De voorstellen van de Europese Commissie over betere bewaking van de buitengrenzen en een Europees asielsysteem zijn wellicht in strijd met de fundamentele rechten van burgers. Dat stelde de Europese Toezichthouder voor Gegevensbescherming (EDPS) donderdag.

Het gaat onder meer om het verzamelen en opslaan van biometrische gegevens zoals gezichtsafbeeldingen en vingerafdrukken van mensen die visa aanvragen. Dergelijke data moeten beter worden beschermd en mogen niet zomaar aan opsporingsinstanties worden doorgegeven, vindt de toezichthouder.

De waakhond oordeelt dat de voorgestelde datavergaring de rechten en vrijheden van niet-EU-burgers ,,aanzienlijk’’ kan aantasten. De EDPS heeft er begrip voor dat de EU strenger wil controleren wie de unie binnenkomt en verlaat, maar benadrukt dat wel moet worden gewaarborgd dat de privacyregelgeving wordt gerespecteerd.

De EDPS erkent ook de noodzaak van het linken van databanken en het beter delen van informatie, in het licht van de ,,uitdagingen'' op het gebied van migratie, terrorisme en grensoverschrijdende misdaad. Grensbewaking en misdaadbestrijding moeten echter duidelijker worden gescheiden, aldus EDPS-directeur Giovanni Buttarelli. Hij stelt dat vluchtelingen, asielzoekers, illegale migranten en gewone reizigers niet over één kam moeten worden geschoren, maar wellicht apart moeten worden beoordeeld. De Europese Commissie moet de plannen nog eens goed tegen het licht houden, is de aanbeveling.

Bron; EuNU