Omdat het Europees Parlement het vorige SWIFT-akkoord in februari verworpen heeft, moet er over een nieuw akkoord worden onderhandeld.

Bij hun afwijzing van het vorige akkoord bekritiseerden Europarlementsleden vooral het feit, dat niet alleen gegevens van specifieke verdachten zouden worden overgedragen, maar dat dat ook "in bulk" zou kunnen, voor grote aantallen mensen. Rechten van de burgers op hun eigen persoonsgegevens, met name toegangsrechten, rectificatie, schadevergoeding en beroepsprocedures, waren ook niet duidelijk genoeg omschreven.

Het Parlement is ook gevraagd om een overeenkomst inzake de overdracht van gegevens van vliegtuigpassagiers aan de VS en Australië al dan niet goed te keuren. Op 6 mei stemmen Europarlementsleden over een ontwerpresolutie, met naar verwachting een voorstel voor uitstel van de stemming. Op die manier kan een standaardmodel voor Passenger Name Record (PNR) bestanden worden ontwikkeld, dat aan de eisen van het Parlement voor de gegevensbescherming voldoet. PNR-gegevens werden aanvankelijk voor commerciële doeleinden verzameld, maar worden nu steeds vaker gebruikt om misdaad te bestrijden.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.europeesparlement.eu