Smartphones en tabletcomputers zijn onlosmakelijk verbonden met hun eigenaren en de verplaatsingen van de apparaten leveren een zeer intieme inkijk in het leven van hun eigenaren. Op basis daarvan kunnen de providers van de geolocatiediensten uitgebreide profielen opstellen van de gebruikers. Ook de verplaatsingen van vrienden kunnen worden gebruikt bij het opstellen van profielen.

Het verzamelen van locatiegegevens kan heimelijk gebeuren, maar ook als gebruikers vergeten een knopje om te zetten, of als de standaardinstellingen ineens worden gewijzigd van privé naar openbaar. Ook als betrokkenen met opzet locatiegegevens publiceren op internet kan dat tot onvermoede risico’s leiden, variërend van datadiefstal tot inbraak en zelfs tot fysieke agressie of stalking.

Daarom hebben de Europese privacytoezichthouders, verenigd in de Artikel 29-werkgroep, in een gemeenschappelijk standpunt de verplichtingen vastgelegd waaraan de partijen die locatiegegevens verwerken moeten voldoen. Een van de belangrijkste verplichtingen is het vragen van toestemming voor het verzamelen en verwerken van locatiegegevens van smartphones. Die toestemming kan alleen rechtsgeldig zijn als de kwaliteit van de informatie hoog genoeg is.

Lees alles bij de bron; cbp