buigen.

De economische belangen zijn groot. Uitwisseling van persoonlijke gegevens speelt een rol bij naar schatting 260 miljard dollar handel. De inspanningen resulteerden in een nieuw verdrag, dat ondanks bedenkingen van juristen en Europese toezichthouders op de privacy in juli toch in werking trad.

Gezien de bedenkingen was het een kwestie van tijd voordat dat Privacy Shield gedoopte verdrag aan een juridische toets zou worden onderworpen. De eerste stappen daarvoor zijn nu gezet, blijkt uit een publicatie op Euractiv. Eind september heeft een Ierse groep privacy-voorvechters een rechtszaak aangespannen werd 10 dagen terug bekend. En vorige week deed een Franse campagnegroep hetzelfde in Frankrijk. Van beide aanklachten zijn nog geen details bekend.

Het is het begin van een lange tocht die ongetwijfeld eindigt bij het Europese Hof van Justitie. Hoe lang die tocht gaat duren, is nu nog niet te voorspellen.

Alles bij de bron; AgConnect [Thnx-2-Dick]